ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Midtjylland

Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 66 ha alsidig skov med bolig midt i Søhøjlandet.. Pris: 10,0 mio.kr.
Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 66,1 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflej ...  
 
Søhalegård Plantage, 8766 Nørre Snede / Midtjylland. 83 ha skov og natur med 2 boliger. Pris: 10,75 mio.kr.
Søhalegård Plantage er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 83 ha, beliggende ved Rørbæk Sø, lidt syd for Nørre Snede. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter og vidtstrakte udsigter, til et mere jævnt terræn mod øst. Jorden udgøres af grusede og sandede istids-aflej ...  
 
Kongemosen, 8620 Kjellerup / Midtjylland. 22,3 ha frijord med sund økonomi og god jagt. Pris: 2,575 mio.kr.
Kongemosen er en 22,3 ha. skov-, jagt- og naturejendom, beliggende i særdeles fredfyldte omgivelser, i bekvem afstand af bl.a. Silkeborg, Herning og Viborg. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra alfarvej og udmærker sig især ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Kongemosen udgøres af en smuk blanding af skovbevoksede areal ...  
 
Selkær Nørreskov, 8585 Glesborg / Djursland. 35,3 ha varieret skov med god beboelse. Pris: 4,95 mio.kr.
Selkær Nørreskov er en velpasset skov- og jagtejendom på ca. 35,3 ha., beliggende ved Glesborg på det nordlige Djursland. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skove og marker skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk samm ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse. Pris: 14,5 mio.kr.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov. Pris: 17,9 mio.kr.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
 
Sostrup Nederskov, 8500 Grenaa / Djursland. 221 ha frodig skov med alle 4 hjortearter.
Sostrup Nederskov er i april 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Sostrup Nederskov er en 221 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på ved Gjerrild på det nordøstlige Djursland. Skoven er meget frodig og relativt atypisk for egnen, med sin store andel af bøg og eg. Jagten er eminent, da skoven bl.a. huser alle 4 jagtbare danske h ...  
 
Hindbærdal Skov, 8600 Silkeborg / Østjylland. 8,4 hektar kuperet skov med 25 m2 hytte.
Hindbærdal Skov er i januar 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Hindbærdal Skov er en 8,4 hektar fredskov med tilhørende saneringsmodent sommerhus på 25 m2, beliggende ved Funder lidt vest for Silkeborg. Terrænet er voldsomt kuperet og med meget flotte udsigter og smuk natur. Skoven består af en god blanding af løvtræ og nåletræ i forskellig ...  
 
Randers Flade, 8400 Ebeltoft / Djursland. 95 ha alsidig plantage med beboelse.
Randers Flade er i januar 2018 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Randers Flade er en varieret og velpasset skov-, natur- og jagtejendom på ca. 95 ha, beliggende i det kuperede landskab ved Mols Bjerge. Terrænet er særdeles kuperet, og jordbunden udgøres hovedsagligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen er beliggende som en del ...  
 
Mangehøje Plantage, 7500 Holstebro / Nordvestjylland. 236 hektar alsidig skov med bolig.
Mangehøje Plantage er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på 236 ha, beliggende ca. 5 km. nordvest for Holstebro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine og vidtstrakte udsigter. Jorden udgøres mest af grusede og sandede boniteter, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Skovens ho ...  
 
Dejbjerg Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 757 hektar skov med god basisindtjening.
Dejbjerg Plantage er en varieret og let kuperet skovejendom på ca. 757 ha, beliggende i Vestjylland, lidt nord for Skjern. Terrænet er let kuperet og afvekslende med flere forskellige naturtyper. Nåletræ udgør ca. 57 %, mens løvtræ udgør cirka 10 % af det samlede areal. De resterende cirka 33 % af ejendommen udgøres af søer, moser, heder og andre å ...  
 
Bjerggaard, 7430 Ikast / Midtjylland. 41 ha skov og natur med herskabelig bolig med fantastisk beliggenhed.
Bjerggård er en velarronderet og særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på ca. 41 hektar med tilhørende rummelig og statelig hovedhus, samt yderligere en smukt beliggende beboelse med tilhørende driftsbygninger. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt tilbagetrukket fra alfarvej, på en bakketop i det kuperede midtjyske la ...  
 
Ryom Skov, 8550 Ryomgaard / Djursland. 63 ha skov med bolig ned til Vallum Sø.
Ryom Skov er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 63 ha, beliggende lidt øst for Ryomgård på Djursland, ca. 30 km. fra Århus. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, samt rødgran og nobilis. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Løvtræ udgør cirka 50 % af ...  
 
Øster Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midtjylland. 119 hektar Skov og jagt.
Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 118,6 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af rødgran i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og de fleste øvrige sædvanlige danske træarter, samt åbne arealer, moser m.v. Skoven er i det hele taget meget vari ...  
 
Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom.
Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 18 ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088