ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Del af Klim Klitplantage, 9690 Fjerritslev / Nordjylland. 7,9 ha jagtejendom med kronvildt.

Denne del af Klim Klitplantage er en 7,9 hektar stor jagt- og naturejendom, beliggende nordvest for Fjerritslev i Hanherred. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt, godt tilbagetrukket fra alfarvej, men er alligevel nem at komme til. Ejendommen er en velarronderet, delvist tilgroet klithede, som er smuk og varieret med en afvekslende bevoksning. Terrænet veksler således mellem mere eller mindre tilgroede kuperede heder med lyng, revling, blåbær, fyrretræer, nåletræer og buske. Driftsmæssigt er der i øvrigt ikke meget at bekymre sig om, idet ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og derfor ikke må opdyrkes eller tilplantes. Det er således jagten og naturen, som her er i højsædet, med kronvildtsjagten som det helt centrale omdrejningspunkt. Jagten på ejendommen er særdeles god, ejendommens størrelse taget i betragtning. Jagten understøttes af ejendommens placering, som en del af et større skovkompleks med fast kronvildt. Ejendommen er således rigtigt hjorteland, med sit tilgroede klitlandskab med masser af læ, skjul, føde og dækning til kronvildtet, som helt tydeligt ynder at opholde sig på ejendommen. Ejendommen er i det hele taget ideel for den som gerne vi have sit eget lille fristed, hvor man kan hygge sig med skovdrift, naturpleje, brændehugst, samt jagt, vildt- og naturpleje. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 7,9 ha.
Boliger: Ingen.
Solgt september 2021.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088