ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (9 ejendomme)
Maskedal Skov, 9550 Mariager / Østjylland. 31 hektar skovejendom med god jagt. Pris: 2,85 mio.kr.
Maskedal Skov er en dejlig, varieret skov, natur og jagtejendom på 30,5 ha., beliggende i det kuperede og skovrige terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, trukket tilbage fra alfarvej, og omgivet af skov og natur til alle sider. Terrænet er lettere kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke smeltevandsda ...  
 
Illeris Nordre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 17,3 hektar varieret skov med hytte. Pris: 1,6 mio.kr.
Illeris Nordre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 17,3 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sand ...  
 
Hou Skov & Jomfrubakken, 9550 Mariager/Nordjylland. 159 hektar smuk skov med nyere bolig direkte til Mariager Fjord. Pris: 19,75 mio.kr.
Hou Skov & Jomfrubakken er en 159 hektar helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, som er smukt beliggende direkte til vandet på sydsiden af Mariager Fjord. Terrænet er kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale og bløde skovbevoksede bakker med vandløb og kildevæld. Jorden består i store træk af grusede, veldrænede moræneaflejringer ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse. Pris: 4,5 mio.kr.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
St. Restrup Skov, 9240 Nibe / Nordjylland. 82 ha varieret skov med 800 m2 maskinhal tæt på Aalborg.
St. Restrup Skov udgør en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 82 ha., beliggende i en bekvem afstand af Aalborg, mellem Frejlev og Sønderholm. Terrænet er let kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen udgøres hovedsageligt af skov-bevoksede arealer, juletræer og pyntegrønt samt mindre områder med ...  
 
Illeris Søndre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 14,2 hektar varieret skov.
Illeris Søndre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 14,2 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sand ...  
 
Støttinggård, 9240 Nibe / Aalborg Kommune. Firlænget renoveret gård med 59 ha juletræer, skov og natur.
Støttinggård er en helstøbt skov,- jagt- og naturejendom på ca. 58,6 ha, beliggende sydvest for Nibe kun 30 min. fra Aalborg. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men ligner mere en skovejendom, idet en betydelig del af ejendommen er skovbevokset eller tilplantet med juletræer. Ejendommen er dog ikke fredskovpligtig. Terrænet er jævnt til ...  
 
Kildegården og Helmershøj Plantage, 9530 Støvring / Østlige Himmerland. 107 ha varieret skov, jagt og natur med bolig.
Kildegården og Helmershøj Plantage udgør en ca. 107 ha. let kuperet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er let kuperet, og der er på ejendommen mange fine udsigter, herunder fra stuehuset på Kildegården, som er smukt og uforstyrret beliggende p ...  
 
Rise Skov, 9520 Skørping / Østlige Himmerland. 167,5 ha kuperet skov, natur og jagt med boliger og jagthytter.
Rise Skov er en velarronderet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom på ca. 167,5 ha, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er kuperet og afvekslende med dybe kløfter, stejle skrænter og bløde bakker. Jordbunden i Rise Skov udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer. Ejendomm ...  
 
Midtjylland (19 ejendomme)
Fredenshjem, 8660 Skanderborg / Østjylland. 99 ha højt beliggende proprietærgård. Pris: 19,75 mio.kr.
Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende i det kuperede landskab sydvest for Skanderborg. Ejendommen er højt beliggende mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj, som er blandt de højeste punkter i Danmark og ejendommen byder på en helt fantastisk udsigt ud over det østjyske Søhøjland. Fredenshjems jorder ford ...  
 
Kronvildts-ejendom med skel til Hoverdal Plantage, 6980 Tim/Vestjylland. 107 ha med herskabelig bolig. Pris: 19,5 mio.kr.
Ejendommen er en helstøbt jagtejendom på 107 hektar med fast kronvildt, beliggende syd for Ulfborg i et skovrigt område med skel til Hoverdal plantage. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Jordtilliggendet består af en smuk blanding af indlandsklitter, hede, enge, søer, moser, ...  
 
Strandet Hovedgård, 7840 Højslev / Midtjylland. Herskabelig og historisk ejendom med 89 ha skov og jord. Pris: 22,5 mio.kr.
Strandet Hovedgaard er en herskabelig og historisk ejendom på 89 hektar, som er smukt beliggende på et bakkedrag ved Hjarbæk Fjord, mellem Viborg og Skive. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med traditionelt land- og skovbrug, salg af pyntegrønt, jagtudlejning samt bygnings- og bolig ...  
 
