ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (9 ejendomme)
Støttinggård, 9240 Nibe / Aalborg Kommune. Firlænget renoveret gård med 59 ha juletræer, skov og natur. Pris: 6,995 mio.kr.
Støttinggård er en helstøbt skov,- jagt- og naturejendom på ca. 58,6 ha, beliggende sydvest for Nibe kun 30 min. fra Aalborg. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men ligner mere en skovejendom, idet en betydelig del af ejendommen er skovbevokset eller tilplantet med juletræer. Ejendommen er dog ikke fredskovpligtig. Terrænet er jævnt til ...  
 
Kildegården og Helmershøj Plantage, 9530 Støvring / Østlige Himmerland. 107 ha varieret skov, jagt og natur med bolig. Pris: 10,75 mio.kr.
Kildegården og Helmershøj Plantage udgør en ca. 107 ha. let kuperet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er let kuperet, og der er på ejendommen mange fine udsigter, herunder fra stuehuset på Kildegården, som er smukt og uforstyrret beliggende p ...  
 
Rise Skov, 9520 Skørping / Østlige Himmerland. 167,5 ha kuperet skov, natur og jagt med boliger og jagthytter. Pris: 18,75 mio.kr.
Rise Skov er en velarronderet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom på ca. 167,5 ha, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er kuperet og afvekslende med dybe kløfter, stejle skrænter og bløde bakker. Jordbunden i Rise Skov udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer. Ejendomm ...  
 
Hou Skov & Jomfrubakken, 9550 Mariager/Nordjylland. 159 hektar smuk skov med nyere bolig direkte til Mariager Fjord. Pris: 21,5 mio.kr.
Hou Skov & Jomfrubakken er en 159 hektar helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, som er smukt beliggende direkte til vandet på sydsiden af Mariager Fjord. Terrænet er kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale og bløde skovbevoksede bakker med vandløb og kildevæld. Jorden består i store træk af grusede, veldrænede moræneaflejringer ...  
 
Illeris Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 31,5 hektar varieret skov med hytte. Pris: 2,75 mio.kr.
Illeris Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 31,5 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til skove og marker, og med Hvalpsund Golf Club mod vest. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sandflugt. Skoven er etableret v ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse. Pris: 4,5 mio.kr.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
Maskedal Skov, 9550 Mariager / Østjylland. 31 hektar skovejendom med god jagt. Pris: 3,55 mio.kr.
Maskedal Skov er en dejlig, varieret skov, natur og jagtejendom på 30,5 ha., beliggende i det kuperede og skovrige terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, trukket tilbage fra alfarvej, og omgivet af skov og natur til alle sider. Terrænet er lettere kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke smeltevandsda ...  
 
Eskjær Gods, 9870 Sindal / Vendsyssel. 285 ha historisk gods beliggende i smukt kuperet landskab.
Eskjær Gods er i juni 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Eskjær Gods er et smukt og velarronderet historisk gods, på 285 hektar, beliggende særdeles naturskønt, i hjertet af Vendsyssels smukt kuperede natur. Godset er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, samt en præsenta ...  
 
St. Restrup Skov Nord, 9200 Aalborg SV / Nordjylland. 61,7 ha skov med hytte.
St. Restrup Skov Nord udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 61,7 ha., beliggende i bekvem afstand af Aalborg. Ejendommen er beliggende som den nordlige del af St. Restrup Skov, lidt øst for Store Restrup Hovedgård. Landskabet er smukt og varierende med skove, marker og naturarealer som skiftevis afløser hinanden. Terrænet er le ...  
 
Midtjylland (15 ejendomme)
Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 66 ha alsidig skov med bolig midt i Søhøjlandet.. Pris: 10,0 mio.kr.
Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 66,1 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflej ...  
 
Søhalegård Plantage, 8766 Nørre Snede / Midtjylland. 83 ha skov og natur med 2 boliger. Pris: 10,75 mio.kr.
Søhalegård Plantage er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 83 ha, beliggende ved Rørbæk Sø, lidt syd for Nørre Snede. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter og vidtstrakte udsigter, til et mere jævnt terræn mod øst. Jorden udgøres af grusede og sandede istids-aflej ...  
 
Kongemosen, 8620 Kjellerup / Midtjylland. 22,3 ha frijord med sund økonomi og god jagt. Pris: 2,575 mio.kr.
Kongemosen er en 22,3 ha. skov-, jagt- og naturejendom, beliggende i særdeles fredfyldte omgivelser, i bekvem afstand af bl.a. Silkeborg, Herning og Viborg. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra alfarvej og udmærker sig især ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Kongemosen udgøres af en smuk blanding af skovbevoksede areal ...  
 
