ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

Solgte ejendomme

Avdebo Vestre Plantage, 4300 Holbæk / Vestsjælland. 170 ha velarronderet skov og jagtejendom.
Avdebo Vestre Plantage er en ca 170 hektar stor bygningsløs skovejendom, beliggende i den østlige ende af Lammefjorden, nordvest for Holbæk. Hovedtræarterne er eg, birk og skovfyr, anlagt i rationelle enheder, som veksler med fodermarker, søer, moser og andre lysåbne naturområder.
Areal: ca 170 hektar.
Boliger: Ingen.
Ejendommen er s ...  
 
Hundemose Vesterskov, 4640 Faxe / Sydsjælland. 115 ha frodig skov med bolig. Solgt i diskret handel.
Hundemose Vesterskov er en 115 hektar skovejendom med tilhørende velholdt beboelse beliggende ved Faxe i Sydsjælland. Skoven består af ca. 100 hektar frodig blandet skov, med overvægt af bøg og eg, men der hører til skoven også flere åbne engarealer med solitære gamle egetræer, samt 15 hektar egentlig landbrugsjord. Ejendommens beboelse er et nyere ...  
 
Kongsdal Gods, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. Historisk gods på 786 hektar, under 1 time fra København.
Kongsdal Gods er et af Danmarks fine gamle historiske godser, beliggende lidt sydvest for Holbæk, under 1 times kørsel fra København. Kongdals historiske og fredede hovedbygning er opført i årene 1588-1598, som et trefløjet anlæg omkranset af voldgrav og parkanlæg, som stille glider over i den smukke vestsjællandske natur. Hovedbygningen har et re ...  
 
Nørager Gods, 4291 Ruds Vedby / Vestsjælland. 464 ha velarronderet Gods.
Nørager Gods er i sommeren 2021 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Nørager Gods er et velarronderet gods med tilhørende 464 ha skov og agerjord, og en nyrenoveret hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, i Vestsjælland.
Areal: 464 ha.
Boliger: 1 større hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger.
...  
 
Steensgaard Gods, 5642 Millinge / Sydfyn. 894 hektar historisk gods.
Steensgaard Gods er i sommeren 2021 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Steensgaard Gods er et velarronderet gods med tilhørende 895 ha skov og agerjord, og en nyrenoveret historisk fredet hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, ved Faaborg på det sydvestlige Fyn.
Areal: 895 ha.
Boliger: 1 fredet hovedbygning samt flere ...  
 
Ulkestrup Lyng, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 99 ha ager, skov og natur med jagthytte i Store Åmose.
Ulkestrup Lyng udgør ca 99 hektar af den nordvestlige del af Store Åmose på Vestsjælland. Ulkestrup Lyng består af agerjord, skov, højmose, enge og øvrige naturarealer. Til ejendommen hører et mindre sommerhus / jagthytte. Området har særdeles stor naturværdi og en rigtig god jagt, herunder på Kronvildt.
Areal: ca 99 hektar.
Boliger: 1 stk ...  
 
Brændeskov Skov, 5700 Svendborg / Sydfyn. 173 ha frodig skov med 3 boliger.
Brændeskov Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 173 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Brændeskov Skov har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt bel ...  
 
Nedvad Skov, 7323 Give / Sydjylland. 26,4 ha skov.
Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevok ...  
 
Skovsby Skov, 5492 Vissenbjerg / Fyn. 3,9 ha frodig løvskov på centrale Fyn.
Skovsby Skov er en charmerende og varieret skov og jagtejendom på ca. 3,9 ha, som er beliggende mellem Vissenbjerg og Morud, ca. 10 km. vest for Odense. Terrænet er kuperet og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige morænejorder. Ejendommen består af mellemaldrene og ældre løvtræsbevoksninger, med bøg som den væsentligste træart. Flere steder er ...  
 
Frijordsparcel Gl. Rye, 8680 Ry / Østjylland. 4,6 ha fredfyldt skov og jagt.
Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende i skovkomplekset mellem Gl. Rye og Ry, midt i Søhøjlandet, syd for Silkeborg. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger særdeles fredeligt og roligt, omgivet af skov og marker til alle sider. Fra toppen af ejendommen er der en særdeles smuk udsigt ud over det kuperede S ...  
 
Fæsted Plantage, 6630 Rødding / Sydvestjylland. 170 ha plantage med fast kronvildt og udlejet beboelse.
Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejri ...  
 
Amlund Vesterskov, 7323 Give / Østjylland. 9,2 ha varieret skov og jagt.
Amlund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 9,2 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer og lettere randmoræne. Ejendommens hovedtræarter er bøg og eg, hvoraf en del skønnes at være mellem 40 og ...  
 
Florits Skov, 8765 Klovborg / Midtjylland. 55 hektar østjysk skovejendom med nybygget bolig samt god jagt på kron- og dåvildt.
Florits Skov udgør en varieret og helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 55 hektar med særdeles god jagt på kronvildt og dåvildt, samt nyopført bolig med tilhørende nyopført maskinhal. Ejendommen er beliggende yderst fredeligt og tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt område, hvor både kronvildtet og dåvildtet står talrigt. Ejendommen er gennem e ...  
 
Søholt Plantage, 8400 Ebeltoft / Djursland. 165 ha skov og jagtejendom med kronvildt.
Søholt Plantage er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Søholt Plantage er en 165 hektar stor fredeligt beliggende skovejendom med spektakulær beboelse / jagthytte i beliggende i kerneområdet for kronvildtet lidt nord for Ebeltoft. Landskabet er særdeles smukt og velplejet, og varierer mellem skov, fodermarker, moser, enge og søer. Ejendommen har ...  
 
Fredenshjem, 8660 Skanderborg. 99 ha land- og skovbrug tæt på Ejer Bavnehøj.
Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende sydvest for Skanderborg, mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj - ejendommen byder derfor på en helt fantastisk udsigt ud over det Østjyske Søhøjland. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 75 hektar agerjord og ca. 21 hektar skov. Agerjorden er regulær og dyrknings ...  
 
Stokholm Skov, 5771 Stenstrup / Fyn. Varieret og helstøbt fynsk jagtejendom på ca. 37 ha med bolig og maskinhal.
Ejendommen er en meget varieret og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 37 hektar, som er fredeligt beliggende i et større skov- og naturområde. Ejendommen er en tidligere landbrugsejendom, som gennem en lang årrække er udviklet og omlagt til en decideret skov- og jagtejendom med skov, slåede spor, græssletter med spredte træer, fodermarker, søer ...  
 
Øbakkegård, 2765 Smørum / Storkøbenhavn. Landbrugsejendom på 144 hektar i Stor-København med sund drift og udviklingsmuligheder.
Ejendommen er beliggende i Stor-København, kun ca. 20 km nordvest for Rådhuspladsen i København, men alligevel særdeles fredeligt for enden af en privat allé, som ender ved gårdens bygninger.
Agerjorden udgør ca. 115 ha rigtig god dyrkningssikker agerjord, som er bortforpagtet til økologisk drift, mens den resterende del udgøres af græs, skov, ...  
 
Alling Skov, 8680 Ry / Midtjylland. 22,6 ha naturskøn urørt skov ned til Gudenåen.
Alling Skov er en imponerende flot skovejendom, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry, mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved Gudenåen, Rosvig og Julsøs bredder. Fra toppen af Alling Skov har man en for ...  
 
Beckmanns Plantage, 6330 Padborg / Sønderjylland. 80 ha skov med kron- og dåvildt samt jagthytte og maskinhus.
Beckmanns Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 80,7 hektar, med tilhørende jagthytte og maskinhal, beliggende som et naturligt bindeled mellem Frøslev Mose og Frøslev Plantage, tæt på den dansk-tyske grænse. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres hoved ...  
 
Bølling Sønderskov, 6040 Egtved / Trekantsområdet. 32,3 ha frodig skov nær Kolding.
Bølling Sønderskov er en frodig, velpasset skov på 32,3 ha, beliggende særdeles fredeligt og roligt i skovkomplekset ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter.Skoven er m ...  
 
Jordrup Fællesskov, 6064 Jordrup / Trekantsområdet. 61,4 ha frodig skov nær Kolding.
Jordrup Fællesskov er en frodig og varieret skovejendom beliggende ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræsarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne ...  
 
Astrup Hovedgård, 7870 Roslev / Salling. Historisk hovedgård på 110 ha med prægtig fredet bolig og unik jagt, direkte til vandet, lidt nord for Skive.
Ejendommen er en helstøbt og historisk hovedgård på ca. 110 hektar med helt unikke jagtmuligheder, beliggende i et smukt kuperet område direkte til vandet, lidt nord for Skive. Ejendommens sammensætning er meget varieret, og man finder et stort antal søer, moser, græsenge, strandenge, fodermarker, læhegn, remiser og masser af andre småbiotoper, hv ...  
 
Hvilsbjerggård Skov, 7080 Børkop / Østjylland. 56 ha frodig skov med skovhus tæt på Vejle.
Hvilsbjerggårds Skov er en 56 ha stærkt kuperet skov- og jagtejendom, som er smukt beliggende ved Munkebjerg Skovene på sydsiden af Vejle Fjord. Terrænet er stærkt kuperet og meget afvekslende, med stejle skrænter, dybe dale, vandløb, kildevæld og vidtstrakte udsigter. Jorden består i store træk af grusede og veldrænede moræneaflejringer, med varie ...  
 
Haughus Gods, 7300 Jelling / Østjylland. 180 ha veldrevet mindre gods.
Haughus Gods ved Jelling er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Haughus Gods er en land- og skovbrugsejendom på 180 hektar, med tilhørende arkitektonisk smuk hovedbygning på 460 m2, 2 udlejningsboliger samt diverse driftsbygninger. Ejendommen er i udgangspunket en fin gammel hovedgård med god driftsøkonomi, og med et smukt hovedhus, gode regulære ...  
 
Varde Å Plantage, 6800 Varde / Sydvestjylland. 23 ha skov med sommerhus.
Varde Å Plantage er en 23 hektar stor skov-, jagt- og naturejendom beliggende lidt øst for Varde. Ejendommen ligger tilbagetrukket og fredfyldt og støder op til Gellerup Plantage og engene ned til Varde Å. Til ejendommen hører et mindre sommerhus.
Areal: 23 hektar.
Boliger: 1 sommerhus.
Pris: Solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i maj 2 ...  
 
Møgelbjerg, 8400 Ebeltoft / Sydlige Djursland. 30 ha skov og natur med jagthytte.
Møgelbjerg er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Møgelbjerg er en 30 hektar stor fredeligt beliggende skovejendom med nyrenoveret mindre jagthytte i Feldballe / Mols Bjerge. Landskabet er stærkt kuperet og særdeles smukt med flotte udsigter. Ejendommen er frijord uden de store restriktioner, og området huser en god bestand af kronvildt.
Area ...  
 
Løvdal Skov, 9600 Hobro / Mariagerfjord. 98 ha skov med beboelse ved Mariager Fjord.
Løvdal Skov er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Løvdal Skov en skov på 97,7 hektar, beliggende på nordsiden af Mariager Fjord, og med skel til Mariager Fjord over en længere stækning. Skoven er yderst varieret og stærkt kuperet. På toppen af en bakke, med panoraudsigt mod syd udover Mariager Fjord ligger ejendommens totalrenoverede beboelse på ...  
 
Halmø, 5960 Marstal / Ærø. 43 ha Ø med smukt beliggende beboelse.
Halmø er en 43 hektar stor Ø med tilhørende stråtækt beboelse beliggende midt i det sydfynske Øhav, mellem Fyn og Ærø. Halmø er sandt naturparadis med et alskens fugleliv og naturtyper. Øen består landskabsmæssigt af en langstrakt bakkekam, som hæver sig 9 meter over havet. Bakkekammen er tilstrækkelig lang og flad til at den tidligere har været br ...  
 
Beldringe Gods, 4720 Præstø / Sydsjælland. 445 ha velarronderet historisk gods.
Beldringe Gods er i foråret 2020 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Beldringe Gods er et velarronderet gods med tilhørende 445 ha god jord og historisk fredet hovedbygning, beliggende særdeles naturskønt, i Sydsjælland.
Areal: 445 ha.
Boliger: 1 fredet hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger.
Pris: ...  
 
