ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Ejendomme til salg

Nordjylland (2 ejendomme)
103 hektar jord, skov og natur med bolig på Læsø. Attraktiv Pris: 8,25 mio.kr.
Kort fortalt er der tale om landbrugsejendom på 103 hektar, hvoraf de ca. 70 hektar er agerjord tilplantet med 10 - 12 årige nordmannsgran og de sidste ca. 33 hektar er ældre skov og naturarealer. De 70 ha agerjord er som nævnt tilplantet med nordmannsgran, som nu er 10 - 12 år gamle og 2 - 4 meter høje, og dermed reelt allerede fremstår som etable ...  
 
Odden Skov, 9800 Hjørring / Vendsyssel. 24,3 ha bygningsløs skov med god jagt.
Odden Skov er en varieret skov- og jagtejendom på 24,3 ha., beliggende i det nordlige Vendsyssel, lidt nordøst for Hjørring. Ejendommen ligger fredeligt, omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Jorden er sandet og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Odden Skov er aller ...  
 
Midtjylland (12 ejendomme)
Sostrup Slot & Kloster. Historisk velholdt slot og konferencecenter med 131 sengepladser på Djursland.
Sostrup Slot & Kloster er et historisk og velholdt slot med tilhørende ferielejligheder, værelser og mødefaciliteter med plads til 131 overnattende gæster, beliggende smukt og fredsommeligt ca. 10 km nord for Grenå på Djursland.
Sostrup Slots fredede hovedbygning er opført i 1606 og fremstår som et arkitektonisk smukt og harmonisk slot på 2.50 ...  
 
Større velarronderet frodig østjysk skov med godt hovedhus diskret til salg.
Større velarronderet frodig og varieret skov i smukt kuperet området, og med prima jagt på bl.a. kronvildt og dåvildt, samt med et godt hovedhus sælges. Seriøst interesserede købere bedes kontakte Asger Olsen på tel. 20 20 00 88 for yderligere information.  
 
Større økologisk veldrevet gods diskret til salg - til fortsat økologisk drift.
Større økologisk veldrevet gods i særdeles god stand og med herskabelig hovedbygning og gode driftsbygninger sælges til fortsat økologisk drift. Seriøst interesserede købere bedes kontakte Asger Olsen på tel. 20 20 00 88 for yderligere information.  
 
Henrikseje, 8920 Randers NV. Herskabelig skov og naturejendom med 2 boliger, tæt på Randers. Pris: 11,5 mio kr.
Henrikseje er en historisk, meget varieret og meget spændende skov-, natur- og jagtejendom på ca. 46,5 hektar, beliggende lidt nord for Randers. Helheden afrundes det fredede historiske og harmoniske gårdanlæg fra 1791, som er beliggende som det centrale samlingspunkt midt på ejendommen. Den fredede hovedbygning er en klassisk smuk bygning, opført ...  
 
Skovparcel i Linå Vesterskov, 8600 Silkeborg. 10,7 ha frodig skov med stor værdifuld hugstmoden vedmasse. Pris: 2,1 mio kr.
Skovparcellen i Linå Vesterskov er en imponerende flot skovejendom på 10,7 ha., beliggende ved Linå, midt i Søhøjlandet, midt mellem Silkeborg og Ry. Ejendommen ligger i et større skovkompleks, med skel til anden skov til alle sider. Terrænet er let kuperet og afvekslende, og flere steder er der fine udsigter ud over det smukke Søhøjland med dets s ...  
 
Strandet Hovedgaard, 7840 Højslev. Mindre Herregård ved Limfjorden med 89 ha skov og jord, uden bopælspligt. Pris: 26,8 mio.kr.
Strandet Hovedgaard er en herskabelig og historisk ejendom på ca. 89 hektar, som er smukt beliggende ned til Limfjorden mellem Skive og Viborg. Hovedbygningen er arkitektonisk smuk og harmonisk, og fremstår i særdeles god stand. Ejendommen benyttes idag til bolig og udlejningsformål, samt landbrug og skovbrug, og har en grundlæggende sund basisøkon ...  
 