Selkær Nørreskov, 8585 Glesborg / Djursland. 35,3 ha varieret skov med god beboelse. Pris: 4,95 mio.kr.
Selkær Nørreskov er en velpasset skov- og jagtejendom på ca. 35,3 ha., beliggende ved Glesborg på det nordlige Djursland. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skove og marker skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk samm ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse. Pris: 14,5 mio.kr.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov. Pris: 17,9 mio.kr.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
 
Sostrup Nederskov, 8500 Grenaa / Djursland. 221 ha frodig skov med alle 4 hjortearter.
Sostrup Nederskov er i april 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Sostrup Nederskov er en 221 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på ved Gjerrild på det nordøstlige Djursland. Skoven er meget frodig og relativt atypisk for egnen, med sin store andel af bøg og eg. Jagten er eminent, da skoven bl.a. huser alle 4 jagtbare danske h ...  
 
Hindbærdal Skov, 8600 Silkeborg / Østjylland. 8,4 hektar kuperet skov med 25 m2 hytte.
Hindbærdal Skov er i januar 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Hindbærdal Skov er en 8,4 hektar fredskov med tilhørende saneringsmodent sommerhus på 25 m2, beliggende ved Funder lidt vest for Silkeborg. Terrænet er voldsomt kuperet og med meget flotte udsigter og smuk natur. Skoven består af en god blanding af løvtræ og nåletræ i forskellig ...  
 
Randers Flade, 8400 Ebeltoft / Djursland. 95 ha alsidig plantage med beboelse.
Randers Flade er i januar 2018 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Randers Flade er en varieret og velpasset skov-, natur- og jagtejendom på ca. 95 ha, beliggende i det kuperede landskab ved Mols Bjerge. Terrænet er særdeles kuperet, og jordbunden udgøres hovedsagligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen er beliggende som en del ...  
 
Mangehøje Plantage, 7500 Holstebro / Nordvestjylland. 236 hektar alsidig skov med bolig.
Mangehøje Plantage er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på 236 ha, beliggende ca. 5 km. nordvest for Holstebro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine og vidtstrakte udsigter. Jorden udgøres mest af grusede og sandede boniteter, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Skovens ho ...  
 
Dejbjerg Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 757 hektar skov med god basisindtjening.
Dejbjerg Plantage er en varieret og let kuperet skovejendom på ca. 757 ha, beliggende i Vestjylland, lidt nord for Skjern. Terrænet er let kuperet og afvekslende med flere forskellige naturtyper. Nåletræ udgør ca. 57 %, mens løvtræ udgør cirka 10 % af det samlede areal. De resterende cirka 33 % af ejendommen udgøres af søer, moser, heder og andre å ...  
 
Bjerggaard, 7430 Ikast / Midtjylland. 41 ha skov og natur med herskabelig bolig med fantastisk beliggenhed.
Bjerggård er en velarronderet og særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på ca. 41 hektar med tilhørende rummelig og statelig hovedhus, samt yderligere en smukt beliggende beboelse med tilhørende driftsbygninger. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt tilbagetrukket fra alfarvej, på en bakketop i det kuperede midtjyske la ...  
 
Ryom Skov, 8550 Ryomgaard / Djursland. 63 ha skov med bolig ned til Vallum Sø.
Ryom Skov er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 63 ha, beliggende lidt øst for Ryomgård på Djursland, ca. 30 km. fra Århus. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, samt rødgran og nobilis. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Løvtræ udgør cirka 50 % af ...  
 
Øster Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midtjylland. 119 hektar Skov og jagt.
Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 118,6 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af rødgran i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og de fleste øvrige sædvanlige danske træarter, samt åbne arealer, moser m.v. Skoven er i det hele taget meget vari ...  
 
Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom.
Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 18 ...  
 
Syddanmark (20 ejendomme)
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 94 ha frodig skov med bolig og god jagt. Pris: 15,0 mio.kr.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 94,2 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt be ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 58 ha skov, jagt og natur med god jagt og tilhørende bolig. Pris: 6,9 mio.kr.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 57,7 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en g ...  
 