Åstrupgård Plantage, 9632 Møldrup / Nordlige Midtjylland. 89 ha vedmasserig skov med kronvildt og hytte. Pris: 9,75 mio.kr.
Åstrupgård Plantage er en smukt kuperet og velpasset skovejendom på ca. 89 ha, beliggende ved Møldrup, mellem Viborg og Hobro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke slugter. Jorden udgøres hovedsageligt af grusede istids-aflejringer. Skoven er frodig og særligt nåletræet trives godt på lokaliteten, med en god bonitet på 1 t ...  
 
Del af Lillering Skov, 8462 Harlev / Østjylland. ca. 8 hektar frodig skov tæt på Århus. Pris: 1,275 mio.kr.
Skovparcellen i Lillering Skov er en ca. 8 hektar frodig og varieret skov, beliggende ved Harlev, ca. 10 km. vest for Århus. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Sk ...  
 
Brandlund Nedergård, 7330 Brande / Midtjylland. 71 ha naturskøn liebhaverejendom med ny bolig tæt på Brande. Pris: 10,5 mio.kr.
Brandlund Nedergård er en naturskøn og velarronderet skov og naturejendom på 71 ha, beliggende fredeligt og roligt, lidt udenfor Brande. Terrænet er lettere kuperet, og ejendommens opbygning er meget varieret og spændende, med både enge, moser, søer, heder, agerjord og skov, hvilket giver grundlag for en god og varieret jagt. Ejendommen drives i da ...  
 
Lyngbakkegård, 8680 Ry / Østjylland. 48 ha herskabelig og helstøbt liebhaverejendom. Pris: 13,5 mio.kr.
Lyngbakkegård er en herskabelig og helstøbt ejendom på 48 hektar, som er beliggende i Søhøjlandet ved Ry, midt mellem Skanderborg og Silkeborg. Lyngbakkegård er en kombineret land- og skovbrugsejendom med tilhørende herskabelig beboelse, samt bestyrerbolig og driftsbygninger. Ejendommens varierede sammensætning, gør Lyngbakkegård til en enestående ...  
 
Selkær Nørreskov, 8585 Glesborg / Djursland. 35,3 ha varieret skov med god beboelse. Pris: 4,95 mio.kr.
Selkær Nørreskov er en velpasset skov- og jagtejendom på ca. 35,3 ha., beliggende ved Glesborg på det nordlige Djursland. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skove og marker skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk samm ...  
 
Lundenæs Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 70 ha skovejendom med beboelse.
Lundenæs Plantage er en varieret skov- og jagtejendom på ca. 70 hektar, beliggende i Vestjylland mellem Skjern og Borris Hede. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommen er varieret både hvad angår naturtyper og sammensætningen af bevoksninger. Skovens hovedtræarter består af rødgran, sitkagr ...  
 
Del af Nim Skov, Nim, 8740 Brædstrup / Østjylland. 8,9 ha frodig og alsidig skov.
Ejendommen er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 8,9 hektar, beliggende ved Nim, ca. 10 km. nordvest for Horsens. Terrænet består af kuperet randmoræne, og jordbunden spænder lige fra lerede og grusede moræne-aflejringer til humusjord. Ejendommen er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det skønnes at der vil kunne dy ...  
 
Smedegården, 8410 Rønde / Syddjurs. 151 hektar herskabelig planteavlsejendom.
Smedegården er en herskabelig og helstøbt landbrugsejendom på 151 hektar, beliggende på det sydlige Djursland mellem Kalø Vig og Nationalpark Mols Bjerge, kun 35 km. fra Århus. Landskabet er kuperet og jordbunden består hovedsageligt af blandede istidsaflejringer med varierende indhold af ler. Smedegårdens bygninger er beliggende som det centrale s ...  
 
Ligeskov Nord, 8600 Silkeborg / Østjylland. 23 ha varieret skov med god jagt.
Ligeskov Nord er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 23,1 hektar, beliggende ved Linå, ca. 10 km. øst for Silkeborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Mod syd grænser ejendommen til gammel løv- og nåleskov, stående på relativt stejle moræneskrænter, mens ejendomme ...  
 