Østjysk Herregård med 275 ha jord, skov, høje fasaner samt herskabelig hovedbygning.
Ejendommen er et historisk gods med ca. 275 hektar skov og marker, beliggende i nærheden af Horsens i det Østlige Jylland. Den fredede hovedbygning rummer ca. 1100 m2 beboelse. Hovedbygningen ligger i et større park og haveanlæg, omkranset af voldgrav på 3 sider. Hovedbygningen er indrettet med flere stuer en suite, stort landkøkken, samt 10 sovevæ ...  
 
Flere Østjyske Herregårde og Godser. Diskret til salg.
For yderligere information, kontakt Asger Olsen på telefon 20 20 00 88, eller email post@asgerolsen.com.  
 
Rådal Plantage, 8870 Langå, er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Rådal Plantage på 27 ha er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er beliggende ved Langå, ca. 25 km nordvest for Aarhus.
Areal: 27 hektar.
Bygninger: En arbejdshytte og en bålhytte.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Solgt marts 2024.  
 
Viskum Skov, 8830 Tjele, solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Viskum Skov på ialt ca. 292 ha er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er beliggende ved Viskum, omtrent midt mellem Viborg og Randers.
Areal: 142 hektar.
Bygninger: Ingen boliger, men flere driftsbygninger.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Solgt april 2024.  
 
Nr. Løndahls jorder, 8653 Them, er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Nr. Løndahls jorder på ialt ca. 73 ha er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Jorderne drives med juletræs- og pyntegrøntsproduktion samt skovdrift. Ejendommen er beliggende ved Them, lidt syd for Silkeborg.
Areal: 73 hektar.
Bygninger: Ingen.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Solgt april 2024.  
 
Vingegaard Hovedgaards jorder, 8830 Tjele, er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Vingegaard Hovedgaards jorder på ialt ca. 315 ha med tilhørende udlejningsboliger er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S med henblik på tilplantning og udvikling til et større skov- og naturområde. Ejendommen er beliggende langs sydsiden af Tjele Langsø omtrent midt mellem Viborg og Hobro.
Areal: 315 hektar.
Bygninger: 2 boliger ...  
 
Syddanmark (6 ejendomme)
Svanningehuse 30, 5600 Faaborg / Sydfyn. Totalrenoveret beboelse med gode haller og 22 ha smuk natur og jagt. Pris: 8,95 mio kr.
Svanningehuse 30 er totalrenoveret gård med gode haller og med tilhørende 22 hektar fantastisk jagt og natur, beliggende på kanten af Svanninge Bakker, blot 2 km fra idylliske Faaborg på Sydfyn.
Ejendommen ligger smukt tilbagetrukket i den sydfynske natur, omgivet af søer, skov, natur og bakker med fantastiske udsigter ud over det sydfynske øha ...  
 
Bjergegård, Sallinge, 5750 Ringe / Midtfyn. 39 ha natur- jagt- og landbrugsejendom med god beboelse. Pris: 6,95 mio.kr.
Bjergegård er en varieret og spændende natur- og landbrugsejendom på ca. 39 hektar, beliggende fredeligt og tilbagetrukket ved Sallinge, ca. 15 km syd for Odense. Bjergegård er en ejendom med meget store natur- og herlighedsværdier, herunder en rigtig god jagt og gode fiskemuligheder. Der har tidligere været gravet grus på dele af ejendommen, hvilk ...  
 
Adskillige gårde, huse og skove i Hovborg-, Glejbjerg- og Agerbæk området er handlet diskret gennem Asger Olsen A/S
Adskillige gårde, huse og skove i Hovborg-, Glejbjerg- og Agerbæk området er i 2024 handlet i diskrete handler gennem Asger Olsen A/S med henblik på omlægning til naturformål.
Areal: stort.
Bygninger: ja.
Ejendommene er handlet gennem Asger Olsen A/S i diskrete handler i 2024 og der handles fortsat.  
 