Gram Skovdistrikt, 6510 Gram / Sønderjylland. 812 ha skov med fast kronvildt og god drift. Pris: 85,0 mio.kr.
Gram Skovdistrikt udgør ca. 812 ha. varieret og velpasset skov, jagt og natur, fordelt på 5 skove, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet og jordbunden varierer i de forskellige skove og veksler lige fra lerholdige og grusede istidsaflejringer til sandede smeltevandssletter. Gram Skovdistrikt er anlagt med en stor produktion af juletræer og ...  
 
Gødsbøl Vesterskov & Savbanke Skov, 7190 Billund / Sydjylland. 21 ha varieret skov og jagt. Pris: 2,1 mio.kr.
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov er 2 dejlige skov-, jagt- og naturejendomme på i alt 21,1 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Skovene ligger med en indbyrdes afstand på ca. 100 meter fra hinanden, og danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt til lett ...  
 
Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites. Pris: 28,5 mio.kr.
Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed give ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Østjylland. 26,4 ha ubebygget skov. Pris: 2,375 mio.kr.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Midtjylland. 9,2 ha Skov og Jagt. Pris: 0,975 mio.kr.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Bølling Sønderskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 32,3 Ha skov. Pris: 4,95 mio.kr.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Skoven er ...  
 
Gammellung Mose, 5771 Stenstrup / Fyn. 6 ha natur og jagtejendom. Pris: 0,75 mio.kr.
Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem Stenstrup og Kværndrup på Sydfyn. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden består af tidligere højmose aflejret ovenpå en kalkholdig undergrund. Flere ste ...  
 
Hulskov, 6000 Kolding / Østjylland. 25 ha skov, jagt og natur. Pris: 3,75 mio.kr.
Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende i Hulskovdalen, ved Sønder Vilstrup, lidt nord for Kolding. Ejendommen er beliggende centralt og ugenert midt i Trekantsområdet, og besøges i praksis aldrig af skovgæster. Ejendommen er meget kuperet, smuk og varieret, med gamle bøge, stejle skrænter, eng, sø, kil ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 61,4 ha Skov. Pris: 9,75 mio.kr.
For Jordrup Skovbrug udbydes Jordrup Fællesskov hermed til salg. Jordrup Fællesskov er en frodig, velpasset skov på 61,4 ha, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 fo ...  
 
Solevad Skovgård, 5690 Tommerup / Fyn. 46 ha skov, natur og jagt med bolig tæt på Odense.
Solevad Skovgaard er en særdeles varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46 hektar, beliggende sydvest for Odense. Ejendommen er beliggende særdeles naturskønt og fredsommeligt, med skel til Odense Å over en længere strækning. Solevad Skovgaard er en varieret og smuk naturperle, hvor skov, mark, søer, å og andre lysåbne naturtyper ...  
 
Skåstrup-Nyhave. 251 ha skov, natur, jagt, og landbrugsejendomme med flere boliger.
Skåstrup-Nyhave er en 251 hektar varieret skov-, jagt- og liebhaverejendom, med et smukt beliggende hovedhus direkte til Skåstrup Strand, mellem Middelfart og Bogense, på det nordvestlige Fyn. Landskabet er jævnt til let bølget, og jordbunden udgøres hovedsagelig af moræneaflejringer fra istiden med et varierende indhold af ler. Ejendommen består a ...  
 
Prinsenshøj Plantage, 6560 Sommersted / Sønderjylland. 67 ha skov med sund økonomi samt god jagt og fiskeri.
Prinsenshøj Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på 67,2 hektar, beliggende direkte til Nørreå i det sydøstlige Jylland, mellem Gram og Haderslev. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer. Nåletræ udgør ca. 33 %, mens løvtræ udgør ca. 32 % af det samlede areal. Det resterende areal udgøres af ca. 29 ...  
 
Stenodden Skov, 5700 Svendborg / Tåsinge. 91 ha frodig skov med flere boliger direkte til havet.
Stenodden Skov er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Stenodden Skov er en 91 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med skel ud til Siø sund over en længere strækning, og med ejendommens 3 boliger placeret få meter fra havet.
Areal: 91 ha.
Bol ...  
 
Allestedgård Skov, 5672 Broby / Fyn. 3 hektar skov med arbejdshytte.
Allestedgård Skov er en charmerende og varieret skovejendom på ca. 3 ha, beliggende øst for Nørre Broby, kun 15 km. syd for Odense. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige jorder samt lavbundsarealer. Ejendommen består hovedsageligt af en god blanding af mellemaldrene og ældre bevoksninger med bl.a. bøg, ær, ask og rødel. Ve ...  
 