Søhalegård, 8766 Nr. Snede / Østjylland. 43 ha fantastisk skov og natur med saneringsmoden bolig ud til Rørbæk Sø.
Søhalegård er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 43 ha, beliggende ved Rørbæk Sø, lidt syd for Nørre Snede. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter og vidtstrakte udsigter, til et mere jævnt terræn. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer, og det vur ...  
 
Dybdal Skov, 7160 Tørring / Østjylland. 39,5 ha alsidig skov med beboelse.
Dybdal Skov er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 39,5 ha, beliggende i et stort skov- og naturkompleks, syd for Nørre Snede i Østjylland. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter, ådale og vidtstrakte udsigter, til mere jævnt terræn. Jorden udgøres af grusede og sa ...  
 
Melbjerg Skov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 29 ha skov, ager og natur med smukt beliggende beboelse.
Melbjerg Skov er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 ha., beliggende centralt i Søhøjlandet, midt mellem Silkeborg og Skanderborg. Terrænet er kuperet og jordbunden består af blandede istidsaflejringer, med varierende indhold af ler. Ejendommens areal udgøres hovedsageligt af skov samt agerjord anvendt til juletræsproduktion, hvortil ...  
 
Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 65 ha alsidig skov midt i Søhøjlandet.
Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 65 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflejri ...  
 
Kongemosen, 8620 Kjellerup / Midtjylland. 22,3 ha frijord med sund økonomi og god jagt.
Kongemosen er en 22,3 ha. skov-, jagt- og naturejendom, beliggende i særdeles fredfyldte omgivelser, i bekvem afstand af bl.a. Silkeborg, Herning og Viborg. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra alfarvej og udmærker sig især ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Kongemosen udgøres af en smuk blanding af skovbevoksede areal ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
 
Syddanmark (16 ejendomme)
Abkær Landbrug. 80 ha bygningsløs landbrugsejendom. Evt. som sale-and-lease-back. Pris: 12,5 mio.kr.
Abkær Landbrug er en bygningsløs landbrugsejendom på ca. 80 hektar, beliggende lidt sydvest for Haderslev. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med særlig fokus på produktion af nordmannsgran-juletræer og energipil. Juletræerne er plantet i et stort regulært indhegnet ar ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 87,5 ha skov og natur med herskabelig bolig. Pris: 8,95 mio.kr.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 87,5 hektar, beliggende ved Lindeballe, lidt nordvest for Vejle. Ejendommen udgøres af 5 selvstændige ejendomme. Terrænet og jordbunden varierer på de forskellige arealer og veksler lige fra grusede og sandede istidsaflejringer til arealer med humusholdige jorder. Anneksgården drives me ...  
 
Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å. Pris: 4,0 mio.kr.
Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort se ...  
 
Sønderskoven, 6510 Gram / Sønderjylland. 31 ha frodig og fredfyldt skov med beboelse. Pris: 4,5 mio.kr.
Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis sam ...  
 
Halmø. Privat Ø med tilhørende bolig uden bopælspligt i det Sydfynske Øhav. Pris: Kontakt Asger Olsen.
Der er nu mulighed for at erhverve sin egen 43 hektar store Ø med tilhørende stråtækt beboelse uden bopælsligt, midt i det sydfynske Øhav, mellem Fyn og Ærø. Halmø er sandt naturparadis med et alskens fugleliv og naturtyper. Øen består landskabsmæssigt af en langstrakt bakkekam, som hæver sig 9 meter over havet. Bakkekammen er tilstrækkelig lang og ...  
 
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 97 ha frodig skov med bolig og god jagt. Pris: 13,5 mio.kr.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 97 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt beli ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 58 ha skov, jagt og natur med god jagt og tilhørende bolig. Pris: 6,9 mio.kr.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 57,7 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en g ...  
 
Gødsbøl Vesterskov & Savbanke Skov, 7190 Billund / Sydjylland. 21 ha varieret skov og jagt. Pris: 2,1 mio.kr.
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov er 2 dejlige skov-, jagt- og naturejendomme på i alt 21,1 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Skovene ligger med en indbyrdes afstand på ca. 100 meter fra hinanden, og danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt til lett ...  
 