Tadre Skov, 4330 Hvalsø. Frodig midtsjællandsk skov på 58 hektar med 4 gode beboelser.
Ejendommen er en smuk, kuperet og varieret skov på ca. 58 hektar, beliggende som en del af et større skovkompleks på Midtsjælland. Skoven består af en god blanding af løv og nål med en jævn aldersklassefordeling. Hovedtræarterne er bøg, eg, ær og gran, men der findes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Skovens bevoksede arealer b ...  
 
Klode Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 90 hektar med jagthytte og udlejet bolig.
Klode Plantage er en varieret og spændende jagtejendom på 90 hektar med tilhørende jagthytte og udlejet beboelse, beliggende i et skovrigt område i det centrale Midtjylland. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet omlagt og optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Ejendommen fremstår således som en varieret jagtperle med ...  
 
Fasterholt Frijord, 7361 Ejstrupholm. 20 ha skovbevokset frijord med god jagt.
Fasterholt Frijord er en regulær og spændende skov og jagtejendom på ca. 19,6 hektar, beliggende i skovrigt område vest for Ejstrupholm. Ejendommen er beliggende i et skovrigt område hvor kronvildtet står i talrigt omfang, og der er således også tydelige spor efter kronvildtet på ejendommen. Terrænet er jævnt til let kuperet og jorden udgøres mest ...  
 
Horsbøl Plantage, 7200 Grindsted / Sydvestjylland. 36 ha frodig skov og plantage med god jagt.
Horsbøl Plantage er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på 35,8 ha., som er beliggende lidt sydvest for Grindsted. Ejendommen er fredeligt beliggende med tilpas afstand til Grindsted, hvilket medfører et meget begrænset publikumstryk. Det skal desuden bemærkes at jernbanen som gennemskærer ejendommen er nedlagt og ikke længere i brug. Terrænet ...  
 
Bommerlund Skov, 5672 Broby / Fyn. 20 ha frodig og varieret skov i smukt kuperet område.
Bommerlund Skov er en varieret og charmerende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 19,7 ha., beliggende i et smukt kuperet landskab på det sydlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks. Terrænet er jævnt til kuperet og jordbunden udgøres af typiske østdanske moræneaflejringer, med varie ...  
 
Skelmosegård, 5884 Gudme / Fyn. 112 hektar god planteavlsgård med flere boliger på det sydøstlige Fyn.
Ejendommen er en gammel slægtsgård, beliggende ved Gudme på Sydfyn. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 112 hektar, hvoraf de ca. 100 hektar er støtteberettiget agerjord omdrift, mens den resterende del udgøres af ca. 6 hektar søer, mose, krat og remisser, samt ca. 2 hektar vedvarende græs m.v. Terrænet er et jævnt og let bølget østdansk mor ...  
 
Lundbæk Skov, 35 hektar kuperet skov med god jagt og flotte udsigter, sydvest for Aalborg.
Lundbæk Skov er en kuperet og charmerende skovejendom på ca. 35 hektar, beliggende med vidstrakte udsigter udover Limfjorden, sydvest for Aalborg. Ejendommen er flere steder stærkt kuperet og på de stejle skrænter findes meget gamle beskyttede bøge og egetræer, som bidrager med særdeles stor herlighed og biodiversitet til ejendommen. Ejendommen er ...  
 
Bruntofte Skov, 4800 Nykøbing Falster. 86 ha frodig løvskov med udlejet bolig.
Bruntofte Skov er en frodig skovejendom på 85,6 hektar, beliggende på det centrale Falster, lidt nord for Nykøbing F. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne. Det vurderes, at der vil kunne ...  
 
Kastager Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 37 ha frodig skov. Diskret handlet.
Kastager Skov er i februar 2020 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Kastager Skov er en frodig løvskov på 37 ha, beliggende på det vestlige Lolland.
Areal: 37 ha.
Boliger: Ingen.
Handlet diskret februar 2020.
 
 
Tranekær Gods, 5953 Tranekær / Langeland. 1.725 ha gods med historisk slot. Handlet disket.
Tranekær Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Tranekær Gods er med sine 1.725 hektar land- og skovbrug og sin markante historiske hovedbygning et Danmarks største godser, beliggende særdeles naturskønt, på det nordlige Langeland. Areal: 1.725 ha. Boliger: 1 slot samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger. ...  
 
Lysing Skov, 6510 Gram / Sønderjylland. 37 ha frodig skov med beboelse og hal. Handlet diskret.
Lysing Skov er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lysing Skov er en velarronderet og veldrevet skovejendom på 37 hektar med tilhørende beboelse og maskinhal, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Gram i Sønderjylland.
Areal: 37 ha.
Boliger: 1 boliger med tilhørende maskinhal.
Pris: Handlet disket ...  
 
Hagesholm Gods, 4520 Svinninge / Lammefjorden. 513 hektar velarronderet planteavlsejendom med stort cashflow. Handlet disket.
Hagesholm Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Hagesholm Gods er en velarronderet og veldrevet samlet landbrugsejendom på 513 hektar med flere beboelser, og store regulære marker, beliggende på Lammefjorden, lidt nordvest for Holbæk. Ejendommen har et fantastisk cashflow fra bl.a. vindmøller, specialproduktion o ...  
 
Hammershøj, 2980 Kokkedal / Nordsjælland. 61 ha smukt beliggende land- skov og hesteejendom. Handlet diskret.
Hammershøj er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Hammerhøj er en særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på 61 hektar med smukt beliggende hovedhus og heste-faciliteter, beliggende mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland.
Areal: 61 ha.
Boliger: 2 boliger med tilhørende driftsbygninger og hestefa ...  
 
Slauggaard Plantage, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 436 ha velarronderet skov- og jagtejendom med fast kronvildt. Handlet Diskret.
Slauggaard Plantage er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Slauggaard plantage er en velarronderet og veldrevet samlet skovejendom på 436 hektar med fast kronvildt og 2 boliger, beliggende særdeles naturskønt, lidt vest for Vejle og Kolding i Sydjylland.
Areal: 436 ha.
Boliger: 2 boliger med tilhørende driftsby ...  
 
Aalholm Gods, 4880 Nysted / Lolland. 3.900 ha og 5.500 m2 fredet hovedbygning. Handlet diskret.
Aalholm Gods er i efteråret 2019 handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Aalholm Gods er med sine 3.900 hektar land- og skovbrug og sin markante historiske hovedbygning et Danmarks største godser, beliggende særdeles naturskønt, på det sydlige Lolland.
Areal: 3.900 ha.
Boliger: 1 slot samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger ...  
 
Lundenæs Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 70 ha skovejendom med beboelse.
Lundenæs Plantage er en varieret skov- og jagtejendom på ca. 70 hektar, beliggende i Vestjylland mellem Skjern og Borris Hede. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommen er varieret både hvad angår naturtyper og sammensætningen af bevoksninger. Skovens hovedtræarter består af rødgran, sitkagr ...  
 
Anneksgården, 7321 Gadbjerg / Sydjylland. 29 ha skov og natur med herskabelig bolig.
Anneksgården er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 hektar, beliggende lidt nordvest for Vejle. Terrænet og jordbunden varierer på de forskelligearealer og veksler fra grusede og sandede istidsaflejringer til humusholdige jorder. Anneksgården drives med skovdrift, naturpleje og bortforpagtning af agerjord til juletræsproduktion samt m ...  
 
Lunden, 6510 Gram / Sønderjylland. 41 ha frodig skov med skel til Gram Å.
Lunden er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 41 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Lunden udgøres af en bred række træarter, herunder bøg, eg, rødgran, sitkagran og nobilis. De resterende bevoksninger spænder stort se ...  
 
Sønderskoven, 6510 Gram / Sønderjylland. 31 ha frodig og fredfyldt skov med beboelse.
Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis sam ...  
 
Årup, 6980 Tim/Vestjylland. 107 ha Kronvildts-ejendom med skel til Hoverdal Plantage, og med herskabelig bolig.
Ejendommen er en helstøbt jagtejendom på 107 hektar med fast kronvildt, beliggende syd for Ulfborg i et skovrigt område med skel til Hoverdal plantage. Ejendommen er gennem en lang årrække blevet optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Jordtilliggendet består af en smuk blanding af indlandsklitter, hede, enge, søer, moser, ...  
 
Bjørnholm, 4600 Køge / Østsjælland. Centralt beliggende planteavlsgård ved Køge med 5 boliglejemål og 50 hektar agerjord.
Bjørnholm er handlet i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er en rationel og regulær landbrugsejendom på ca. 52 hektar, beliggende vest for Køge, kun ca. 30 km fra København. Ejendommens beliggenhed ved Lellinge, lidt vest for Køge, sikrer en god logistik fra ejendommen, herunder med nem adgang til både Syd- og Vestmotorvejen. Ejendom ...  
 
Fuglebjerggaard, 4250 Fuglebjerg / Sydvestsjælland. Herskabelig og historisk Herregård med 36 ha jord.
Fuglebjerggaard er en historisk herregård på 35,7 hektar med tilhørende historisk og gennemgribende renoveret hovedbygning, beliggende mellem Sorø, Slagelse og Næstved. Fuglebjerggaard drives med traditionel planteavl, skovdrift, udlejning af jagt samt med bygnings- og boligudlejning. Jordtilliggendet fordeler sig med omtrent 23 hektar regulær ager ...  
 
Strandet Hovedgård, 7840 Højslev / Midtjylland. Herskabelig og historisk ejendom med 89 ha skov og jord.
Strandet Hovedgaard er en herskabelig og historisk ejendom på 89 hektar, som er smukt beliggende på et bakkedrag ved Hjarbæk Fjord, mellem Viborg og Skive. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med traditionelt land- og skovbrug, salg af pyntegrønt, jagtudlejning samt bygnings- og bolig ...  
 
Åstrupgård Plantage, 9632 Møldrup / Nordlige Midtjylland. 89 ha vedmasserig skov med kronvildt og hytte.
Åstrupgård Plantage er en smukt kuperet og velpasset skovejendom på ca. 89 ha, beliggende ved Møldrup, mellem Viborg og Hobro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og smukke slugter. Jorden udgøres hovedsageligt af grusede istids-aflejringer. Skoven er frodig og særligt nåletræet trives godt på lokaliteten, med en god bonitet på 1 t ...  
 
Del af Nim Skov, Nim, 8740 Brædstrup / Østjylland. 8,9 ha frodig og alsidig skov.
Ejendommen er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 8,9 hektar, beliggende ved Nim, ca. 10 km. nordvest for Horsens. Terrænet består af kuperet randmoræne, og jordbunden spænder lige fra lerede og grusede moræne-aflejringer til humusjord. Ejendommen er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det skønnes at der vil kunne dy ...  
 
Lindholt, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 120 hektar skovgård med herskabeligt hovedhus i smukt kuperet landskab. Diskret solgt.
Lindholt er i juni 2019 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Lindholt er en velarronderet skov- og landbrugsejendom med et præsentabelt hovedhus, beliggende særdeles naturskønt i det bakkede moræneland sydvest for Mørkøv i Vestsjælland.
Areal: 120 ha.
Boliger: 1 hovedhus samt 1 udlejningsbolig og driftsbygninger.
Pris: Solgt ...  
 
Christianssæde Skovdistrikt, 4930 Maribo / Lolland. 1.071 hektar Skovgods. Diskret solgt.
Christianssæde Skovdistrikt er i marts 2019 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Christianssæde Skovdistrikt er et velarronderet og veldrevet samlet skovkompleks på ialt 1.071 hektar, beliggende særdeles naturskønt, på det centrale Lolland.
Areal: 1.071 ha.
Boliger: 1 hovedbygning samt flere udlejningsboliger og driftsbygninger. ...  
 
St. Restrup Skov, 9240 Nibe / Nordjylland. 82 ha varieret skov med 800 m2 maskinhal tæt på Aalborg.
St. Restrup Skov udgør en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 82 ha., beliggende i en bekvem afstand af Aalborg, mellem Frejlev og Sønderholm. Terrænet er let kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen udgøres hovedsageligt af skov-bevoksede arealer, juletræer og pyntegrønt samt mindre områder med ...  
 
Smedegården, 8410 Rønde / Syddjurs. 151 hektar herskabelig planteavlsejendom.
Smedegården er en herskabelig og helstøbt landbrugsejendom på 151 hektar, beliggende på det sydlige Djursland mellem Kalø Vig og Nationalpark Mols Bjerge, kun 35 km. fra Århus. Landskabet er kuperet og jordbunden består hovedsageligt af blandede istidsaflejringer med varierende indhold af ler. Smedegårdens bygninger er beliggende som det centrale s ...  
 
