ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Syddanmark

Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig. Pris: 25,0 mio.kr.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
Fynsk skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt, nyere bolig og maskinhal. Pris: 15,0 mio.kr.
Ejendommen er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar med fast dåvildt og skel til en fiskerig å. Hertil kommer at ejendommen er særdeles fredeligt og smukt beliggende, diskret tilbagetrukket fra alfarvej i et skovrigt godslandskab. Ejendommen har gennem en lang årrække været drevet forstligt langsigtet som en del af et større gods, og fr ...  
 
Fæsted Plantage, 6630 Rødding / Sydvestjylland. 170 ha plantage med fast kronvildt og udlejet beboelse.
Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejri ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Østjylland. 9,2 ha varieret skov og jagt.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Stokholm Skov, 5771 Stenstrup / Fyn. Varieret og helstøbt fynsk jagtejendom på ca. 37 ha med bolig og maskinhal.
Ejendommen er en meget varieret og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 37 hektar, som er fredeligt beliggende i et større skov- og naturområde. Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, som gennem en lang årrække er udviklet og omlagt til en decideret skov- og jagtejendom med skov, slåede spor, græssletter med spredte træer, fodermarker, søer ...  
 
Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.
Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hoved ...  
 
Bølling Sønderskov, 6040 Egtved / Trekantsområdet. 32,3 ha frodig skov nær Kolding.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter.Skoven er m ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.
Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne ...  
 
Hvilsbjerggård Skov, 7080 Børkop / Østjylland. 56 ha frodig skov med skovhus tæt på Vejle.
Hvilsbjerggårds Skov er en 56 ha stærkt kuperet skov- og jagtejendom, som er smukt beliggende ved Munkebjerg Skovene på sydsiden af Vejle Fjord. Terrænet er stærkt kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale, vandløb, kildevæld og vidtstrakte udsigter. Jorden består i store træk af grusede og veldrænede moræneaflejringer, med varie ...  
 
Haughus Gods, 7300 Jelling / Østjylland. 180 ha veldrevet mindre gods.
Haughus Gods ved Jelling er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Haughus Gods er en land- og skovbrugsejendom på 180 hektar, med tilhørende arkitektonisk smuk hovedbygning på 460 m2, 2 udlejningsboliger samt diverse driftsbygninger. Ejendommen er i udgangspunket en fin gammel hovedgård med god driftsøkonomi, og med et smukt hovedhus, gode regulære ...  
 
Varde Å Plantage, 6800 Varde / Sydvestjylland. 23 ha skov med sommerhus.
Varde Å Plantage er en 23 hektar stor skov-, jagt- og naturejendom beliggende lidt øst for Varde. Ejendommen ligger tilbagetrukket og fredfyldt og støder op til Gellerup Plantage og engene ned til Varde Å. Til ejendommen hører et mindre sommerhus.
Areal: 23 hektar.
Boliger: 1 sommerhus.
Pris: Solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i maj 2 ...  
 
Halmø, 5960 Marstal / Ærø. 43 ha Ø med smukt beliggende beboelse.
Halmø er en 43 hektar stor Ø med tilhørende stråtækt beboelse beliggende midt i det sydfynske Øhav, mellem Fyn og Ærø. Halmø er sandt naturparadis med et alskens fugleliv og naturtyper. Øen består landskabsmæssigt af en langstrakt bakkekam, som hæver sig 9 meter over havet. Bakkekammen er tilstrækkelig lang og flad til at den tidligere har været br ...  
 
Horsbøl Plantage, 7200 Grindsted / Sydvestjylland. 36 ha frodig skov og plantage med god jagt.
Horsbøl Plantage er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på 35,8 ha., som er beliggende lidt sydvest for Grindsted. Ejendommen er fredeligt beliggende med tilpas afstand til Grindsted, hvilket medfører et meget begrænset publikumstryk. Det skal desuden bemærkes at jernbanen som gennemskærer ejendommen er nedlagt og ikke længere i brug. Terrænet ...  
 
Bommerlund Skov, 5672 Broby / Fyn. 20 ha frodig og varieret skov i smukt kuperet område.
Bommerlund Skov er en varieret og charmerende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 19,7 ha., beliggende i et smukt kuperet landskab på det sydlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks. Terrænet er jævnt til kuperet og jordbunden udgøres af typiske østdanske moræneaflejringer, med varie ...  
 
Skelmosegård, 5884 Gudme / Fyn. 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn.
Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk mor ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 29 ha skov og natur med herskabelig bolig.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt m ...  
 
Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å.
Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort se ...  
 
Sønderskoven, 6510 Gram / Sønderjylland. 31 ha frodig og fredfyldt skov med beboelse.
Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis sam ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.
Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pynte ...  
 
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 97 ha frodig skov med bolig og god jagt.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 96,5 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt be ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 51 ha skov, jagt og natur med god jagt.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en go ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088