Tranekær Gods, 5953 Tranekær / Langeland. 1.725 ha gods med historisk slot. Handlet disket.
Tranekær Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Tranekær Gods er med sine 1.725 hektar land- og skovbrug og sin markante historiske hovedbygning et Danmarks største godser, beliggende særdeles naturskønt, på det nordlige Langeland. Areal: 1.725 ha. Boliger: 1 slot samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger. ...  
 
Lysing Skov, 6510 Gram / Sønderjylland. 37 ha frodig skov med beboelse og hal. Handlet diskret.
Lysing Skov er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lysing Skov er en velarronderet og veldrevet skovejendom på 37 hektar med tilhørende beboelse og maskinhal, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Gram i Sønderjylland.
Areal: 37 ha.
Boliger: 1 boliger med tilhørende maskinhal.
Pris: Handlet disket ...  
 
Slauggaard Plantage, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 436 ha velarronderet skov- og jagtejendom med fast kronvildt. Handlet Diskret.
Slauggaard Plantage er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Slauggaard plantage er en velarronderet og veldrevet samlet skovejendom på 436 hektar med fast kronvildt og 2 boliger, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Vejle og Kolding i Sydjylland.
Areal: 436 ha.
Boliger: 2 boliger med tilhørende driftsby ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.
Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pynte ...  
 
Gram Storskov, 6510 Gram / Sønderjylland. 462 ha frodig skov med kerneområde for kronvildt.
Gram Storskov en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 462 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Gram Storskov udgøres af en bred række træarter med bl.a. bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk, samt forskellige træarter til klip ...  
 
Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites.
Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed give ...  
 
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
 
Sjælland og øer (16 ejendomme)
Bruntofte Skov, 4800 Nykøbing Falster. 86 ha frodig løvskov med udlejet bolig. Pris: 9,95 mio.kr.
Bruntofte Skov er en frodig skovejendom på 85,6 hektar, beliggende på det centrale Falster, lidt nord for Nykøbing F. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne ...  
 
Fuglebjerggaard, 4250 Fuglebjerg / Sydvestsjælland. Herskabelig og historisk Herregård med 36 ha jord. Pris: 15,0 mio.kr.
Fuglebjerggaard er en historisk herregård på 35,7 hektar med tilhørende historisk og gennemgribende renoveret hovedbygning, beliggende mellem Sorø, Slagelse og Næstved. Fuglebjerggaard drives med traditionel planteavl, skovdrift, udlejning af jagt samt med bygnings- og boligudlejning. Jordtilliggendet fordeler sig med omtrent 23 hektar regulær ager ...  
 
Trustrup Skov & Flodholmen, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 131 ha skov og jagtejendom med sund økonomi. Pris: 19,5 mio.kr.
Trustrup Skov & Flodholmen er en varieret og helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på ca. 131 ha, beliggende ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er særdeles velarronderet og fredeligt beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Trustrup Skov & Flodholmen drives i dag so ...  
 
Kastager Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 37 ha frodig skov. Diskret handlet.
Kastager Skov er i februar 2020 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Kastager Skov er en frodig løvskov på 37 ha, beliggende på det vestlige Lolland.
Areal: 37 ha.
Boliger: Ingen.
Handlet diskret februar 2020.
 
 
Hagesholm Gods, 4520 Svinninge / Lammefjorden. 513 hektar velarronderet planteavlsejendom med stort cashflow. Handlet disket.
Hagesholm Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Hagesholm Gods er en velarronderet og veldrevet samlet landbrugsejendom på 513 hektar med flere beboelser, og store regulære marker, beliggende på Lammefjorden, lidt nordvest for Holbæk. Ejendommen har et fantastisk cashflow fra bl.a. vindmøller, specialproduktion o ...  
 
Hammershøj, 2980 Kokkedal / Nordsjælland. 61 ha smukt beliggende land- skov og hesteejendom. Handlet diskret.
Hammershøj er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Hammerhøj er en særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på 61 hektar med smukt beliggende hovedhus og heste-faciliteter, beliggende mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland.
Areal: 61 ha.
Boliger: 2 boliger med tilhørende driftsbygninger og hestefa ...  
 