Ligeskov Nord, 8600 Silkeborg / Østjylland. 23 ha varieret skov med god jagt.
Ligeskov Nord er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 23,1 hektar, beliggende ved Linå, ca. 10 km. øst for Silkeborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges yderst sjældent af publikum. Mod syd grænser ejendommen til gammel løv- og nåleskov, stående på relativt stejle moræneskrænter, mens ejendomme ...  
 
Del af Lillering Skov, 8462 Harlev / Østjylland. ca. 8 hektar frodig skov tæt på Århus.
Skovparcellen i Lillering Skov er en ca. 8 hektar frodig og varieret skov, beliggende ved Harlev, ca. 10 km. vest for Århus. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende god. Det vurderes, at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt benyttede træarter i skoven. Sk ...  
 
Søhalegård, 8766 Nr. Snede / Østjylland. 43 ha fantastisk skov og natur med saneringsmoden bolig ud til Rørbæk Sø.
Søhalegård er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 43 ha, beliggende ved Rørbæk Sø, lidt syd for Nørre Snede. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter og vidtstrakte udsigter, til et mere jævnt terræn. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer, og det vur ...  
 
Dybdal Skov, 7160 Tørring / Østjylland. 39,5 ha alsidig skov med beboelse.
Dybdal Skov er en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 39,5 ha, beliggende i et stort skov- og naturkompleks, syd for Nørre Snede i Østjylland. Terrænet er meget varieret og veksler således fra kuperet terræn med imponerende skrænter, slugter, ådale og vidtstrakte udsigter, til mere jævnt terræn. Jorden udgøres af grusede og sa ...  
 
Hundemose Østerskov, 4640 Faxe / Sydsjælland. 96 ha helstøbt skov, jagt og naturejendom med herskabelige bygninger.
Hundemose Østerskov er en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på 95,9 ha beliggende nord for Faxe, mindre end en times kørsel fra København. Ejendommen er smukt beliggende i et typisk godslandskab med store bølgede marker, gamle solitære løvtræer, alléer, remiser og spredte skove. Terrænet er jævnt og jorden består af typiske østdanske istidsafle ...  
 
Melbjerg Skov, 8680 Ry / Søhøjlandet. 29 ha skov, ager og natur med smukt beliggende beboelse.
Melbjerg Skov er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 29 ha., beliggende centralt i Søhøjlandet, midt mellem Silkeborg og Skanderborg. Terrænet er kuperet og jordbunden består af blandede istidsaflejringer, med varierende indhold af ler. Ejendommens areal udgøres hovedsageligt af skov samt agerjord anvendt til juletræsproduktion, hvortil ...  
 
Trustrup Skov & Flodholmen, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 130 ha skov og jagtejendom med sund økonomi.
Trustrup Skov & Flodholmen er en varieret og helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på ca. 130 ha, beliggende ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er særdeles velarronderet og fredeligt beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Trustrup Skov & Flodholmen drives i dag so ...  
 
Avnsøgård, 4470 Svebølle / Vestsjælland. 243 ha tidl. kongelig jagtgård med god jagt og sund økonomi.
Avnsøgård er en historisk tidligere kongelig jagtgård på ca. 243 ha, beliggende i et smukt herregårds-landskab ved Gl. Svebølle, ca. en times kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og beliggende i et stort skov- og naturkompleks, mellem Tissø og Skarresø i det vestlige Sjælland. Avnsøgård drives i dag som en samlet skov- og landbrugsbedr ...  
 
Hindemae Skov, 5540 Ullerslev / Østfyn. 33 ha varieret og spændende skov og jagtejendom.
Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,9 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne ...  
 
Brogård Plantage, 6510 Gram / Sønderjylland. 241 ha skov med kronvildt og store forpagtningsindtægter.
Brogård Plantage en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 241 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og sandede smeltevandsaflejringer. Omkring 40 procent af Brogård Plantage er frijord, hvilket giver store frihedsgrader i driften, herunder til intensiv produktion af pynte ...  
 
Gram Storskov, 6510 Gram / Sønderjylland. 462 ha frodig skov med kerneområde for kronvildt.
Gram Storskov en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 462 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Gram Storskov udgøres af en bred række træarter med bl.a. bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk, samt forskellige træarter til klip ...  
 
Horskærgård, 6580 Vamdrup / Sydøst-Jylland. 155 ha proprietærgård med solid økonomi og vindmølle-upsites.
Horskærgård er historisk proprietærgård på ca. 155 hektar, beliggende midt mellem Vejen og Vamdrup, ca. 15 km. vest for Kolding. Horskærgård er en landbrugsbedrift, hvor alle landbrugsjorderne er beliggende samlet i store regulære marker. Jorderne udgøres af lerholdige sandjorder i syd og sandholdige lerjorder mod nord. Ejendommens beliggenhed give ...  
 
Pederstrup Skovdistrikt, 4953 Vesterborg / Lolland. 416 ha frodige og velpassede skove med 2 boliger.
Pederstrup Skovdistrikt udgør ca. 416 ha. velpasset skov, jagt og natur, fordelt på 7 fysiske skove, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af lerede istidsaflejringer. Boniteten i skovene er særdeles god, og faktisk tæt på 1 for en lang række af bevoksningerne. Bevoksningerne i Pederstrup Skov ...  
 
Ambjerg Skov, 4760 Vordingborg / Sydsjælland. 44 ha frodig skov med beboelse.
Ambjerg Skov er en let kuperet og frodig skovejendom på 44 hektar, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt nord for Vordingborg. Terrænet er lettere kuperet og jordbunden udgøres af moræneaflejringer, med en overvægt af lerholdige istidsaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten vurderes som værende god, faktisk tæt på 1 for en række af ...  
 
Illeris Søndre Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 14,2 hektar varieret skov.
Illeris Søndre Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 14,2 ha., beliggende på halvøen Lovns, i det vestlige Himmerland. Skoven ligger med skel til andre skovejendomme til 3 sider, og med Hvalpsund Golf Club på den fjerde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består af lettere boniteter, som til dels er fremkommet ved sand ...  
 
Støttinggård, 9240 Nibe / Aalborg Kommune. Firlænget renoveret gård med 59 ha juletræer, skov og natur.
Støttinggård er en helstøbt skov,- jagt- og naturejendom på ca. 58,6 ha, beliggende sydvest for Nibe kun 30 min. fra Aalborg. Ejendommen er formelt set en landbrugsejendom, men ligner mere en skovejendom, idet en betydelig del af ejendommen er skovbevokset eller tilplantet med juletræer. Ejendommen er dog ikke fredskovpligtig. Terrænet er jævnt til ...  
 
Nybølle Lunder Skov, 4913 Horslunde / Lolland. 103 ha frodig skov med god jagt.
Nybølle Lunder Skov er en frodig og spændende skovejendom på ca. 103 hektar, beliggende på det nordvestlige Lolland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af lerholdige moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten vurderes som værende særdeles god, faktisk tæt på 1 for en række af bevoksningerne i skoven. Det vurderes, at der vil kunne dyrke ...  
 
Skovrider Brüel Skov, 8680 Ry / Østjylland. 65 ha alsidig skov midt i Søhøjlandet.
Skovrider Brüels Skov er en kuperet og spændende skov- og jagtejendom på ca. 65 ha., beliggende i Søhøjlandet mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er beliggende i den nordlige del af Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye. Terrænet i skoven er let til stærkt kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede og grusede moræneaflejri ...  
 
Solevad Skovgård, 5690 Tommerup / Fyn. 46 ha skov, natur og jagt med bolig tæt på Odense.
Solevad Skovgaard er en særdeles varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 46 hektar, beliggende sydvest for Odense. Ejendommen er beliggende særdeles naturskønt og fredsommeligt, med skel til Odense Å over en længere strækning. Solevad Skovgaard er en varieret og smuk naturperle, hvor skov, mark, søer, å og andre lysåbne naturtyper ...  
 
Sortebjergvænge Skov, 5882 Vejstrup / Sydfyn. 97 ha frodig skov med bolig og god jagt.
Sortebjergvænge er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 96,5 hektar, beliggende på Fyn ca. 5 km. nord for Svendborg. Sortebjergvænge har gennem generationer hørt under Broholm Gods, og skoven har således gennem mange år været drevet forstmæssigt langsigtet, som en integreret del af et større gods. Ejendommen er særdeles fredeligt be ...  
 
Rosenvang, 6623 Vorbasse / Sydjylland. 51 ha skov, jagt og natur med god jagt.
Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en go ...  
 
Skåstrup-Nyhave. 251 ha skov, natur, jagt, og landbrugsejendomme med flere boliger.
Skåstrup-Nyhave er en 251 hektar varieret skov-, jagt- og liebhaverejendom, med et smukt beliggende hovedhus direkte til Skåstrup Strand, mellem Middelfart og Bogense, på det nordvestlige Fyn. Landskabet er jævnt til let bølget, og jordbunden udgøres hovedsagelig af moræneaflejringer fra istiden med et varierende indhold af ler. Ejendommen består a ...  
 
Prinsenshøj Plantage, 6560 Sommersted / Sønderjylland. 67 ha skov med sund økonomi samt god jagt og fiskeri.
Prinsenshøj Plantage er en velarronderet skov- og jagtejendom på 67,2 hektar, beliggende direkte til Nørreå i det sydøstlige Jylland, mellem Gram og Haderslev. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringer. Nåletræ udgør ca. 33 %, mens løvtræ udgør ca. 32 % af det samlede areal. Det resterende areal udgøres af ca. 29 ...  
 
Eskjær Gods, 9870 Sindal / Vendsyssel. 285 ha historisk gods beliggende i smukt kuperet landskab.
Eskjær Gods er i juni 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Eskjær Gods er et smukt og velarronderet historisk gods, på 285 hektar, beliggende særdeles naturskønt, i hjertet af Vendsyssels smukt kuperede natur. Godset er en veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, samt en præsenta ...  
 
Sostrup Nederskov, 8500 Grenaa / Djursland. 221 ha frodig skov med alle 4 hjortearter.
Sostrup Nederskov er i april 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Sostrup Nederskov er en 221 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på ved Gjerrild på det nordøstlige Djursland. Skoven er meget frodig og relativt atypisk for egnen, med sin store andel af bøg og eg. Jagten er eminent, da skoven bl.a. huser alle 4 jagtbare danske h ...  
 
Bækkeskov Gods, 4733 Tappernøje / Sydsjælland. 745 ha historisk velarronderet gods med eminent jagt og natur.
Bækkeskov Gods er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Bækkeskov Gods er et særdeles smuk og velarronderet historisk gods, på 745 hektar, beliggende centralt og særdeles naturskønt, på det sydlige Sjælland. Godset er en særdeles veldrevet landbrugs-, skov- og jagtejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, sa ...  
 
Knuthenlund Gods, 4952 Stokkemarke / Lolland. 744 ha vestlollandsk gods med god jord i store marker.
Knuthenlund Gods er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Knuthenlund Gods er et kombineret land- og skovbrug på 744 hektar, beliggende på noget af Danmarks bedste landbrugsjord ved Stokkemarke på det vestlige Lolland. Jordtilliggendet fordeler sig med cirka 500 hektar agerjord, cirka 210 hektar skov, og cirka 34 hektar natura ...  
 
Stenodden Skov, 5700 Svendborg / Tåsinge. 91 ha frodig skov med flere boliger direkte til havet.
Stenodden Skov er i marts 2018 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Stenodden Skov er en 91 ha. frodig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med skel ud til Siø sund over en længere strækning, og med ejendommens 3 boliger placeret få meter fra havet.
Areal: 91 ha.
Bol ...  
 
Kildegården og Helmershøj Plantage, 9530 Støvring / Østlige Himmerland. 107 ha varieret skov, jagt og natur med bolig.
Kildegården og Helmershøj Plantage udgør en ca. 107 ha. let kuperet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er let kuperet, og der er på ejendommen mange fine udsigter, herunder fra stuehuset på Kildegården, som er smukt og uforstyrret beliggende p ...  
 
