ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Syddanmark

Galtlund Plantage, 6650 Brørup / Sydjylland. 74 ha skov- og jagtejendom med nyere fuldtømmerbolig. Pris: 16,0 mio.kr.
Galtlund Plantage er en velarronderet og varieret skov- og jagtejendom på ca. 74 hektar, med tilhørende nyere douglas-fuldtømmer-bolig og de for ejendommen nødvendige driftsbygninger. Ejendommen er beliggende ved Vittrup, ca. 5 km sydvest for Vorbasse i det sydlige Jylland, i et fredeligt og meget skovrigt område, omgivet af skove, marker og natura ...  
 
Bjergegård, Sallinge, 5750 Ringe / Midtfyn. 39 ha natur- jagt- og landbrugsejendom med god beboelse. Pris: 6,95 mio.kr.
Bjergegård er en varieret og spændende natur- og landbrugsejendom på ca. 39 hektar, beliggende fredeligt og tilbagetrukket ved Sallinge, ca. 15 km syd for Odense. Bjergegård er en ejendom med meget store natur- og herlighedsværdier, herunder en rigtig god jagt og gode fiskemuligheder. Der har tidligere været gravet grus på dele af ejendommen, hvilk ...  
 
Hindemae Gods, 5540 Ullerslev / Fyn. Historisk østfynsk gods med 149 ha jord, en fredet velholdt Hovedbygning og 2 ekstra boliger. Pris for den samlede ejendom: 35,0 mio.kr. Alternativt kan bygningerne med tilhørende 5 ha park købes for 13,5 mio.kr.
Hindemae er en herskabelig og historisk herregård på 149 hektar, beliggende ved Ullerslev på det østlige Fyn, omtrent midt mellem Odense, Nyborg og Kerteminde. Landbrugsjorden, som udgør ca. 120 hektar er pt. bortforpagtet for ca. 500.000 kr. pr. år. Skov- og naturarealerne udgør ca. 25 hektar og er placeret flere forskellige steder spredt på ejend ...  
 
Gudbjerg Skov, 5892 Gudbjerg / Sydfyn. 140 ha skov- og jagtejendom med fine bygninger. Solgt i diskret handel.
Gudbjerg Skov er en særdeles velarronderet, varieret og velpasset skov, på 140 hektar, beliggende meget fredsommeligt på det sydlige Fyn, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af bl.a. dåvildt.
Areal: 140 hektar.
Bygninger: Nyere ret spektakulære bygninger.
Ejendommen er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. ...  
 
Andemosegård, 5953 Tranekær / Langeland. 27 ha skov og naturejendom direkte til havet.
Andemosegård er en 27 hektar stor skov- og naturejendom, beliggende direkte til havet på det nordlige langeland. Ejendommens beliggenhed er ret ekseptionel. Flot natur, med god blanding af skov og græsningsarealer og søer og natur, og med en totalt fredfyldt beliggenhed direkte til havet for enden af en blind vej, omgivet af strand, søer, moser og ...  
 
Kærum Mose, 5610 Assens / Vestfyn. 7,5 ha bygningsløs mose og frijord med god jagt.
Kærum Mose er en spændende jagt- og natur-ejendom på 7,5 hektar, beliggende lidt øst for Assens på det vestlige Fyn. Ejendommen ligger som en fredelig natur-oase, fint tilbagetrukket fra alfarvej, og omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Ca. 60% (ca. 4,5 hektar) af arealet udgøres af mosearealer, tilvokset med tagrør, skræpper, p ...  
 
