ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (2 ejendomme)
Del af Klim Klitplantage, 9690 Fjerritslev / Nordjylland. 7,9 ha jagtejendom med kronvildt.
Denne del af Klim Klitplantage er en 7,9 hektar stor jagt- og naturejendom, beliggende nordvest for Fjerritslev i Hanherred. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt, godt tilbagetrukket fra alfarvej, men er alligevel nem at komme til. Ejendommen er en velarronderet, delvist tilgroet klithede, som er smuk og varieret med en afvekslende bevoksnin ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
Midtjylland (8 ejendomme)
Gammel Ryomgård, 8550 Ryomgård / Djursland. Historisk herregård på ca. 93 hektar, beliggende kun 30 min fra Århus. Pris: 32,0 mio.kr.
Gammel Ryomgård er en herskabelig og historisk herregård på 93 hektar, beliggende ved Ryomgård på det sydlige Djursland, kun 30 min fra Århus. Terrænet er et let bølget og består af sandede istidsaflejringer samt frodig tidligere havbund. Gammel Ryomgård drives i dag med traditionel planteavl i egen drift, boligudlejning, skovdrift, jagt og naturpl ...  
 
Frijordsparcel Gl. Rye, 8680 Ry / Østjylland. 4,6 ha fredfyldt skov og jagt.
Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende i skovkomplekset mellem Gl. Rye og Ry, midt i Søhøjlandet, syd for Silkeborg. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger særdeles fredeligt og roligt, omgivet af skov og marker til alle sider. Fra toppen af ejendommen er der en særdeles smuk udsigt ud over det kuperede S ...  
 
Florits Skov, 8765 Klovborg / Midtjylland. 55 hektar østjysk skovejendom med nybygget bolig samt god jagt på kron- og dåvildt.
Florits Skov udgør en varieret og helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 55 hektar med særdeles god jagt på kronvildt og dåvildt, samt nyopført bolig med tilhørende nyopført maskinhal. Ejendommen er beliggende yderst fredeligt og tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt område, hvor både kronvildtet og dåvildtet står talrigt. Ejendommen er gennem e ...  
 
Søholt Plantage, 8400 Ebeltoft / Djursland. 165 ha skov og jagtejendom med kronvildt.
Søholt Plantage er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Søholt Plantage er en 165 hektar stor fredeligt beliggende skovejendom med spektakulær beboelse / jagthytte i beliggende i kerneområdet for kronvildtet lidt nord for Ebeltoft. Landskabet er særdeles smukt og velplejet, og varierer mellem skov, fodermarker, moser, enge og søer. Ejendommen har ...  
 
Fredenshjem, 8660 Skanderborg. 99 ha land- og skovbrug tæt på Ejer Bavnehøj.
Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende sydvest for Skanderborg, mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj - ejendommen byder derfor på en helt fantastisk udsigt ud over det Østjyske Søhøjland. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 75 hektar agerjord og ca. 21 hektar skov. Agerjorden er regulær og dyrknings ...  
 
Alling Skov, 8680 Ry / Midtjylland. 22,6 ha naturskøn urørt skov ned til Gudenåen.
Alling Skov er en imponerende flot skovejendom, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry, mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved Gudenåen, Rosvig og Julsøs bredder. Fra toppen af Alling Skov har man en for ...  
 
Astrup Hovedgård, 7870 Roslev / Salling. Historisk hovedgård på 110 ha med prægtig fredet bolig og unik jagt, direkte til vandet, lidt nord for Skive.
Ejendommen er en helstøbt og historisk hovedgård på ca. 110 hektar med helt unikke jagtmuligheder, beliggende i et smukt kuperet område direkte til vandet, lidt nord for Skive. Ejendommens sammensætning er meget varieret, og man finder et stort antal søer, moser, græsenge, strandenge, fodermarker, læhegn, remiser og masser af andre småbiotoper, hv ...  
 