Rise Skov, 9520 Skørping / Østlige Himmerland. 167,5 ha kuperet skov, natur og jagt med boliger og jagthytter.
Rise Skov er en velarronderet og særdeles smuk skov-, jagt- og naturejendom på ca. 167,5 ha, beliggende fredeligt og roligt, direkte til Lindenborg Å, ca. 15 km. syd for Aalborg. Terrænet er kuperet og afvekslende med dybe kløfter, stejle skrænter og bløde bakker. Jordbunden i Rise Skov udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer. Ejendomm ...  
 
Sorø St. Ladegård, 4180 Sorø. 500 hektar planteavlsejendom med præsentabel hovedbygning, god jord og sund økonomi ved Sorø.
Sorø St. Ladegård er en historisk ladegård på godt 500 hektar, beliggende ved Sorø på det centrale Sjælland, kun 45 minutter fra København.
Ejendommens jordtilliggende fordeler sig med ca. 430 hektar store regulære marker i omdrift, mens resten af ejendommen udgøres af delvist støtteberettigede eng- og naturarealer, park m.v.
Jorden bestå ...  
 
Allestedgård Skov, 5672 Broby / Fyn. 3 hektar skov med arbejdshytte.
Allestedgård Skov er en charmerende og varieret skovejendom på ca. 3 ha, beliggende øst for Nørre Broby, kun 15 km. syd for Odense. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige jorder samt lavbundsarealer. Ejendommen består hovedsageligt af en god blanding af mellemaldrene og ældre bevoksninger med bl.a. bøg, ær, ask og rødel. Ve ...  
 
St. Restrup Skov Nord, 9200 Aalborg SV / Nordjylland. 61,7 ha skov med hytte.
St. Restrup Skov Nord udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 61,7 ha., beliggende i bekvem afstand af Aalborg. Ejendommen er beliggende som den nordlige del af St. Restrup Skov, lidt øst for Store Restrup Hovedgård. Landskabet er smukt og varierende med skove, marker og naturarealer som skiftevis afløser hinanden. Terrænet er le ...  
 
Morville Plantage, 8800 Viborg / Midtjylland. 224 hektar varieret skov og jagt. med bolig.
Morville Plantage er en 224 hektar plantage, beliggende vest for Viborg. Jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af nåletræ i forskellige aldre, men der er også større partier med løvtræer samt åbne area ...  
 
Mønsted Plantage, 8800 Viborg / Midtjylland. 174 ha. varieret skov med bolig.
Mønsted Plantage er en 174 hektar plantage, beliggende vest for Viborg. Jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af nåletræ i forskellige aldre, men der er også større partier med løvtræer samt arealer me ...  
 
Guldborgland Plantage, 8800 Viborg / Midtjylland. 393 hektar skov med 3 boliger.
Guldborgland Plantage er en 393 hektar plantage, beliggende sydvest for Viborg. Jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af nåletræ i forskellige aldre, men der er også større partier med løvtræer og pynt ...  
 
Gatten Plantage, 9640 Farsø / Vesthimmerland. 268 hektar skov med bolig.
Gatten Plantage er en 268 hektar plantage, beliggende i det vestlige Himmerland. Skoven er velarronderet og jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af nåletræ i forskellige aldre, men der er også større ...  
 
Rønhøj Plantage, 9670 Løgstør / Vesthimmerland. 428 hektar skov og natur med bolig.
Rønhøj Plantage er en 428 hektar lettere kuperet plantage, beliggende i det vestlige Himmerland. Skoven er velarronderet og jorden består overvejende af lettere jorder, som er tilplantet af Hedeselskabet i forbindelse med opdyrkningen af hederne for godt 100 år siden. Skovens bevoksninger udgøres hovedsagelig af nåletræ i forskellige aldre. Den nor ...  
 
Norslund, 8340 Malling / Østjylland. 120 hektar liebhavergård beliggende med skel til Norsminde Fjord.
Norslund er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i efteråret 2017. Norslund er en 120 hektar landbrugsejendom, beliggende på nordsiden af Norsminde Fjord, lidt syd for Århus. Ejendommen ligger spektakulært, for enden af en blind vej, og med ejendommens jorder beliggende med skel til Norsminde Fjord over en ca. 3 km lang strækning. Ejendommens bygni ...  
 
Sillerup Plantage, 8654 Bryrup / Østjylland. 100 hektar plantage med god jagt og bolig.
Sillerup Plantage er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i september 2017. Sillerup Plantage er en 100 hektar velarronderet plantage, beliggende midt i det store skovkompleks ved St. Hjøllund og Skærbæk Plantager sydvest for Silkeborg. Skoven er velarronderet, og bevoksningerne består overvejende af nåletræ i forskellige aldre. Ejendommen har en s ...  
 
Klosterskoven, 4140 Borup / Midtsjælland. 225 hektar frodig skov med 2 boliger.
Klosterskoven er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i december 2017. Klosterskoven er en 225 hektar frodig skov, beliggende på Midtsjælland, lidt nordøst for Borup. Skoven er velarronderet og jorden består overvejende af frodige moræneaflejninger. Skovens bevoksninger er varierede og spænder lige fra afdriftsmodne ældre nåletræsbevoksninger til y ...  
 
Karskov Skov, 5953 Tranekær / Langeland. 62 ha smuk skov med 2 boliger. Direkte til havet.
Karskov Skov er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i foråret 2017. Karskov Skov er en 62 hektar frodig lettere kuperet skov, beliggende på det nordlige Langeland. Ejendommen har skel til havet over en længere strækning. Skovens bevoksninger er varierede og består af både løv og nål i flere aldre. Der er dog en overvægt af ældre smukke bøgebevoksn ...  
 
Hindbærdal Skov, 8600 Silkeborg / Østjylland. 8,4 hektar kuperet skov med 25 m2 hytte.
Hindbærdal Skov er i januar 2018 solgt diskret gennem Asger Olsen A/S. Hindbærdal Skov er en 8,4 hektar fredskov med tilhørende saneringsmodent sommerhus på 25 m2, beliggende ved Funder lidt vest for Silkeborg. Terrænet er voldsomt kuperet og med meget flotte udsigter og smuk natur. Skoven består af en god blanding af løvtræ og nåletræ i forskellig ...  
 
Glænø Skov og Srandenge, 4230 Skælskør / Sydvestsjælland. 145 ha skov og natur direkte til havet, med bolig.
Glænø Skov og Strandenge er i februar 2018 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Glænø Skov er en storslået naturejendom på ca. 145 ha., beliggende på Øen Glænø, som via dæmning er forbundet til Sjælland. Ejendommen er beliggende direkte til Holsteinsborg Nor, ca. 10 km sydøst for Skælskør, aldeles fredfyldt og ugenert, tilbagetrukket fra alfarve ...  
 
Randers Flade, 8400 Ebeltoft / Djursland. 95 ha alsidig plantage med beboelse.
Randers Flade er i januar 2018 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Randers Flade er en varieret og velpasset skov-, natur- og jagtejendom på ca. 95 ha, beliggende i det kuperede landskab ved Mols Bjerge. Terrænet er særdeles kuperet, og jordbunden udgøres hovedsagligt af sandede og grusede istidsaflejringer. Ejendommen er beliggende som en del ...  
 
Mangehøje Plantage, 7500 Holstebro / Nordvestjylland. 236 hektar alsidig skov med bolig.
Mangehøje Plantage er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på 236 ha, beliggende ca. 5 km. nordvest for Holstebro. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine og vidtstrakte udsigter. Jorden udgøres mest af grusede og sandede boniteter, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Skovens ho ...  
 
Dejbjerg Plantage, 6900 Skjern / Vestjylland. 757 hektar skov med god basisindtjening.
Dejbjerg Plantage er en varieret og let kuperet skovejendom på ca. 757 ha, beliggende i Vestjylland, lidt nord for Skjern. Terrænet er let kuperet og afvekslende med flere forskellige naturtyper. Nåletræ udgør ca. 57 %, mens løvtræ udgør cirka 10 % af det samlede areal. De resterende cirka 33 % af ejendommen udgøres af søer, moser, heder og andre å ...  
 
Boesens & Nørgårds Skov, 6064 Jordrup / Syddanmark. 57 hektar frodig østjysk skov med hytte og god jagt på bl.a. kronvildt.
Boesens og Nørgårds Skov er en 57 ha. frodig og velpasset skov- og jagtejendom, beliggende fredeligt og centralt i Jordrup Skov, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og vækstbetingelserne vurderes at være gode for de fleste danske træar ...  
 
Kongemosen, 8620 Kjellerup / Midtjylland. 22,3 ha frijord med sund økonomi og god jagt.
Kongemosen er en 22,3 ha. skov-, jagt- og naturejendom, beliggende i særdeles fredfyldte omgivelser, i bekvem afstand af bl.a. Silkeborg, Herning og Viborg. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra alfarvej og udmærker sig især ved sin store fred og ro, midt i et kompleks af skove og marker. Kongemosen udgøres af en smuk blanding af skovbevoksede areal ...  
 
Nedergård Østerskov, 8766 Nr. Snede / Midtjylland. 130 hektar frodig og velpasset skov med god vedmasse.
Nedergård Østerskov er en smuk, varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 130 ha., beliggende på den jyske højderyg, i det kuperede og skovrige terræn sydøst for Nørre Snede. Terrænet er kuperet og særdeles afvekslende med fine udsigter. Jorden er gruset med varierende indhold af ler og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse ...  
 
Tvede Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg / Fyn. 86 ha frodig skov med bolig direkte til havet.
Tvede Skov er en 85,8 ha. dejlig skov-, natur- og jagtejendom beliggende på Tåsinge, syd for Svendborg. Ejendommen ligger meget smukt med Lunkebugten og Valdemars Slot mod nord samt Siø Sund mod syd. Beliggenheden direkte til både Lunkebugten og Siø Sund, giver således en helt speciel naturoplevelse og man betages ganske enkelt af ejendommen og de ...  
 
Bindesbøl Plantage, 7323 Give / Sydjylland. 28,5 hektar skov med høj indtægt fra pyntegrønt.
Bindesbøl Plantage er en veldrevet skovejendom på ca. 28,5 ha. beliggende ca. 20 km nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Terrænet er jævnt, og jorden udgøres af sandede istidsaflejringer. Ejendommen drives med særlig fokus på produktion af rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. En betydelig del af ejendommen er således tilplantet med nobi ...  
 
Lindeballe Skovparceller, 7323 Give / Sydjylland. 3 frodige skovparceller på 27,9 ha.
Lindeballe Skovparceller udgør en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 27,9 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i skovrigt og fredeligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er lettere kuperet, og jorden udgøres hovedsageligt af sanded ...  
 
Ørbæk Østerskov, 8586 Ørum Djurs. 103 hektar frodig skovejendom med 2 boliger.
Ørbæk Østerskov er i maj 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Ørbæk Østerskov er en varieret og alsidig skovejendom på 103 hektar, beliggende ved Ørum på det centrale Djursland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et let kuperet landskab. Skoven er frodig og særligt nåletræet udvikler sig flot på ejendommen. Skoven domineres af nåletræ, ...  
 
Løjet Mose, 4920 Søllested / Lolland. 32 ha skov med god jagt og bolig.
Løjet Mose er i juli 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Løjet Mose er en frodig skovejendom på 32 hektar, beliggende ved Søllested på det centrale Lolland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skovkompleks og har en formidabel jagt. Til ejendommen hører en ældre stråtækt bindingsbolig.
Areal: 32 ha.
Bygninger: 1 b ...  
 
Kærhøj, 8400 Ebeltoft / Djursland. 21 ha skov med sommerhus i kronvildtkerneområde.
Kærhøj er i juni 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Kærhøj er en velpasset skovejendom på 21 hektar, beliggende ved Stubbe Sø, ca 10 km nord for Ebeltoft på Djursland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skovkompleks med fast kronvildt. På kanten af en ådal, som er et af kronvildtets primære tilholdssteder, ligger sommer ...  
 
Tibberupgaard, 3480 Fredensborg / Nordsjælland. Liebhaver-ejendom med 30,5 ha jord og 800 m2 totalrenoveret herskabelig beboelse tæt på København.
Tibberupgaard er en smukt beliggende liebhaver-ejendom på 30,5 hektar beliggende i Nordsjælland mellem Hillerød og Fredensborg, tæt på både Gribskov og Store Dyrehave. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i det smukt kuperede landskab, kun 35 minutters kørsel fra København. Ejendommen er velarronderet og ejendo ...  
 