Rørbæk Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 78 ha frodig skov med god bolig og maskinhal og god jagt.
Rørbæk Skovene er en frodig og varieret skov- og jagtejendom på ca. 78 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende på det nordøstlige Fyn, omtrent midt mellem Odense, Nyborg og Kerteminde. Ejendommen ligger fredeligt og naturskønt omgivet af marker og skov til alle sider. Jordbunden udgøres af frodige lerede moræne-aflejringer, med gode v ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 32,8 ha frodig skov med jagt- og fritidshus.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,8 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer.Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Bagggesgård, 7260 Sønder Omme. 65 hektar jagt og naturejendom med godt beliggende bolig.
Baggesgård er en 65 ha stor landbrugsejendom, beliggende med skel til Sdr. Omme Plantage og Omme Å. Ejendommens bolig er ældre, men særdeles godt beliggende, med udsigt ud over en større sø i den sydlige del af ejendommen. Ejendommen er særdeles oplagt til omlægning til den optimale jagt- og naturejendom, idet den er yderst fredsommeligt beliggende ...  
 
Margrethesminde, 5762 Vester Skerninge / Sydfyn. Sydfynsk Gods på ca. 108 hektar, med herskabelig hovedbygning og god jord.
Margrethesminde er et herskabeligt, velarronderet og overskueligt mindre gods, beliggende på Sydfyn, mellem Svendborg og Fåborg. Hovedbygningen på 588 m2 er opført i 1868 som en kopi af Erimitageslottet i Dyrehaven i Klampenborg. Bygningen er ikke fredet. Ejendommens jorder ligger som 3 - 4 store dyrkningssikre marker af særdeles god bonitet, med e ...  
 
Kalvehave Skov, 5550 Langeskov / Fyn. 75 ha frodig fynsk skov med nyere bolig og maskinhal.
Kalvehave Skov er en helstøbt og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 75 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende lidt sydøst for Odense. Ejendommen er særdeles fredeligt og naturskønt beliggende, tilbagetrukket fra alfarvej og omgivet af skov og mark til alle sider, herunder med Vindinge Å i skel. Skoven har indtil 2005 hørt under Ra ...  
 
Stenbjerghus Plantage, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 26 ha skov og jagtejendom. Solgt diskret.
Stenbjerghus Plantage er en velarronderet, varieret og velpasset plantage på 26 hektar, beliggende meget fredsommeligt lidt vest for Vorbasse i det sydlige Jylland, midt i et større skovkompleks som huser en stærk bestand af både kronvildt, dåvildt og råvildt.
Areal: 26 hektar.
Boliger: Ingen.
Ejendommen er solgt i diskret handel genne ...  
 
Aalund Skov, 5672 Broby / Fyn. 29 hektar frodig skov med beboelse.
Aalund Skov er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 29 hektar, med tilhørende bolig og maskinhal, beliggende ved Brobyværk på det sydvestlige Fyn. Ejendommen er særdeles fredeligt og naturskønt beliggende, omgivet af natur, vandløb og marker til alle sider. Aalund Skov blev indtil midten af 1990’erne drevet som et traditionelt landbrug med agerj ...  
 
Valdemars Slot, Tåsinge, 5700 Svendborg / Sydfyn. Historisk og velholdt slot med 418 ha direkte til havet på Tåsinge.
Valdemars Slot er et velarronderet og historisk gods, som er særdeles smukt beliggende direkte til havet på Tåsinge, lidt syd for Svendborg.
Valdemars Slot er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom på 418 hektar med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier og med en herskabelig og historisk hovedbygning beliggende centralt på ejen ...  
 
Frøstrup Vestre Plantage, 6855 Outrup / Sydvestjylland. 36,6 hektar ubebygget skov med god jagt.
Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet og spændende skov- og jagtejendom, beliggende ved Frøstrup, nord for Varde i det sydvestlige Jylland. Frøstrup Vestre Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede ...  
 
Hesbjerg Skov, 5491 Blommenslyst / Fyn. 167 ha frodig og varieret skov med god bolig.
Hesbjerg Skov er en varieret og helstøbt skov-, jagt og naturejendom på ca. 167 ha, med tilhørende bolig, som er smukt beliggende umiddelbart vest for Odense. Ejendommen er højt beliggende i det centralfynske højland, og terrænnet i skoven er let til stærkt kuperet. Jordbunden består overvejende af lerholdige og grusede moræneaflejringer. Skoven er ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088