Årup, 6980 Tim/Vestjylland. 107 ha Kronvildts-ejendom med skel til Hoverdal Plantage, og med herskabelig bolig.
Ejendommen er en helstøbt jagtejendom på 107 hektar med fast kronvildt, beliggende syd for Ulfborg i et skovrigt område med skel til Hoverdal plantage. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Jordtilliggendet består af en smuk blanding af indlandsklitter, hede, enge, søer, moser, ...  
 
Syddanmark (17 ejendomme)
Valdemars Slot, Tåsinge, 5700 Svendborg / Sydfyn. Historisk og velholdt slot med 418 ha direkte til havet på Tåsinge. Pris: 165 mio.kr.
Valdemars Slot er et velarronderet og historisk gods, som er særdeles smukt beliggende direkte til havet på Tåsinge, lidt syd for Svendborg.
Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejen ...  
 
Frøstrup Vestre Plantage, 6855 Outrup / Sydvestjylland. 36,6 hektar ubebygget skov med god jagt. Pris: 4,25 mio.kr.
Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet og spændende skov- og jagtejendom, beliggende ved Frøstrup, nord for Varde i det sydvestlige Jylland. Frøstrup Vestre Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede ...  
 
Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig. Pris: 25,0 mio.kr.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
Fynsk skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt, nyere bolig og maskinhal. Pris: 15,0 mio.kr.
Ejendommen er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt og skel til en fiskerig å. Hertil kommer at ejendommen er særdeles fredeligt og smukt beliggende, diskret tilbagetrukket fra alfarvej i et skovrigt godslandskab. Ejendommen har gennem en lang årrække været drevet forstligt langsigtet som en del af et større gods, og fr ...  
 
Steensgaard Gods, 5642 Millinge / Sydfyn. 894 hektar historisk gods.
Steensgaard Gods er i sommeren 2021 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Steensgaard Gods er et velarronderet gods med tilhørende 895 ha skov og agerjord, og en nyrenoveret historisk fredet hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, ved Faaborg på det sydvestlige Fyn.
Areal: 895 ha.
Boliger: 1 fredet hovedbygning samt flere ...  
 
Brændeskov Skov, 5700 Svendborg / Sydfyn. 173 ha frodig skov med 3 boliger.
Brændeskov Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 173 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Brændeskov Skov har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt bel ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Sydjylland. 26,4 ha skov.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
 
Skovsby Skov, 5492 Vissenbjerg / Fyn. 3,9 ha frodig løvskov på centrale Fyn.
Skovsby Skov er en charmerende og varieret skov og jagtejendom på ca. 3,9 ha, som er beliggende mellem Vissenbjerg og Morud, ca. 10 km. vest for Odense. Terrænet er kuperet og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige morænejorder. Ejendommen består af mellemaldrene og ældre løvtræsbevoksninger, med bøg som den væsentligste træart. Flere steder er ...  
 
Fæsted Plantage, 6630 Rødding / Sydvestjylland. 170 ha plantage med fast kronvildt og udlejet beboelse.
Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejri ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Østjylland. 9,2 ha varieret skov og jagt.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Stokholm Skov, 5771 Stenstrup / Fyn. Varieret og helstøbt fynsk jagtejendom på ca. 37 ha med bolig og maskinhal.
Ejendommen er en meget varieret og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 37 hektar, som er fredeligt beliggende i et større skov- og naturområde. Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, som gennem en lang årrække er udviklet og omlagt til en decideret skov- og jagtejendom med skov, slåede spor, græssletter med spredte træer, fodermarker, søer ...  
 
Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.
Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hoved ...  
 
Bølling Sønderskov, 6040 Egtved / Trekantsområdet. 32,3 ha frodig skov nær Kolding.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter.Skoven er m ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.
Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne ...  
 
Skelmosegård, 5884 Gudme / Fyn. 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn.
Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk mor ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 29 ha skov og natur med herskabelig bolig.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt m ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 51 ha skov, jagt og natur med god jagt.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en go ...  
 