Bjerggaard, 7430 Ikast / Midtjylland. 41 ha skov og natur med herskabelig bolig med fantastisk beliggenhed.
Bjerggård er en velarronderet og særdeles smukt beliggende skov- og landbrugsejendom på ca. 41 hektar med tilhørende rummelig og statelig hovedhus, samt yderligere en smukt beliggende beboelse med tilhørende driftsbygninger. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt tilbagetrukket fra alfarvej, på en bakketop i det kuperede midtjyske la ...  
 
Kolpengård Plantage, 8654 Bryrup/Midtjylland. 55 ha. Naturperle i Søhøjlandet.
Kolpengård Plantage er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 55 ha, beliggende centralt i Søhøjlandet, ca. 15 km. sydvest for Silkeborg. Ejendommen ligger med skel til søerne Kvindsø og Kulsø, hvilket giver ekstra gode muligheder for jagt, fiskeri og sejlads for de lodsejere, som har jord ned til søerne, herunder ejeren af Kolp ...  
 
Selleberg, 5290 Marslev / Fyn. 73 hektar herskabelig historisk gård med store naturværdier.
Selleberg er en særdeles smukt beliggende land- og skovbrugsejendom på ca. 73 ha. med tilhørende historisk hovedbygning, beliggende centralt på Fyn, mellem Odense og Kerteminde. Sellebergs jorder fremstår som en smuk og vildtvenlig mosaik af regulær agerjord i omdrift, som brydes af søer, skov, kirsebærplantager og remisser. Det EU-støtteberettiged ...  
 
Jægerhus, 4230 Skælskør / Sjælland. 58 ha skov med markant hovedbygning.
Jægerhus er en velarronderet skov-, jagt- og liebhaverejendom på 58 hektar med et tilhørende, særdeles velholdt og velindrettet hovedhus.
Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, midt i det bakkede godslandskab nord for Skælskør i det sydvestlige Sjælland.
Det let kuperede landskab og de varierende jordtyper giver en særdeles vekslend ...  
 
Harreskov Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 657 hektar skov med bolig.
Harreskov Plantage er i januar 2017 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Harreskov Plantage er en traditionel og velpasset skovejendom på 657 hektar, beliggende 10 km syd for Herning i det centrale Jylland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skov- og naturkompleks på et par tusinde hektar. Skoven domineres af nåletræ, med rødg ...  
 
Døvling Østre Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 30 ha skov i større skovkompleks med fast kronvildt.
Døvling Østre Plantage er en regulær og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 30,4 hektar, beliggende ca. 25 km. syd for Herning, lidt nord for Sønder Omme.
Ejendommen er beliggende i et af kerneområderne for kronvildtet i Jylland, som en del af Døvling Plantage og med flere andre kronvildtsrige skov- og naturområder i nærheden.
Terrænet er ...  
 
Jordbjerggård Skov, 8660 Skanderborg / Østjylland. 67 hektar smukt kuperet skov med hytte direkte til Skanderborg Sø.
Jordbjerggård Skov er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 66,6 ha., beliggende særdeles smukt i det kuperede landskab ved Skanderborg Sø, kun få km. fra Skanderborg.
Terrænet er smukt kuperet og afvekslende med mange fine udsigter udover Skanderborg Sø.
Ejendommen ligger særdeles fredeligt, trukket tilbage fra alfarvej, omgivet ...  
 
Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding.
Fladsågård er en helstøbt skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, remis-ser, læhegn m.v., ...  
 
Hundemose Østerskov, 4640 Faxe / Sjælland. 96 hektar frodig skov med beboelse.
Hundemose Østerskov ved Faxe på det østlige Sjælland er i september 2016 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Hundemose Østerskov er en velarronderet, varieret og frodig skov på 96 hektar. Skovens bevoksninger er en god blanding af stort set alle sædvanligt benyttede danske træarter, med bøg, eg, ær og rødgran, som de væsentligste. Ejendommen er ...  
 
Hesselholt Skov, 9560 Hadsund / Nord-østJylland. 57 ha frodig skov.
Hesselholt Skov er en ubebygget skov, jagt- og naturejendom på ca. 57 hektar, beliggende særdeles fredeligt og roligt i et større skovkompleks, ca. 10 km. øst for Hadsund. Ejendommen danner på alle sider skel til andre skove og marker, herunder Lovnkær Skov, som er ejet af Lounkær-Fonden, stiftet af skovbrugsprofessor Carl Mar Møller. Ejendommens t ...  
 
Sæbyholm Skov, 4900 Nakskov / Lolland. 95,6 hektar frodig skov med beboelse.
Sæbyholm Skov er en velarronderet og særdeles frodig skovejendom på ca. 95,6 hektar med tilhørende beboelse, beliggende på det vestlige Lolland. Skoven ligger særdeles fredeligt og roligt, uden væsentligt publikumstryk, bl.a. fordi der kun er en adgangsvej til skoven. Jordbunden er blandet bundmoræne som veksler mellem lerholdige og grusede jorder. ...  
 
Knudsborg, 5874 Hesselager / Fyn. 40 hektar planteavlsejendom med bolig.
Knudsborg ved Hesselager på det østlige Fyn er i august 2016 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Knudsborg er på 40 hektar, heraf 34 hektar støtteberettiget agerjord. Agerjorden er bortforpagtet og består i hovedsagen af god lermuld. Landbrugsdriften er økonomisk sund drives med bortforpagtet planteavl, udlejning af driftsbygninger samt egen bo ...  
 
Hesselvig Vestre Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 250 hektar ubebygget skov.
Hesselvig Vestre Plantage er i september 2016 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Hesselvig Vestre Plantage er en varieret og velarronderet skovejendom på 250 hektar, beliggende 15 km syd for Herning i det centrale Jylland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skov- og naturkompleks på et par tusinde hektar. Skoven domineres af ...  
 
Sædhøj Plantage, 6933 Kibæk / Midtjylland. 180 hektar skov med beboelse.
Sædhøj Plantage er i oktober 2016 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Sædhøj Plantage er en varieret og velarronderet skovejendom på 180 hektar, beliggende 10 km syd for Herning i det centrale Jylland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større skovkompleks på 3000 hektar. Skoven domineres af nåletræ, med rødgran, som den væsentligst ...  
 
Moselund Plantage, 7442 Engesvang / Midtjylland. 165 ha bygningsløs vedmasserig skov.
Moselund plantage er en varieret og velpasset skovejendom på ca. 165 ha, beliggende ca. 10 km. vest for Silkeborg. Terrænet er meget varieret og veksler således fra et kuperet terræn mod øst, med imponerende skrænter, slugter og udsigter, til et mere jævnt terræn i den vestlige og centrale del. Jorden udgøres af grusede og sandede istidsaflejringe ...  
 
Nørregaard, 7441 Bording / Midtjylland. 44,6 hektar skov med god bolig, driftsbygninger og god jagt.
Nørregaard er en velarronderet og velpasset skov- og jagtejendom på ca. 44,6 ha., beliggende ca. 15 km. vest for Silkeborg og ca. 2 km. nord for Christianshede. Ejendommen er beliggende i forbindelse med et større skov- og naturområde, hvor skov, mark og lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres mest af san ...  
 
Enemærket Skov, 7323 Give / Østjylland. 2,1 ha skov og natur.
Enemærket Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 2,1 ha, beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Givskud. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Der er både skov, eng og sø på ejendommen, og variationen er stor, ejendommens størrelse taget i betragtning. Ejendommen består af ...  
 
St. Henriksholm, 4450 Jyderup / Vestsjælland. 40 ha landbrugs- og jagtejendom med god bolig.
St. Henriksholm er beliggende i det smukt kuperede landskab ved Jyderup, midt mellem Kalundborg og Holbæk, på Vestsjælland. Ejendommen er en særdeles velarronderet landbrugs-, skov-, jagt- og naturejendom på ca. 40 hektar med en tilhørende, særdeles velholdt og velindrettet stråtækt beboelse. Driftsbygningerne i kampesten er nogle af egnens mest ma ...  
 
Skovlund og Bøgelund Banke, Vrads, 8654 Bryrup / Midtjylland. 89,5 ha. kuperet skov og natur.
Skovlund og Bøgelund Banke er en smukt kuperet skov-, jagt- og naturejendom på ca. 89,5 ha, beliggende i det kuperede landskab, mellem Bryrup og Vrads, ca. 15 km sydvest for Silkeborg. Ejendommen er beliggende som en del af et større skov- og naturkompleks, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Området omkring Store Hjøllun ...  
 
Skrillingegården, 5500 Middelfart / Fyn. 43 hektar landbrug rammeplanlagt til kommende boligområde.
Skrillingegården ved Middelfart er i maj 2016 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Skrillingegården er på 43,5 hektar og er i dag noteret og benyttet som landbrug. Landbrugsdriften er økonomisk sund og består af planteavl, udlejning af boliger, maskinhuse m.v. samt drift af et self-storage-lager. Hertil kommer, at hele ejendommen i kommuneplanen ...  
 
Blåhøj Nobilis Plantage, 7330 Brande / Midtjylland. 20 hektar nobilisplantage med beboelse.
Blåhøj Nobilis Plantage er en intensivt drevet nobilis klippegrønt plantage på i alt 20,4 ha., beliggende ved Blåhøj, midt mellem Brande og Sdr. Omme. Ejendommen gennemskæres af 1 mindre kommune-vej, samt en grusvej, men ligger i øvrigt fredeligt og roligt, i et af Danmarks meget øde områder. Terrænet er fladt og jorden sandet. Langt størstedelen a ...  
 
Sekshøj Skov, 9530 Støvring / Nordjylland. 159 hektar frodig skov med 2 boliger.
Sekshøj Skov er en smukt kuperet skov- og jagtejendom på ca. 159 ha, beliggende ca. 20 km. sydvest for Aalborg, ca. 5 km. sydvest for Støvring. Ejendommen er beliggende i det centrale Himmerland, som en del af et større skov- og naturkompleks, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden, i en bekvem afstand til Ålborg. Terrænet er ...  
 
Holbækvænge Skov, 4720 Præstø. 18,5 hektar skov med stor sø og hytte med faciliteter.
Holbækvænge Skov er en frodig og særdeles varieret skov-, jagt- og naturejendom på ca. 18,5 ha., beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Ejendommen er frodig og terrænet smukt kuperet, med høje partier med løvskov og gran, samt lave arealer med moser og enge. I den vestlige del af ejendommen ligger en regulær sø, som giver ejendomm ...  
 
Sibirien Skov, 8543 Hornslet / Østjylland. 20,5 hektar god løvskov med byggeret.
Sibirien Skov er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 20,5 hektar, beliggende fredeligt og roligt, ved Hornslet, cirka 20 km nord for Århus. Ejendommen ligger diskret tilbagetrukket, med byggefeltet beliggende centralt på ejendommen, og med egne marker mod syd og egen skov mod vest. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jordbunden e ...  
 
Pajhede Skov og Dyrehave, 9750 Østervrå / NordJylland. 467 ha indhegnet skov med dyrehavestatus og herskabeligt hovedhus.
Pajhede er en af Danmarks absolut smukkeste og mest spændende kommercielle skove. Pajhede er beliggende i hjertet af Vendsyssel, midt i det kuperede, uberørte og ugenerte landskab, blot 20 minutters kørsel fra Ålborg. Ejendommen er indhegnet og har dyrehavestatus, og indeholder en særdeles stærk bestand af såvel råvildt, dåvildt som kronvildt. Og d ...  
 
Frederiksholm, Karlebo, 3400 Hillerød / Nordsjælland. Historisk landbrugs- og skovejendom på 57 ha med herskabeligt hovedhus tæt på København.
Frederiksholm er en historisk landbrugs- og skovejendom på 57 hektar, beliggende ved Karlebo, cirka midtvejs mellem Hørsholm og Hillerød i Nordsjælland. Ejendommen ligger smukt, ugenert og tilbagetrukket for enden af en privat grusvej, helt og aldeles uden nysgerrige blikke. Hovedbygningen på Frederiksholm er en stor flot og herskabelig beboelse me ...  
 