Hindemaes jorder, 5540 Ullerslev / Fyn, er solgt i diskret handel til naturformål.
Hindemaes jorder på ialt ca. 142 ha er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S med henblik på udvikling til et større naturområde, som vil genskabe vådområdet og søerne rundt om Hindemaes historiske bygninger. Ejendommen er beliggende på det østlige Fyn omtrent midt mellem Odense og Nyborg.
Areal: 142 hektar.
Bygninger: Ingen.
Ej ...  
 
Galtlund Plantage, 6650 Brørup / Sydjylland. 74 ha skov- og jagtejendom med nyere fuldtømmerbolig.
Galtlund Plantage er en velarronderet og varieret skov- og jagtejendom på ca. 74 hektar, med tilhørende nyere douglas-fuldtømmer-bolig og de for ejendommen nødvendige driftsbygninger. Ejendommen er beliggende ved Vittrup, ca. 5 km sydvest for Vorbasse i det sydlige Jylland, i et fredeligt og meget skovrigt område, omgivet af skove, marker og natura ...  
 
Kærum Mose, 5610 Assens / Vestfyn. 7,5 ha bygningsløs mose og frijord med god jagt.
Kærum Mose er en spændende jagt- og natur-ejendom på 7,5 hektar, beliggende lidt øst for Assens på det vestlige Fyn. Ejendommen ligger som en fredelig natur-oase, fint tilbagetrukket fra alfarvej, og omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Ca. 60% (ca. 4,5 hektar) af arealet udgøres af mosearealer, tilvokset med tagrør, skræpper, p ...  
 
Sjælland og øer (4 ejendomme)
Større velarronderet frodig skov med bolig direkte til havet diskret til salg.
Større velarronderet frodig og varieret skov med bolig få meter fra havet diskret til salg på Sydhavsøerne. Seriøst interesserede købere bedes kontakte Asger Olsen på tel. 20 20 00 88 for yderligere information.  
 
Birkede Vesterskov, 4130 Viby Sj. / Østsjælland. 20 ha bygningsløs skov. Pris: 3,0 mio.kr.
Birkede Vesterskov er en varieret skov- og jagtejendom på 20,2 ha., beliggende omtrent midt mellem Borup og Viby, på det østlige Sjælland. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og ret afvekslende med både tørre og mere våde partier. Jorden er typisk blandet moræne med gode vækstbetingelser for de fleste almindeligt benyttede træarter. Bevoksninger ...  
 
Sorøskoven, 4200 Slagelse. 279 ha frodig velarronderet skov solgt i diskret handel.
Sorøskoven er en frodig, velarronderet, varieret og velpasset skov, på 280 hektar, beliggende midt i et større skovkompleks omtrent midt mellem Slagelse og Sorø på det vestlige Sjælland.
Areal: 279 hektar.
Bygninger: 1 udlejet bolig og 2 jagthytter.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Solgt januar 2024.  
 
Kruusesminde, 4220 Korsør. 270 ha landbrugs- jagt- og naturejendom med præsentable og gode bygninger på det vestlige Sjælland.
Kruusesminde er en 270 hektar stor landbrugs- jagt- og naturejendom, beliggende på det vestlige sjælland med skel ud til havet. Ejendommen er veldrevet og har et herskabeligt hovedhus, fantastisk jagt, gode bygninger og en sund driftsøkonomi.
Ejendommen er handlet diskret gennem Asger Olsen A/S i marts 2024.  
 
Udland (1 ejendom)
Jardelund Skov, Flensburg / Tyskland. 103 ha bygningsløs skov med egenjagt. Pris: 12,7 mio dkr.
Jardelund Skov er en flot og velpasset skov på ca. 102,9 ha, beliggende fredeligt og roligt, 10 km vest for Flensborg og kun 1 km syd for den dansk-tyske Grænse. Terrænet er jævnt til svagt kuperet, og jorden let. Ejendommen er bygningsløs. Skoven er meget varieret, og er opbygget af bevoksninger med sitka, rødgran, lærk, douglas, eg, bøg, fyr m.v. ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088