Aalholm Gods, 4880 Nysted / Lolland. 3.900 ha og 5.500 m2 fredet hovedbygning. Handlet diskret.
Aalholm Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Aalholm Gods er med sine 3.900 hektar land- og skovbrug og sin markante historiske hovedbygning et Danmarks største godser, beliggende særdeles naturskønt, på det sydlige Lolland.
Areal: 3.900 ha.
Boliger: 1 slot samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger ...  
 
Bjørnholm, 4600 Køge / Østsjælland. Centralt beliggende planteavlsgård ved Køge med 5 boliglejemål og 50 hektar agerjord.
Bjørnholm er handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er en rationel og regulær landbrugsejendom på ca. 52 hektar, beliggende vest for Køge, kun ca. 30 km fra København. Ejendommens beliggenhed ved Lellinge, lidt vest for Køge, sikrer en god logistik fra ejendommen, herunder med nem adgang til både Syd- og Vestmotorvejen. Ejendom ...  
 
Lindholt, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 120 hektar skovgård med herskabeligt hovedhus i smukt kuperet landskab. Diskret solgt.
Lindholt er i juni 2019 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lindholt er en velarronderet skov- og landbrugsejendom med et præsentabelt hovedhus, beliggende særdeles naturskønt i det bakkede moræneland sydvest for Mørkøv i Vestsjælland.
Areal: 120 ha.
Boliger: 1 hovedhus samt 1 udlejningsbolig og driftsbygninger.
Pris: Solgt ...  
 
Christianssæde Skovdistrikt, 4930 Maribo / Lolland. 1.071 hektar Skovgods. Diskret solgt.
Christianssæde Skovdistrikt er i marts 2019 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Christianssæde Skovdistrikt er et velarronderet og veldrevet samlet skovkompleks på ialt 1.071 hektar, beliggende særdeles naturskønt, på det centrale Lolland.
Areal: 1.071 ha.
Boliger: 1 hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger. ...  
 
Hundemose Østerskov, 4640 Faxe / Sydsjælland. 96 ha helstøbt skov, jagt og naturejendom med herskabelige bygninger.
Hundemose Østerskov er en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på 95,9 ha beliggende nord for Faxe, mindre end en times kørsel fra København. Ejendommen er smukt beliggende i et typisk godslandskab med store bølgede marker, gamle solitære løvtræer, alléer, remiser og spredte skove. Terrænet er jævnt og jorden består af typiske østdanske istidsafle ...  
 
Avnsøgård, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 243 ha tidl. kongelig jagtgård med god jagt og sund økonomi.
Avnsøgård er en historisk tidligere kongelig jagtgård på ca. 243 ha, beliggende i et smukt herregårds-landskab ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Avnsøgård drives i dag som en samlet skov- og landbrugsbedr ...  
 
Pederstrup Skovdistrikt, 4953 Vesterborg / Lolland. 416 ha frodige og velpassede skove med 2 boliger.
Pederstrup Skovdistrikt udgør ca. 416 ha. velpasset skov, jagt og natur, fordelt på 7 fysiske skove, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerede istidsaflejringer. Boniteten i skovene er særdeles god, og faktisk tæt på 1 for en lang række af bevoksningerne. Bevoksningerne i Pederstrup Skov ...  
 
Ambjerg Skov, 4760 Vordingborg / Sydsjælland. 44 ha frodig skov med beboelse.
Ambjerg Skov er en let kuperet og frodig skovejendom på 44 hektar, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt nord for Vordingborg. Terrænet er lettere kuperet og jordbunden udgøres af moræneaflejringer, med en overvægt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af ...  
 
Nybølle Lunder Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 103 ha frodig skov med god jagt.
Nybølle Lunder Skov er en frodig og spændende skovejendom på ca. 103 hektar, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende særdeles god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne i skoven. Det vurderes, at der vil kunne dyrke ...  
 
Sorø St. Ladegård, 4180 Sorø. 500 hektar planteavlsejendom med præsentabel hovedbygning, god jord og sund økonomi ved Sorø.
Sorø St. Ladegård er en historisk ladegård på godt 500 hektar, beliggende ved Sorø på det centrale Sjælland, kun 45 minutter fra København.
Ejendommens jordtilliggende fordeler sig med ca. 430 hektar store regulære marker i omdrift, mens resten af ejendommen udgøres af delvist støtteberettigede eng- og naturarealer, park m.v.
Jorden bestå ...  
 
Udland
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088