Sjælland og øer (9 ejendomme)
400 ha velarronderet og herskabeligt Gods i Sydsjælland. Diskret til salg.
Ejendommen er et velarronderet gods på ca. 400 hektar med herskabelig og velholdt ikke-fredet hovedbygning, formidabel jagt og en sund driftsøkonomi baseret på landbrug, skovbrug, jagt og boligudlejning.
Ejendommen er beliggende fredeligt og ugenert i Sydsjælland, kun 1 times kørsel fra København.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Ols ...  
 
Avdebo Vestre Plantage, 4300 Holbæk / Vestsjælland. 170 ha velarronderet skov og jagtejendom.
Avdebo Vestre Plantage er en ca 170 hektar stor bygningsløs skovejendom, beliggende i den østlige ende af Lammefjorden, nordvest for Holbæk. Hovedtræarterne er eg, birk og skovfyr, anlagt i rationelle enheder, som veksler med fodermarker, søer, moser og andre lysåbne naturområder.
Areal: ca 170 hektar.
Boliger: Ingen.
Ejendommen er s ...  
 
Hundemose Vesterskov, 4640 Faxe / Sydsjælland. 115 ha frodig skov med bolig. Solgt i diskret handel.
Hundemose Vesterskov er en 115 hektar skovejendom med tilhørende velholdt beboelse beliggende ved Faxe i Sydsjælland. Skoven består af ca. 100 hektar frodig blandet skov, med overvægt af bøg og eg, men der hører til skoven også flere åbne engarealer med solitære gamle egetræer, samt 15 hektar egentlig landbrugsjord. Ejendommens beboelse er et nyere ...  
 
Kongsdal Gods, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. Historisk gods på 786 hektar, under 1 time fra København.
Kongsdal Gods er et af Danmarks fine gamle historiske godser, beliggende lidt sydvest for Holbæk, under 1 times kørsel fra København. Kongdals historiske og fredede hovedbygning er opført i årene 1588-1598, som et trefløjet anlæg omkranset af voldgrav og parkanlæg, som stille glider over i den smukke vestsjællandske natur. Hovedbygningen har et re ...  
 
Nørager Gods, 4291 Ruds Vedby / Vestsjælland. 464 ha velarronderet Gods.
Nørager Gods er i sommeren 2021 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Nørager Gods er et velarronderet gods med tilhørende 464 ha skov og agerjord, og en nyrenoveret hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, i Vestsjælland.
Areal: 464 ha.
Boliger: 1 større hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger.
...  
 
Ulkestrup Lyng, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 99 ha ager, skov og natur med jagthytte i Store Åmose.
Ulkestrup Lyng udgør ca 99 hektar af den nordvestlige del af Store Åmose på Vestsjælland. Ulkestrup Lyng består af agerjord, skov, højmose, enge og øvrige naturarealer. Til ejendommen hører et mindre sommerhus / jagthytte. Området har særdeles stor naturværdi og en rigtig god jagt, herunder på Kronvildt.
Areal: ca 99 hektar.
Boliger: 1 stk ...  
 
Øbakkegård, 2765 Smørum / Storkøbenhavn. Landbrugsejendom på 144 hektar i Stor-København med sund drift og udviklingsmuligheder.
Ejendommen er beliggende i Stor-København, kun ca. 20 km nordvest for Rådhuspladsen i København, men alligevel særdeles fredeligt for enden af en privat allé, som ender ved gårdens bygninger.
Agerjorden udgør ca. 115 ha rigtig god dyrkningssikker agerjord, som er bortforpagtet til økologisk drift, mens den resterende del udgøres af græs, skov, ...  
 
Bruntofte Skov, 4800 Nykøbing Falster. 86 ha frodig løvskov med udlejet bolig.
Bruntofte Skov er en frodig skovejendom på 85,6 hektar, beliggende på det centrale Falster, lidt nord for Nykøbing F. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne ...  
 
Trustrup Skov & Flodholmen, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 130 ha skov og jagtejendom med sund økonomi.
Trustrup Skov & Flodholmen er en varieret og helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på ca. 130 ha, beliggende ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er særdeles velarronderet og fredeligt beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Trustrup Skov & Flodholmen drives i dag so ...  
 
Udland
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088