ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Nordjylland

Odden Skov, 9800 Hjørring / Vendsyssel. 24,3 ha bygningsløs skov med god jagt. Pris: 2,95 mio.kr.
Odden Skov er en varieret skov- og jagtejendom på 24,3 ha., beliggende i det nordlige Vendsyssel, lidt nordøst for Hjørring. Ejendommen ligger fredeligt, omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Jorden er sandet og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Odden Skov er aller ...  
 
Billig Skov og jord på Læsø: 103 hektar jord, skov og natur med bolig på Læsø. Pris: 8,25 mio.kr.
Kort fortalt er der tale om landbrugsejendom på 103 hektar, hvoraf de ca. 70 hektar er agerjord tilplantet med 10 - 12 årige nordmannsgran og de sidste ca. 33 hektar er ældre skov og naturarealer. De 70 ha agerjord er som nævnt tilplantet med nordmannsgran, som nu er 10 - 12 år gamle og 2 - 4 meter høje, og dermed reelt allerede fremstår som etable ...  
 
Del af Klim Klitplantage, 9690 Fjerritslev / Nordjylland. 7,9 ha jagtejendom med kronvildt.
Denne del af Klim Klitplantage er en 7,9 hektar stor jagt- og naturejendom, beliggende nordvest for Fjerritslev i Hanherred. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt, godt tilbagetrukket fra alfarvej, men er alligevel nem at komme til. Ejendommen er en velarronderet, delvist tilgroet klithede, som er smuk og varieret med en afvekslende bevoksnin ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Nordøstjylland. 38.6 ha frodig skov med betydelig vedmasse.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088