ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig.

Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er derfor særdeles frodig. Ejendommen drives med traditionel skovdrift i egen drift, samt med jagtudlejning og beboelse til rådighed for ejer. Langt størstedelen af ejendommen er skovbevokset, og bevoksningerne udgøres hovedsageligt af frodige løvtræsbevoksninger med bøg og ær, men der forefindes bevoksninger med de fleste sædvanligt benyttede træarter. De skovbevoksede arealer brydes smukt af flere opstemmede skovsøer, enge, fodermarker, moser og andre lysåbne naturtyper, som ligger smukt flettet ind mellem skovens bevoksninger. Jagten i Hesbjerg Skov er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter både dåvildt, råvildt, ænder, fasaner, snepper, harer, ræve, duer m.v. Ejendommens helhed afrundes endvidere af den charmerende beboelse, som er centralt beliggende på en lysåben plet, omgivet af en parklignende have, som langsomt glider over i skov og natur. Hesbjerg Skov er i det hele taget en helstøbt skovejendom, hvor skovdrift, beboelse og interessen for jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i en bekvem afstand af Odense. Ejendommen er uden landbrugspligt og uden bopælspligt. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 167 ha.
Boliger: 1 bolig opført år 1942, på 271 m2 beboelse + kælder, samt udhus.
Energimærke: C.
Solgt april 2022.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088