ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Rørbæk Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 78 ha frodig skov med god bolig og maskinhal og god jagt.

Rørbæk Skovene er en frodig og varieret skov- og jagtejendom på ca. 78 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende på det nordøstlige Fyn, omtrent midt mellem Odense, Nyborg og Kerteminde. Ejendommen ligger fredeligt og naturskønt omgivet af marker og skov til alle sider. Jordbunden udgøres af frodige lerede moræne-aflejringer, med gode vækstvilkår for de fleste træarter. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg, ær, eg, sitka, douglas og nobilis i forskellige aldre. De egentlige bevoksninger brydes af en del åbne arealer med små vandhuller, grøfter, fodermarker og arealer under naturlig tilgroning, hvilket giver optimale vilkår for både hjorte- og fuglevildtet. Jagten på ejendommen er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter bl.a. en stærk bestand af dåvildt, samt råvildt, harer, fasaner, snepper m.v. Til ejendommen hører et arkitektonisk smukt og velvedligeholdt hus med 170 m2 boligareal, en god maskinhal på 222 m2 samt et kombineret udhus / attelier på 66 m2. Rørbæk Skovene er således en frodig og fredelig skov- og jagtejendom med tilhørende bolig og passende driftsbygninger, hvor bolig, skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje, kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform. Ejendommen kan evt. opdeles i 3 separate enheder på henholdsvis 19,3 ha skov med boligen, 51,5 ha skov med maskinhallen og 7,2 ha ubebygget skov.
Areal: 78 ha.
Boliger: 170 m2 beboelse med tilhørende maskinhal på 222 m2 samt udhus på 66 m2.
Energimærke: E.
Solgt juni 2023.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088