ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Syddanmark

Valdemars Slot, Tåsinge, 5700 Svendborg / Sydfyn. Historisk og velholdt slot med 418 ha direkte til havet på Tåsinge. Pris: 165 mio.kr.
Valdemars Slot er et velarronderet og historisk gods, som er særdeles smukt beliggende direkte til havet på Tåsinge, lidt syd for Svendborg.
Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejen ...  
 
Frøstrup Vestre Plantage, 6855 Outrup / Sydvestjylland. 36,6 hektar ubebygget skov med god jagt. Pris: 4,25 mio.kr.
Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet og spændende skov- og jagtejendom, beliggende ved Frøstrup, nord for Varde i det sydvestlige Jylland. Frøstrup Vestre Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede ...  
 
Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig. Pris: 25,0 mio.kr.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
Fynsk skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt, nyere bolig og maskinhal. Pris: 15,0 mio.kr.
Ejendommen er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt og skel til en fiskerig å. Hertil kommer at ejendommen er særdeles fredeligt og smukt beliggende, diskret tilbagetrukket fra alfarvej i et skovrigt godslandskab. Ejendommen har gennem en lang årrække været drevet forstligt langsigtet som en del af et større gods, og fr ...  
 
Steensgaard Gods, 5642 Millinge / Sydfyn. 894 hektar historisk gods.
Steensgaard Gods er i sommeren 2021 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Steensgaard Gods er et velarronderet gods med tilhørende 895 ha skov og agerjord, og en nyrenoveret historisk fredet hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, ved Faaborg på det sydvestlige Fyn.
Areal: 895 ha.
Boliger: 1 fredet hovedbygning samt flere ...  
 
Brændeskov Skov, 5700 Svendborg / Sydfyn. 173 ha frodig skov med 3 boliger.
Brændeskov Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 173 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Brændeskov Skov har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt bel ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Sydjylland. 26,4 ha skov.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
 
Skovsby Skov, 5492 Vissenbjerg / Fyn. 3,9 ha frodig løvskov på centrale Fyn.
Skovsby Skov er en charmerende og varieret skov og jagtejendom på ca. 3,9 ha, som er beliggende mellem Vissenbjerg og Morud, ca. 10 km. vest for Odense. Terrænet er kuperet og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige morænejorder. Ejendommen består af mellemaldrene og ældre løvtræsbevoksninger, med bøg som den væsentligste træart. Flere steder er ...  
 
Fæsted Plantage, 6630 Rødding / Sydvestjylland. 170 ha plantage med fast kronvildt og udlejet beboelse.
Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejri ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Østjylland. 9,2 ha varieret skov og jagt.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Stokholm Skov, 5771 Stenstrup / Fyn. Varieret og helstøbt fynsk jagtejendom på ca. 37 ha med bolig og maskinhal.
Ejendommen er en meget varieret og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 37 hektar, som er fredeligt beliggende i et større skov- og naturområde. Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, som gennem en lang årrække er udviklet og omlagt til en decideret skov- og jagtejendom med skov, slåede spor, græssletter med spredte træer, fodermarker, søer ...  
 
Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.
Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hoved ...  
 
Bølling Sønderskov, 6040 Egtved / Trekantsområdet. 32,3 ha frodig skov nær Kolding.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter.Skoven er m ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.
Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne ...  
 
Skelmosegård, 5884 Gudme / Fyn. 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn.
Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk mor ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 29 ha skov og natur med herskabelig bolig.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt m ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 51 ha skov, jagt og natur med god jagt.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en go ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088