Parcel i Bjerlev Skov, 7300 Jelling / Østjylland. 6,2 ha frijordsejendom.
Parcellen i Bjerlev Skov er en fredfyldt lille ejendom på ca. 6,2 ha. beliggende som en del af et skovkompleks, ca. 15 km. nordvest for Vejle, og ca. 3 km. øst for Givskud. Ejendommen udmærker sig særdeles ved sin fred og ro, med adgang via grusvej, midt i et skovkompleks, omkranset af marker. Ejendommen er bevokset med bl.a. rødgran, sitkagran, l ...  
 
Gravlunde Plantage, 9240 Nibe / Nordjylland. 75 ha skov, pyntegrønt og juletræer med bolig.
Gravlunde plantage er en spændende skovejendom på ca. 75 ha, beliggende fredeligt og roligt, i et naturskønt område, ca. 8 km. sydvest for Aalborg. Terrænet er smukt kuperet, og der er fra ejendommen nogle særdeles flotte udsigter ud over landskabet. Gravlunde Plantage har gennem mange år været drevet med fokus på produktion af pyntegrønt og juletr ...  
 
Ryom Skov, 8550 Ryomgaard / Djursland. 63 ha skov med bolig ned til Vallum Sø.
Ryom Skov er en smukt kuperet, varieret og spændende skovejendom på ca. 63 ha, beliggende lidt øst for Ryomgård på Djursland, ca. 30 km. fra Århus. Skovens hovedtræarter udgøres af bøg og eg, samt rødgran og nobilis. De resterende bevoksningerne spænder stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Løvtræ udgør cirka 50 % af ...  
 
Frøstrup Østre Plantage, 6800 Varde / Sydvestjylland. 165 hektar skov med bolig.
Frøstrup Østre Plantage er en varieret skov-, jagt- og naturejendom på 165 ha., beliggende fredeligt og roligt, ca. 5 km. nord for Varde. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage af Hedeselskabet i 1888, på arealer som tidligere henlå som heder, overdrev og marginale agerjorder. De oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstattet af mere varier ...  
 
Skalsby Kohave, 4720 Præstø / Sydsjælland. 12 hektar bygningsløs frodig skov.
Skalsby Kohave er en frodig og varieret skov- og naturejendom, beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Ejendommen har gennem generationer været drevet som en integreret del af Oremandsgård Gods, men er altså nu solgt i fri handel. Skoven er særdeles frodig, og terrænet smukt kuperet. Hovedtræarterne er bøg, ær, sitka og nobilis, men ...  
 
Tågeby Skov, 4720 Præstø / Sydsjælland. 32 hektar frodig skov uden bygninger.
Tågeby Skov er en frodig og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 32,4 ha., beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Skoven har gennem generationer været drevet som en integreret del af Oremandsgård Gods, men kan altså nu købes i fri handel, i forbindelse med generationsskifte på Oremandsgård Gods. Skoven er særdeles frodig og ter ...  
 
Lundsbjerg Plantage, 7470 Karup J. / Midtjylland. 114 ha skov direkte til Karup Å og Kompedal Plantage. inkl. 2 boliger.
Lundsbjerg Plantage er en velarronderet og velpasset skov- og naturejendom på 114 ha, beliggende aldeles ugenert, midt mellem Herning, Viborg og Silkeborg. Ejendommen ligger med Kompedal Plantage som skel mod nordøst og med Karup Å, som skel mod sydvest. Placeringen er på en gang smuk og samtidig strategisk god i relation til bl.a. kronvildtsjagt o ...  
 
Valskov Plantage, 8560 Kolind / Djursland. 215 hektar skov og jagtejendom med beboelse.
Valskov plantage er en varieret og velarronderet skovejendom på 215 ha, beliggende på det sydlige Djursland, ca. 30 km. fra Århus og ca. 5 km. øst for Rønde. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af grusede og sandede istidsaflejringer, og det vurderes at der på ejendommen vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter. Sk ...  
 
Bruuns Plantage, 7480 Vildbjerg / Midt-Vestjylland. 200 hektar skov, jagt og natur med bolig.
Bruuns plantage er en smukt kuperet og varieret skovejendom på ca. 200 ha, beliggende ca. 20 km vest for Herning, med flere andre skov- og naturområder i nærheden, bl.a. Barde og Rødding-lund plantager. Terrænet er kuperet og afvekslende med smukke udsigter over områdets heder og skove. Skovens hovedtræarter er rødgran og ædelgran, men også bøg og ...  
 
Timring Plantage, 7480 Vildbjerg / Midt-Vestjylland. 133 hektar velpasset ubebygget skov og jagtejendom.
Timring Plantage er en velpasset og spændende skov- og jagtejendom på 133 hektar, beliggende ca. 20 km. vest for Herning, lidt vest for Vildbjerg. Ejendommen er omgivet af skov og natur til alle sider. Flere store skove er beliggende i nærheden, hvor bl.a. Barde og Røddinglund Plantager kan nævnes. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden ud ...  
 
St. Hjøllund Plantage Syd, 7362 Hampen / Midtjylland. 883 hektar velarronderet skov og jagtejendom.
St. Hjøllund Plantage Syd er i december 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. St. Hjøllund Plantage Syd er en varieret og velarronderet skovejendom på 883 hektar, beliggende 15 km sydvest for Silkeborg i det centrale Jylland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt midt i et større kerneområde for kronvildtet. Skoven domineres af nåletræ, med r ...  
 
Bøged Skov, 4720 Præstø / Sydsjælland. 141 hektar skov, landbrugs- og liebhaverejendom, direkte til havet.
Bøged Skov er i december 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Bøged Skov er en varieret og alsidig skov-, landbrugs- og naturejendom på 141 hektar beliggende helt ud til havet syd for Præstø i Sydsjælland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt. Jordbunden er frodig og ejendommens jorder veksler mellem skov, ager og naturområder, hvilket give ...  
 
Bjørslev Plantage, 6920 Videbæk / Midtjylland. 496 hektar smukt kuperet skov med bolig.
Bjørslev Plantage er en smukt kuperet, varieret og velarronderet skovejendom på 496 hektar, beliggende fredeligt og roligt ca. 15 km sydvest for Herning. Skovens hovedtræarter er rødgran, sitkagran og eg samt en betydelig produktion af juletræer og pyntegrønt. Cirka 25 % af skoven udgøres af agerjord, enge, heder, moser, søer, å, lysninger m.v., hv ...  
 
Glumsø Østerskov, 4171 Glumsø / Midtsjælland. 186 hektar frodig skov med 2 boliger.
Glumsø Østerskov er en frodig og velarronderet skovejendom på 186 hektar beliggende lidt øst for Glumsø på Midtsjælland. Skovens bevoksninger domineres af løvtræ, med bøg som den væsentligste, og der er i skoven en betydelig vedmasse. Ca. 79 % af skoven udgøres af løvtræ, ca. 7 % er nåletræ, ca. 7 % er juletræer og pyntegrønt, og ca. 7 % er åbne ar ...  
 
Oregård Nørreskov, 5400 Bogense / Fyn. 40 hektar frodig skov og jagtejendom.
Oregård Nørreskov er en frodig skov- og jagtejendom på 39,6 ha., beliggende fredeligt og roligt på det nordvestlige Fyn, midt mellem Bogense og Middelfart. Hovedtræarterne i skoven er bøg, eg, ær, rødgran og sitkagran. Skoven er dog særdeles varieret og rummer også mange andre sædvanligt benyttede træarter. Det kuperede landskab giver desuden en va ...  
 
Vester Roder Skov, 4952 Stokkemarke / Lolland. 69 hektar frodig skov med god jagt.
Vester Roder skov er en frodig og velarronderet skov- og jagtejendom på 69,3 ha., beliggende cirka 10 km. vest for Maribo. Skoven er særdeles velarronderet, og udgør således et regulært stykke skov og samtidig en regulær produktionsenhed. Terrænet er jævnt og jordbunden består overvejende af lerede istidsaflejringer, hvorfor det er en yderst frodig ...  
 
Stenagergård og Hvenegården, 5370 Mesinge / Østfyn. 152 hektar planteavlsgård med 2 gode bygningssæt.
Stenagergård og Hvenegården er i oktober 2015 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Stenagergård og Hvenegården er en god planteavlsejendom på 152 hektar, beliggende på halvøen Skoven, nord for Kerteminde på det østlige Fyn. Til ejendommen hører 2 gode bygningssæt, herunder den historiske og særdeles præsentable hovedbygning på Stenagergår ...  
 
Himmestrup Skov, 8850 Bjerringbro / Østjylland. 60 hektar frodig skov med bolig.
Himmestrup Skov er i oktober 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Himmestrup Skov er en frodig og velarronderet skovejendom på 60 hektar, beliggende ved Torsager mellem Randers og Viborg. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et kuperet landskab. Skovens har en god blanding af bøg, eg og nåletræ i forskellige aldre. Særligt nåletræet udvik ...  
 
Oregård Sønderskov, 5400 Bogense / Fyn. 28 hektar frodig skov med bolig.
Oregård Sønderskov er i september 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Oregård Sønderskov er en varieret og alsidig skovejendom på 28 hektar, beliggende ved Brenderup på det nordvestlige Fyn. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et let kuperet landskab. Skoven er frodig og stort set alle træarter trives på ejendommen. Skovens bevoksninger ...  
 
Lundsbjerg Plantage, 7470 Karup J. / Midtjylland. 114 ha skov direkte til Karup Å og Kompedal Plantage. inkl. 2 boliger.
Lundsbjerg Plantage er en velarronderet og velpasset skov- og naturejendom på 114 ha, beliggende aldeles ugenert, midt mellem Herning, Viborg og Silkeborg. Ejendommen ligger med Kompedal Plantage som skel mod nordøst og med Karup Å, som skel mod sydvest. Placeringen er på en gang smuk og samtidig strategisk god i relation til bl.a. kronvildtsjagt o ...  
 
Morud Skov Nord, 5462 Morud / Fyn. 67 hektar frodig skov med bolig.
Morud Skov Nord er en frodig skov- og jagtejendom på 67,1 ha., beliggende fredeligt og roligt, nordvest for Morud på Nordfyn. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af blandede moræneaflejringer. Skoven er frodig, og boniteten ligger skønsmæssigt mellem 1 og 2 for de fleste træarter. Skoven består overvejende af yng ...  
 
Raadegaard Gods, 4733 Tappernøje / Sydsjælland. 439 hektar velarronderet gods med herskabelig hovedbygning.
Raadegaard Gods er et velarronderet gods, på 439 hektar, beliggende centralt og særdeles naturskønt, på det sydlige Sjælland. Godset er samtidig en både fysisk og økonomisk veldrevet landbrugs og skovbrugsejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, samt en særdeles velholdt og præsentabel hovedbygning og adskillige udlejningsbolige ...  
 
Hvidbæk, 4640 Faxe / Østsjælland. 110 hektar planteavlsejendom med herskabelig bolig.
Hvidbæk er en naturskøn og velarronderet planteavlsejendom på 110 hektar, beliggende ved Faxe på det østlige Sjælland, ca. 45 minutter syd for København. Ejendommen er en af Danmarks bedste planteavlsgårde, og består hovedsagelig af god og dybmuldet stevnsjord - mild og frodig lerjord beliggende ovenpå et tykt lag af kalk. Ejendommen drives med ...  
 
Vedebjerg Skov og Overdrevsskoven, 4420 Regstrup / Vestsjælland. ca. 240 hektar frodig skov med bolig og god jagt.
Vedebjerg Overdrevsskov er en velarronderet og smukt kuperet skovejendom på ca. 200 hektar med tilhørende udlejet beboelse. Ejendommen er beliggende særdeles fredeligt og roligt midt i det bakkede godslandskab sydøst for Mørkøv i det vestlige Sjælland. Jordbunden er kuperet moræne, som veksler mellem grusede og lerholdige jorder indenfor kort afsta ...  
 
Slagballe Skov, 8740 Brædstrup / Østjylland. 20 hektar vedmasserig skovejendom.
Slagballe Skov er en spændende varieret skov-, natur- og jagtejendom på 20 ha., beliggende, i det kuperede og skovrige Søhøjland, syd for Silkeborg. Terrænet er meget kuperet, og jordbunden består overvejende af dybgrundede grusede morænejorde. Skoven er særdeles frodig, og særligt nåletræet udvikler sig rigtigt godt på ejendommen. Bevoksningerne i ...  
 
