ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Frøstrup Vestre Plantage, 6855 Outrup / Sydvestjylland. 36,6 hektar ubebygget skov med god jagt.

Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet og spændende skov- og jagtejendom, beliggende ved Frøstrup, nord for Varde i det sydvestlige Jylland. Frøstrup Vestre Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hovedsageligt af rødgran, sitkagran, lærk, ædelgran samt bøg og eg, men der forefindes en lang række øvrige træarter. Ejendommens lysåbne arealer udgøres hovedsagelig af arealer under naturlig tilgroning. Ejendommen drives i egen drift, med ekstern tilknyttet skoventreprenør. Jagten i Frøstrup Vestre Plantage er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, harer, ræve, snepper, duer m.v. Særligt skal jagten på hjortevildtet dog fremhæves, idet Frøstrup Vestre Plantage ligger som en naturlig trædesten for hjortevildtet på dets færden rundt mellem de større plantager i området. Ejendommen er bygningsløs, og der skal ikke påregnes mulighed for at bygge andet end en arbejdshytte på 10 m2. Frøstrup Vestre Plantage er alt i alt en velarronderet og spændende skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Frøstrup Vestre Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 36,6 ha.
Boliger: Ingen.
Solgt marts 2023.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088