ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Syddanmark

Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 94 ha frodig skov med bolig og god jagt. Pris: 15,0 mio.kr.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 94,2 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt be ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 58 ha skov, jagt og natur med god jagt og tilhørende bolig. Pris: 6,9 mio.kr.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 57,7 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en g ...  
 
Gram Skovdistrikt, 6510 Gram / Sønderjylland. 812 ha skov med fast kronvildt og god drift. Pris: 85,0 mio.kr.
Gram Skovdistrikt udgør ca. 812 ha. varieret og velpasset skov, jagt og natur, fordelt på 5 skove, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet og jordbunden varierer i de forskellige skove og veksler lige fra lerholdige og grusede istidsaflejringer til sandede smeltevandssletter. Gram Skovdistrikt er anlagt med en stor produktion af juletræer og ...  
 
Gødsbøl Vesterskov & Savbanke Skov, 7190 Billund / Sydjylland. 21 ha varieret skov og jagt. Pris: 2,1 mio.kr.
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov er 2 dejlige skov-, jagt- og naturejendomme på i alt 21,1 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Skovene ligger med en indbyrdes afstand på ca. 100 meter fra hinanden, og danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt til lett ...  
 
Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites. Pris: 28,5 mio.kr.
Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed give ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Østjylland. 26,4 ha ubebygget skov. Pris: 2,375 mio.kr.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Midtjylland. 9,2 ha Skov og Jagt. Pris: 0,975 mio.kr.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Bølling Sønderskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 32,3 Ha skov. Pris: 4,95 mio.kr.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Skoven er ...  
 
Gammellung Mose, 5771 Stenstrup / Fyn. 6 ha natur og jagtejendom. Pris: 0,75 mio.kr.
Gammellung Mose er en dejlig, varieret jagt- og naturejendom på 6,0 ha., beliggende mellem Stenstrup og Kværndrup på Sydfyn. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden består af tidligere højmose aflejret ovenpå en kalkholdig undergrund. Flere ste ...  
 
Hulskov, 6000 Kolding / Østjylland. 25 ha skov, jagt og natur. Pris: 3,75 mio.kr.
Hulskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på ca. 25 ha, beliggende i Hulskovdalen, ved Sønder Vilstrup, lidt nord for Kolding. Ejendommen er beliggende centralt og ugenert midt i Trekantsområdet, og besøges i praksis aldrig af skovgæster. Ejendommen er meget kuperet, smuk og varieret, med gamle bøge, stejle skrænter, eng, sø, kil ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Østjylland. 61,4 ha Skov. Pris: 9,75 mio.kr.
For Jordrup Skovbrug udbydes Jordrup Fællesskov hermed til salg. Jordrup Fællesskov er en frodig, velpasset skov på 61,4 ha, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 fo ...  
 
Solevad Skovgård, 5690 Tommerup / Fyn. 46 ha skov, natur og jagt med bolig tæt på Odense.
Solevad Skovgaard er en særdeles varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46 hektar, beliggende sydvest for Odense. Ejendommen er beliggende særdeles naturskønt og fredsommeligt, med skel til Odense Å over en længere strækning. Solevad Skovgaard er en varieret og smuk naturperle, hvor skov, mark, søer, å og andre lysåbne naturtyper ...  
 
Skåstrup-Nyhave. 251 ha skov, natur, jagt, og landbrugsejendomme med flere boliger.
Skåstrup-Nyhave er en 251 hektar varieret skov-, jagt- og liebhaverejendom, med et smukt beliggende hovedhus direkte til Skåstrup Strand, mellem Middelfart og Bogense, på det nordvestlige Fyn. Landskabet er jævnt til let bølget, og jordbunden udgøres hovedsagelig af moræneaflejringer fra istiden med et varierende indhold af ler. Ejendommen består a ...  
 
Prinsenshøj Plantage, 6560 Sommersted / Sønderjylland. 67 ha skov med sund økonomi samt god jagt og fiskeri.
Prinsenshøj Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på 67,2 hektar, beliggende direkte til Nørreå i det sydøstlige Jylland, mellem Gram og Haderslev. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer. Nåletræ udgør ca. 33 %, mens løvtræ udgør ca. 32 % af det samlede areal. Det resterende areal udgøres af ca. 29 ...  
 
Stenodden Skov, 5700 Svendborg / Tåsinge. 91 ha frodig skov med flere boliger direkte til havet.
Stenodden Skov er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Stenodden Skov er en 91 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med skel ud til Siø sund over en længere strækning, og med ejendommens 3 boliger placeret få meter fra havet.
Areal: 91 ha.
Bol ...  
 
Allestedgård Skov, 5672 Broby / Fyn. 3 hektar skov med arbejdshytte.
Allestedgård Skov er en charmerende og varieret skovejendom på ca. 3 ha, beliggende øst for Nørre Broby, kun 15 km. syd for Odense. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige jorder samt lavbundsarealer. Ejendommen består hovedsageligt af en god blanding af mellemaldrene og ældre bevoksninger med bl.a. bøg, ær, ask og rødel. Ve ...  
 
Boesens & Nørgårds Skov, 6064 Jordrup / Syddanmark. 57 hektar frodig østjysk skov med hytte og god jagt på bl.a. kronvildt.
Boesens og Nørgårds Skov er en 57 ha. frodig og velpasset skov- og jagtejendom, beliggende fredeligt og centralt i Jordrup Skov, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og vækstbetingelserne vurderes at være gode for de fleste danske træar ...  
 
Tvede Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg / Fyn. 86 ha frodig skov med bolig direkte til havet.
Tvede Skov er en 85,8 ha. dejlig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med Lunkebugten og Valdemars Slot mod nord samt Siø Sund mod syd. Beliggenheden direkte til både Lunkebugten og Siø Sund, giver således en helt speciel naturoplevelse og man betages ganske enkelt af ejendommen og de ...  
 
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
 
Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha.
Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sanded ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088