ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Aalund Skov, 5672 Broby / Fyn. 29 hektar frodig skov med beboelse.

Aalund Skov er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 29 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende ved Brobyværk på det sydvestlige Fyn. Ejendommen er særdeles fredeligt og naturskønt beliggende, omgivet af natur, vandløb og marker til alle sider. Aalund Skov blev indtil midten af 1990’erne drevet som et traditionelt landbrug med agerjord i omdrift. Midt i 1990´erne blev Aalund tilplantet og omlagt til en meget varieret og spændende skov- og jagtejendom. Jordbunden udgøres af frodige lerede moræneaflejringer, beliggende som en lerknold, med Nydamsbækken løbende rundt langs med skellet ved knoldens fod. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, men skoven indeholder faktisk et bredt spektrum af alle i Danmark sædvanligt benyttede træarter. Jagten på ejendommen er særdeles god og meget varieret. Jagtmulighederne omfatter bl.a. dåvildt, råvildt, fasaner, ænder, snepper og andet småvildt. Særligt råvildtet skal dog fremhæves, idet Aalund Skov huser en god og sund bestand af råvildt. Til ejendommen hører et velholdt ældre gårdanlæg, som er smukt beliggende på en lysåben plet i den sydøstlige del af ejendommen. Aalund Skov er således en helstøbt skov- og jagtejendom med tilhørende bolig og passende driftsbygninger, hvor skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje, kan kombineres på fortrinlig vis. Aalund Skov er under udstykning som en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 29,1 ha.
Boliger: 1 bolig på 201 m2 beboelse + maskinhal på 623 m2 + udhuse mv.
Energimærke: G.
Solgt maj 2022.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088