ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Midtjylland

Mindre Herregård ved Limfjorden diskret til salg. Historisk herregård med 100 ha jord og skov uden bopælspligt.
Ejendommen er en herskabelig og historisk ejendom på ca. 100 hektar, som er smukt beliggende ned til Limfjorden mellem Skive og Viborg. Hovedbygningen er arkitektonisk smuk og harmonisk, og fremstår i særdeles god stand. Ejendommen benyttes idag til bolig og udlejningsformål, samt landbrug og skovbrug, og har en grundlæggende sund basisøkonomi - ...  
 
Østjysk Herregård med 275 ha jord, skov, høje fasaner samt herskabelig hovedbygning.
Ejendommen er et historisk gods med ca. 275 hektar skov og marker, beliggende i nærheden af Horsens i det Østlige Jylland. Den fredede hovedbygning rummer ca. 1100 m2 beboelse. Hovedbygningen ligger i et større park og haveanlæg, omkranset af voldgrav på 3 sider. Hovedbygningen er indrettet med flere stuer en suite, stort landkøkken, samt 10 sovevæ ...  
 
Flere Østjyske Herregårde og Godser. Diskret til salg.
For yderligere information, kontakt Asger Olsen på telefon 20 20 00 88, eller email post@asgerolsen.com.  
 
Alling Skov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 22,6 ha smuk og varieret bygningsløs skov ned til Gudenåen og Julsø.
Alling Skov er en imponerende flot skovejendom, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry, mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved Gudenåen, Rosvig og Julsøs bredder. Fra toppen af Alling Skov har man en fo ...  
 
Søstykket i Rye Nørreskov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 9,6 ha smuk og varieret bygningsløs skov ned til Julsø.
Søstykket i Rye Nørreskov er en varieret skov- jagt- og naturejendom på 9,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på sydsiden af Julsø, omtrent midt mellem Silkeborg og Ry, midt i Søhøjlandet. Ejendommen ligger med skel ned til Julsø, i et meget skovrigt område, omgivet af skov og naturarealer til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende, og ...  
 
Årslevholm, 8960 Randers SØ / Østjylland. 110 ha proprietærgård med prima jagt og større markant hovedhus.
Årslevholm er en 110 ha proprietærgård med prima jagt og større markant hovedhus, sydøst for Randers.
Solgt i diskret handel i marts 2023.  
 
Jydsk Landvindings Plantage, 7441 Bording / Midtjylland. 50 ha skov og jagtejendom med byggeret.
Jydsk Landvindings Plantage er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på 50 ha., beliggende ved Munklinde, midt mellem Herning og Viborg. Ejendommen er beliggende i et øde og skovrigt område, tæt på både Kompedal og Myremalm Plantager, som huser stærke bestande af både kronvildt og dåvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageli ...  
 
Vingum Skov, 8740 Brædstrup / Østlige Midtjylland. 21 ha varieret skov og natur.
Vingum Skov er en smuk, varieret og spændende skov- og naturejendom på 21,3 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn øst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er sandet og gruset med varierende indhold af ler, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse d ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Østlige Midtjylland. 130 ha frodig velpasset skov uden bygninger.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Feldballe Plantage, 8400 Ebeltoft / Djursland. 92 ha velarronderet skov med god jagt. Solgt i diskret handel.
Feldballe Plantage er en særdeles velarronderet, varieret og velpasset skov, på 92 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det sydlige Djursland, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af kronvildtet.
Areal: 92 hektar.
Boliger: 1 maskinhus med velfærdsfaciliteter.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Ol ...  
 
Sostrup II Plantage, 8500 Grenaa / Djursland. 402 ha velarronderet god skov med 4 boliger. Solgt i diskret handel.
Sostrup II Plantage er en særdeles velarronderet, frodig og velpasset skov, på 402 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det nordlige Djursland, midt i et større skovkompleks som samtidig er kernområde for kronvildtet.
Areal: 402 hektar.
Boliger: 4 stk beboelser.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S.
Sol ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088