Boesens & Nørgårds Skov, 6064 Jordrup / Syddanmark. 57 hektar frodig østjysk skov med hytte og god jagt på bl.a. kronvildt.
Boesens og Nørgårds Skov er en 57 ha. frodig og velpasset skov- og jagtejendom, beliggende fredeligt og centralt i Jordrup Skov, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og vækstbetingelserne vurderes at være gode for de fleste danske træar ...  
 
Tvede Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg / Fyn. 86 ha frodig skov med bolig direkte til havet.
Tvede Skov er en 85,8 ha. dejlig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med Lunkebugten og Valdemars Slot mod nord samt Siø Sund mod syd. Beliggenheden direkte til både Lunkebugten og Siø Sund, giver således en helt speciel naturoplevelse og man betages ganske enkelt af ejendommen og de ...  
 
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
 
Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha.
Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sanded ...  
 
Sjælland og øer (8 ejendomme)
Nybølle Lunder Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 103 ha frodig skov med god jagt. Pris: 9,85 mio.kr.
Nybølle Lunder Skov er en frodig og spændende skovejendom på ca. 103 hektar, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende særdeles god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne i skoven. Det vurderes, at der vil kunne dyrke ...  
 
500 hektar planteavlsejendom med præsentabel hovedbygning, god jord og sund økonomi ved Sorø.
Ejendommen er en historisk ladegård på ca. 500 hektar, beliggende ved Sorø på det centrale Sjælland, kun 45 minutter fra København.
Ejendommens jordtilliggende fordeler sig med ca. 430 hektar store regulære marker i omdrift, mens resten af ejendommen udgøres af delvist støtteberettigede eng- og naturarealer, park m.v.
Jorden består af typ ...  
 
Bækkeskov Gods, 4733 Tappernøje / Sydsjælland. 745 ha historisk velarronderet gods med eminent jagt og natur.
Bækkeskov Gods er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Bækkeskov Gods er et særdeles smuk og velarronderet historisk gods, på 745 hektar, beliggende centralt og særdeles naturskønt, på det sydlige Sjælland. Godset er en særdeles veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, sa ...  
 
Knuthenlund Gods, 4952 Stokkemarke / Lolland. 744 ha vestlollandsk gods med god jord i store marker.
Knuthenlund Gods er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Knuthenlund Gods er et kombineret land- og skovbrug på 744 hektar, beliggende på noget af Danmarks bedste landbrugsjord ved Stokkemarke på det vestlige Lolland. Jordtilliggendet fordeler sig med cirka 500 hektar agerjord, cirka 210 hektar skov, og cirka 34 hektar natura ...  
 
Glænø Skov og Srandenge, 4230 Skælskør / Sydvestsjælland. 145 ha skov og natur direkte til havet, med bolig.
Glænø Skov og Strandenge er i februar 2018 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Glænø Skov er en storslået naturejendom på ca. 145 ha., beliggende på Øen Glænø, som via dæmning er forbundet til Sjælland. Ejendommen er beliggende direkte til Holsteinsborg Nor, ca. 10 km sydøst for Skælskør, aldeles fredfyldt og ugenert, tilbagetrukket fra alfarve ...  
 
Tibberupgaard, 3480 Fredensborg / Nordsjælland. Liebhaver-ejendom med 30,5 ha jord og 800 m2 totalrenoveret herskabelig beboelse tæt på København.
Tibberupgaard er en smukt beliggende liebhaver-ejendom på 30,5 hektar beliggende i Nordsjælland mellem Hillerød og Fredensborg, tæt på både Gribskov og Store Dyrehave. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i det smukt kuperede landskab, kun 35 minutters kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og ejendo ...  
 
Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding.
Fladsågård er en helstøbt skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, remis-ser, læhegn m.v., ...  
 
Frederiksholm, Karlebo, 3400 Hillerød / Nordsjælland. Historisk landbrugs- og skovejendom på 57 ha med herskabeligt hovedhus tæt på København.
Frederiksholm er en historisk landbrugs- og skovejendom på 57 hektar, beliggende ved Karlebo, cirka midtvejs mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland. Ejendommen ligger smukt, ugenert og tilbagetrukket for enden af en privat grusvej, helt og aldeles uden nysgerrige blikke. Hovedbygningen på Frederiksholm er en stor flot og herskabelig beboelse me ...  
 
Udland
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088