Antoinettesminde, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 72 ha liebhaverejendom med herskabeligt hovedhus og kerneområde for kronvildt.
Antoinettesminde er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 72 hektar med et tilhørende særdeles velholdt og velindrettet hovedhus. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt midt i det bakkede gods-landskab syd for Mørkøv i det vestlige Sjælland. Jordbunden er blandet kuperet moræne, som veksler mellem lerede og grusede jordtyper indenf ...  
 
Øster Vejrup Skov, 6893 Hemmet / Vestjylland. 34 hektar skovrejsningsejendom.
Øster Vejrup Skov er i august 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Øster Vejrup Skov er en varieret og alsidig skovejendom på 34 hektar, beliggende ved Sønder Vium, ca 10 km sydvest for Tarm i Vestjylland. Skoven er opstået ved skovrejsning for ca. 10 år siden, og skoven domineres af løvtræ, med bøg, eg, lind, birk, pil, rødel og buske, som ...  
 
Ørbæk Vesterskov, 8586 Ørum Djurs. 108 hektar ubebygget frodig skovejendom.
Ørbæk Vesterskov er i august 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Ørbæk Vesterskov er en varieret og alsidig skovejendom på 108 hektar, beliggende ved Ørum på det centrale Djursland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et let kuperet landskab. Skoven er frodig og særligt nåletræet udvikler sig flot på ejendommen. Skoven domineres af nåle ...  
 
Røggelhøj Plantage, 9640 Farsø / Himmerland. 26 ha varieret og frodig skov med beboelse og god jagt.
Røggelhøj Plantage er i juni 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Røggelhøj Plantage er en varieret og alsidig skovejendom på 26 hektar, beliggende ved Farsø i det vestlige Himmerland. Ejendommen ligger smukt og fredeligt i et let kuperet landskab. Skoven er en god blanding af gammel skov og nyere frodig skovrejsning. Skovens domineres af l ...  
 
Rødkildeskoven, 5762 Vester Skerninge / Sydfyn. 80 hektar frodig skov med Åløb og beboelse.
Rødkildeskoven ved Hundstrup på Sydfyn er i maj 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Rødkildeskoven er en varieret og alsidig skovejendom på 80 hektar, beliggende på Sydfyn ca. 10 km nordvest for Svendborg. Ejendommen gennemskæres på langs af Hundstrup Å, et af Fyns gode fiskevande, og rundt langs med åens bredder rejser bøgeskoven sig op m ...  
 
Ellerup Hestehave, 5892 Gudbjerg / Sydfyn. 31 ha frodig skov med særdeles god jagt.
Ellerup Hestehave er en velarronderet og frodig skovejendom på 31,1 ha, beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt og smukt område på Sydøstfyn. Terrænet er jævnt, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, mellem 1 og 2 for de fleste træarter, ifølge be ...  
 
Kirkeskoven, 8660 Skanderborg / Østjylland. 23,6 hektar frodig skov med god jagt på bl.a. kronvildt.
Kirkeskoven er en frodig og velpasset skov- og jagtejendom på 23,6 ha., beliggende midt i et større skovkompleks ved Veng, ca. 10 km nordvest for Skanderborg og blot 25 km fra Århus. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger fredeligt og roligt, omgivet af skov til alle sider. Jordbunden er frodig moræne og boniteten og frodigheden i skoven er særdele ...  
 
Filskov Vestergård, 7200 Grindsted / Sydjylland. 86 hektar skov- og jagtejendom med beboelse og fast kronvildt.
Filskov Vestergaard er en velarronderet og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på 86 ha, beliggende ved Filskov, ca. 10 km nordvest for Billund. Ejendommen er yderst varieret, og består af en god blanding af løvskov, nåleskov, hede, mose, indlandsklitter, søer, enge, vandløb m.v. Ejendommen har desuden et langt skel til Omme Å, som er godt fiske ...  
 
Sanneshøjgaard og Østrup Skovgaard, 5600 Faaborg / Fyn. 135 ha landbrugsejendom.
Sanneshøjgaard og Østrup Skovgaard på Sydfyn er i april 2015 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Sanneshøjgaard og Østrup Skovgaard er en varieret planteavlsgård på 135 hektar, beliggende på Sydfyn lidt nordøst for Faaborg. Ejendommen er beliggende i det smukt kuperede sydfynske landskab, på kanten af Svanninge Bakker. Ejendommen er en traditio ...  
 
Frijord, Gl. Rye, 8680 Ry / Østjylland. 4,6 hektar skov med frijordsstatus.
Ejendommen er en varieret og velpasset skov- og jagtejendom på 4,6 ha., beliggende i skovkomplekset mellem Gl. Rye og Ry, midt i Søhøjlandet, syd for Silkeborg. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger særdeles fredeligt og roligt, omgivet af skov og mindre marker til alle sider. Fra toppen af ejendommen er der en smuk udsigt ud over landskabet. Hove ...  
 
Simmersholm Skovbrug, 5683 Haarby / Fyn. 26 hektar juletræer, pyntegrønt og skovbrug.
Simmersholm Skovbrug er en spændende og varieret skov-, juletræs og pyntegrøntsejendom på 25,9 ha, beliggende i bunden af Helnæsbugten på det sydvestlige Fyn. Ejendommen er smuk kuperet og består af en god blanding af intensivt drevne juletræs- og pyntegrønts-bevoksninger, som veksler med egentlige skovstykker og naturarealer. Juletræs- og pyntegrø ...  
 
Bøtø Nordre Plantage, 4874 Gedser / Falster. 153 ha skov, natur og badestrand samt byggeret.
Bøtø Nordre Plantage er en spændende og varieret skov- og naturejendom på 153 hektar, beliggende på det sydøstlige Falster, direkte til en af Danmarks bedste badestrande. Ejendommen er oprindeligt opstået i forbindelse med inddæmningen af Bøtø Nor, og har gennem mange år hørt til "Bøtø", som var sommerresidens for godsejeren på Halstedkloster. Førs ...  
 
Det Øde og Ræveholmsmose, 4720 Præstø / Sydsjælland. 57,5 ha skov, natur og jagt.
Det Øde og Ræveholmsmose er en frodig og varieret skov- og naturejendom, beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Ejendommen har gennem generationer været drevet som en integreret del af Oremandsgård Gods, men kan altså nu købes i fri handel. Ejendommen består af ca. 31,5 hektar egentlig skov og ca. 26 hektar enge, moser og agerjord ...  
 
Sandvig Kohave, 4720 Præstø / Sydsjælland. 20 ha bygningsløs skov, natur og jagt.
Sandvig Kohave er en frodig og varieret skov- og naturejendom, beliggende i det sydlige Sjælland, lidt syd for Præstø. Ejendommen har gennem generationer været drevet som en integreret del af Oremandsgård Gods, men kan altså nu købes i fri handel. Ejendommen består af ca. 12 hektar egentlig skov og ca. 8 hektar enge som strækker sig ud til havet. S ...  
 
Brande Nedergård, 7330 Brande / Midtjylland. 71 hektar skov, ager, juletræer og pyntegrønt med bolig og god økonomi.
Brande Nedergård er en naturskøn og velarronderet land- og skovbrugsejendom på 71 hektar, beliggende fredeligt og roligt, lidt sydvest for Brande. Terrænet er lettere kuperet, og i øvrigt særdeles varieret, med høje udsigtspunkter og smukke moser, heder og gammel bøgeskov. Ejendommen drives med intensiv juletræs- og pyntegrøntsproduktion, samt sædv ...  
 
Vegger Plantage, 9240 Nibe / Himmerland. 174 hektar skov med bolig.
Vegger Plantage er en velarronderet skovejendom på 174 hektar, beliggende fredeligt og roligt 20 km sydvest for Aalborg. Terrænet er relativt atypisk for en plantage, idet området er ret kuperet med flere smukke udsigter og en del større og mindre søer rundt omkring i skoven. Skovens bevoksninger domineres af rødgran, sitkagran og ædelgran i forske ...  
 
Solbjerg Plantage, 6731 Tjæreborg / Sydvestjylland. 158 hektar frodig velpasset skov med 3 boliger.
Solbjerg Plantage er en velarronderet skovejendom på 158 hektar, beliggende fredeligt og roligt sydøst for Esbjerg i det sydvestlige Jylland. Skovens bevoksninger er særdeles varierede og faktisk ret atypiske for det sydvestlige Jylland, idet der er en ret stor andel af bøg, eg og pyntegrønt i skoven. Ud af skovens 158 hektar udgør bøg og eg sålede ...  
 
Rosenlund, 5750 Ringe / Fyn. 10,6 hektar skov uden bygninger.
Rosenlund er i september 2014 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Rosenlund er en frodig og velarronderet skovejendom, beliggende i godslandskabet sydvest for Ringe på Midtfyn. Skoven har tidligere hørt under Fjellebro Gods. Hovedtræarterne er bøg, eg, ær og gran, med en overvægt af yngre bevoksninger. Skoven har en særdeles god jagt, herunder ...  
 
Åbo Plantage, 8850 Bjerringbro / Østjylland. 49 hektar skov, jagt og fiskeri med sommerhus.
Åbo Plantage er en smukt varieret skov-, jagt- og naturejendom på 49 ha, beliggende ved Bjerringbro i det østlige Jylland. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og med skel ned til Gudenåen over en ca. 200 meter lang strækning. Hovedtræarterne er rødgran, sitka, skovfyr, lærk, bjergfyr, eg, bøg og birk, og løvt ...  
 
Øster Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midtjylland. 119 hektar Skov og jagt.
Øster Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 118,6 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af rødgran i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og de fleste øvrige sædvanlige danske træarter, samt åbne arealer, moser m.v. Skoven er i det hele taget meget vari ...  
 
Frøstrup Vestre Plantage, 6800 Varde / Sydvestjylland. 37 hektar skov uden bygninger.
Frøstrup Vestre Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 36,6 ha., beliggende fredeligt og roligt, tæt på Orten og Frøstrup Plantager, ca. 5 km. nord for Varde. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage af Hedeselskabet i 1888, på arealer som tidligere henlå som heder, overdrev og marginale agerjorder. De oprindelige bevoksninge ...  
 
Amstrup Sø Plantage, 7570 Vemb / Vestjylland. 198 ha skov og natur med bolig.
Amstrup Sø Plantage er en velarronderet skovejendom på 198 hektar. Skovens bevoksninger består af regulære ensartede bevoksninger med hovedsagelig rødgran og sitka. Bevoks-ningerne omkranser et større fredet sø- og mosekompleks beliggende centralt midt i skoven, hvilket gør ejendommen til noget helt særligt. Der hører et par ældre huse / jagthytter ...  
 
Rimmerhøj Søndre Plantage, 7570 Vemb / Vestjylland. 154 ha Skov.
Rimmerhøj Søndre Plantage er en velarronderet skovejendom på 154 hektar, beliggende ved Vemb i Vestjylland. Skovens bevoksninger består af regulære ensartede bevoksninger med rødgran, sitka, omorika og skovfyr. Aldersklassefordelingen er jævn, og der står en betydelig vedmasse i skoven. Skoven er bygningsløs, men stor nok til at der vil kunne bygge ...  
 
Oxholm Hovedgaard, 9460 Brovst / Nordjylland. 355 hektar hovedgård med historisk hovedbygning.
Oxholm Hovedgaard er i juni 2014 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Oxholm Hovedgaard er en kombineret skov og landbrugsejendom på 355 hektar, med tilhørende større historisk hovedbygning, privatejet kirke m.v. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 270 ha ager og ca 85 hektar skov, natur, park m.v. Ejendommen drives med traditionel plan ...  
 
Jægerhus, 4230 Skælskør / Sjælland. 57 ha skov med markant hovedbygning.
Jægerhus på det sydvestlige Sjælland er i juni 2014 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Jægerhus er en markant skovejendom med en stor smuk bolig beliggende i en stor park med gamle træer, som stille glider over i de øvrige 57 hektar skov. Skoven består af ca. 50 % gammel skov, med bøg eg, ask, ær og lidt nåletræ som hovedtræarter. Den øvrige d ...  
 
Hejreholm, 3400 Hillerød / Nordsjælland. 46 hektar unik liebhaverejendom med skel til Gribskov.
Hejreholm er en enestående beliggende landbrugs-, skovbrugs-, jagt-, og naturejendom på 46 ha beliggende direkte til Gribskov og blot 35 minutters kørsel fra København. Ejendommens meget velholdte og smukke firlængede bygningssæt ligger for enden af en 400 m lang velpasset linde allé med jorderne omkring ejendommen. Det fritliggende stuehus på ca. ...  
 
Eriksholm Slot, 4390 Vipperød / Sjælland. Historisk Slot med 66 ha skov og park.
Eriksholm Slot ved Holbæk på Sjælland er i juni 2014 handlet diskret med Asger Olsen A/S som købers rådgiver. Eriksholm Slot er et smukt historisk slot og gods, med en nyrenoveret nyklassisistisk hovedbygning beliggende med sydvendt udsigt direkte ud over havet, og med 66 hektar skov, barokhave og park, som arronderer slottet.
Areal: 66 ha. < ...  
 
Madum Kirkeplantage, 6990 Ulfborg/Vestjylland. 84 ha skov, jagt og naturejendom.
Madum Kirkeplantage en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på 84 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Madum, lidt syd for Ulfborg i Vestjylland. Terrænet er jævnt, til lettere kuperet, og præges bl.a. af flere indlandsklitter, som er opstået som følge af tidligere tiders sandfygning. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i 18 ...  
 
Knasbjerg Skov, 8680 Ry / Østjylland. 29 ha bygningsløs smukt kuperet skov.
Knasbjerg Skov er en frodig og velpasset skov- og jagtejendom på 29 ha., beliggende lige midt i Rye Sønderskov, ikke langt fra Gammel Rye, midt i Søhøjlandet, syd for Silkeborg. Ejendommen er smukt kuperet, og ligger særdeles fredeligt og roligt, omgivet af skov til alle sider. Flere steder er der formidable udsigter ud over det smukke søhøjland me ...  
 
Lilballe Skov, 6000 Kolding / Østjylland. 59 ha frodig løvskov.
Lilballe Skov en 58,6 hektar stor skovejendom, beliggende ugenert tæt på Kolding. Jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer, og skoven er særdeles frodig og boniteten god, omkring 2 for de fleste danske træarter. Hovedtræarterne er bøg og eg, men skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvt ...  
 
Vester Vistorp Plantage, 7540 Haderup / Midt-Vestjylland. 111 hektar Plantage.
Vester Vistorp Plantage er i februar 2014 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Vester Vistorp Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 111,2 ha., beliggende ved landsbyen Vistorp, cirka 15 km nord for Herning. Skoven domineres af nåletræ i forskellige aldre, men indeholder også arealer med bøg, eg og andet løvtræ. Skoven er belig ...  
 
Falslev Plantage, 9550 Mariager / Østjylland. 39 hektar varieret skov.
Falslev Plantage er en dejlig, varieret skov- og jagtejendom på 38,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på Sydsiden af Mariager Fjord. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, og omgivet af skov til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende med fine udsigter og dybe smeltevandsdale. Jorden er let gruset og dybgrundet, og d ...  
 
Skrald Skov, 8543 Hornslet / Østjylland. 90 ha frodig gammel Skov tæt på Århus.
Skrald Skov er solgt diskret gennem Asger Olsen A/S i januar 2014. Skrald Skov er en frodig skov og jagtejendom, på 90,5 ha., beliggende ved Hornslet, lidt nord for Aarhus. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og det vurderes, at det er begrænset, hvor meget publikum som kommer i skoven. Terrænet i ...  
 
Kaj Valdemarsminde Plantage, 6823 Ansager / Sydvestjylland. 53 ha Skov og frijord med sommerhus.
Kaj Valdemarsminde Plantage er solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S i januar 2014. Kaj Valdemarsminde Plantage er en dejlig jagt, skov og frijordsejendom på 53 ha, fredeligt og roligt beliggende ved Ansager, mellem Grindsted og Varde, i et af Danmarks mest øde områder. 13,5 ha af ejendommens 53 ha, udgøres af støtteberettiget frijord, som ...  
 
Myremalm Vestre Plantage, 7470 Karup / Midtjylland. 51 hektar skov og jagt.
Myremalm Vestre Plantage er en 51,4 hektar stor skov- og jagtejendom, beliggende mellem Viborg og Herning i Midtjylland. Ejendommen ligger centralt, lige midt i et 2500 hektar stort skovkompleks, med Gedhus Plantage som skel mod vest og Myremalm Plantage som skel mod øst. Skovens bevoksninger domineres af yngre uhegnede egekulturer med supplerende ...  
 
Østerby Plantage, 7260 Sønder Omme / Sydjylland. 171 hektar skov med nyere rundtømmerbolig.
Østerby Plantage er en velarronderet og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på 171 ha, beliggende ved Sønder Omme, ca. 20 km nordvest for Billund. Ejendommen er yderst varieret, og bevoksningerne spænder lige fra yngre løvtræsbevoksninger til større områder med mellemaldrende gran. Hertil kommer at ca. 40 % af ejendommen udgøres af lysåbne areal ...  
 
Stokholm, 5771 Stenstrup / Fyn. 37 hektar skov og naturejendom med stor bolig.
Stokholm er i september 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Stokholm er en frodig, velpasset og velarronderet skovejendom på 37 hektar, beliggende på Sydfyn. Skoven ligger fredeligt og tilbagetrukket og er særdeles varieret. Hovedtræarterne er eg, lærk, fyr, nobilis og gran. Skoven indeholder desuden flere større søer med fint fiskevand. ...  
 
Thorstedgaard Plantage, 6040 Egtved / Sydjylland. 50 hektar skov og jagtejendom.
Thorstedgaard Plantage er i september 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Thorstedgaard Plantage er en velpasset og velarronderet skov- og jagtejendom på 50 ha., beliggende mellem Egtved og Vorbasse, i det sydlige Jylland. Skoven domineres af yngre bevoksninger anlagt efter orkanen i 1999, men indeholder også partier med ældre bevoksninger ...  
 
Lunghøj Skov, 5591 Gelsted / Fyn. 24 hektar skov- og jagtejendom, med lille hytte.
Lunghøj Skov er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 24,0 ha., beliggende ved Lunghøj / Gelsted på det vestlige Fyn. Ejendommens bevoksninger består hovedsagelige af yngre løvtræskulturer, plantet efter orkanen i 1999. Hovedtræarterne er bøg, eg, lærk og nobilis, men der findes også arealer med douglas, ædelgran, cypres, nordmannsgra ...  
 
Eickstedtlund Skov, 4200 Slagelse / Sjælland. 142,9 ha Skov med udlejet bolig.
Eickstedtlund Skov er en frodig og velpasset skovejendom, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods, og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær, gran samt pyntegrønt. Skoven har en særdeles god jagt, herunde ...  
 
Korsled Skov, 4200 Slagelse / Sjælland. 136,5 ha Skov med jagthytte.
Korsled Skov er en frodig og velpasset skovejendom, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods, og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, gran og andet nåletræ samt pyntegrønt. Skoven har en særdeles god jagt, ...  
 
Viskum Skov, 8830 Tjele / Midtjylland. 272 hektar skov og jagt med nyere bygninger.
Viskum Skov er en smukt kuperet og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 272 ha, beliggende fredeligt og roligt, midt mellem Randers og Viborg. Ejendommen er yderst varieret, og det blødt kuperede landskab veksler mellem smukke tunneldale, søer, moser og højere liggende moræneplateauer. Hovedtræarterne er bøg, eg og rødgran, og løvtræsandelen ud ...  
 
Illebølle Fredskov, 5900 Rudkøbing / Langeland. 47 ha frodig skov med bolig.
Illebølle Fredskov er i juni 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Illebølle Fredskov er en frodig, velpasset og velarronderet skovejendom, beliggende på det sydlige Langeland. Skoven ligger fredeligt og tilbagetrukket og er særdeles varieret. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær og gran. Skoven har en særdeles god jagt, herunder en meget stæ ...  
 
Frydenlund, 5953 Tranekær / Langeland. 107 ha planteavlsejendom.
Frydenlund er i maj 2013 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Frydenlund er en kombineret landbrugsejendom på 107 hektar, med tilhørende bolig og ældre driftsbygninger. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 100 ha god ager og ca. 7 ha skov, eng, mose m.v. Ejendommen drives med traditionel planteavl og er beliggende på det nordlige Langela ...  
 
Sostrup Gods, 8500 Grenaa / Djursland. 239 ha landbrug, skovbrug og juletræer med 2 gode boliger.
Sostrup Gods er i juli 2013 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Sostrup Gods er en kombineret skov og landbrugsejendom på 239 hektar, hvortil kommer 2 gode boliger. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 133 ha ager og græsjord, 44 ha med juletræsproduktion og 62 ha skov og naturarealer. Ejendommen drives med traditionel planteavl, intens ...  
 
Bjergbygaard Gods, 4440 Mørkøv / Vestsjælland. 375 ha gods med stor præsentabel hovedbygning.
Bjergbygaard Gods er i juni 2013 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Bjergbygaard er en kombineret skov og landbrugsejendom på 375 hektar, med tilhørende større historisk hovedbygning. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 300 ha ager, 65 ha skov og 10 ha park m.v. Ejendommen drives med traditionel planteavl og skovbrug samt boligudlejni ...  
 
Dalbækgaard, 8830 Tjele / Midtjylland. 97 ha land, skov- jagt- og naturejendom med beboelse og god økonomi.
Dalbækgaard er en velarronderet landbrugs-, skovbrugs-, jagt- og naturejendom på 97 hektar med en god og regulær beboelse, beliggende fredeligt og roligt, ved Løvel, lidt nord for Viborg. Ejendommen ligger på kanten af Skals Ådal, med store åbne engarealer ned til Skals Å mod vest, og med de kuperede randmoræner, som rejser umiddelbart øst for stue ...  
 
Krebsgården, Agersø, 4230 Skælskør / Storebælt. 39 hektar natur- landbrugs- og fritidsejendom, direkte til havet.
Krebsgården er en smukt beliggende natur- landbrugs- og fritidsejendom på 39 hektar, beliggende på Øen Agersø i Storebælt, ud for Skælskør. Ejendommen ligger aldeles ugenert og fredfyldt, og har jord ned til både Agersøsund på østsiden af Agersø og Storebælt på vestsiden af Agersø. Til ejendommen hører den trelængede, godt beliggende og velholdte K ...  
 
Neu Tramm Forst, D-29451 Dannenberg / Elbe, Niedersachsen, Tyskland. 120 ha. skov med egenjagt.
Neu Tramm Forst er i maj 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Neu Tramm Forst er en flot og vedmasserig skov på ca. 120 ha, beliggende fredeligt og roligt øst for Hamborg i et af Tysklands kerneområder for vildsvin. Kun 2½ times kørsel fra den dansk-tyske grænse. Skoven består overvejende af ældre og mellemaldrende nåletræsbevoksninger, med ...  
 
Gamborggaard, 5500 Middelfart / Fyn. 71 ha landbrug direkte til Lillebælt.
Gamborggaard er i maj 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Gamborgaard er en god, regulær og dyrkningssikker planteavlsejendom på 71 hektar, beliggende ved Middelfart. Ejendommen er beliggende med skel direkte til Lillebælt og i kort afstand fra Middelfart Golfbane, Middelfart by m.v. Ejendommens stuehus er under opførelse, og ligger med en ...  
 
Ellepinde Skov, 4200 Slagelse / Sjælland. 129 hektar frodig løvskov.
Ellepinde Skov er en frodig og velpasset skovejendom, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods, og og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær og gran. Skoven har en særdeles god jagt, herunder en god besta ...  
 
Kviesminde, 4450 Jyderup / Sjælland. 15 ha land og skovbrug med beboelse.
Kviesminde er en kombineret skov- og landbrugsejendom på 14,7 hektar, beliggende fredeligt og roligt i det vestlige Sjælland. Ejendommen er kuperet med smukke udsigter på toppen og små skovsøer i bunden. Jorden drives med en kombination af juletræer, pyntegrønt og bortforpagtet planteavl. Til ejendommen hører en beboelse på 130 m2, en gæstelejlighe ...  
 
Oldebjerg-Lindebjerg Skov, 4180 Sorø / Sjælland. 58 ha bygningsløs Skov.
Oldebjerg-Lindebjerg Skov er en frodig og velpasset skov, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven er meget variert, og indeholder stort set alle træarter i alle aldre, samt flere vandhuller, lysninger m.v. Skoven har en særdeles god jagt, herunder en god bestand af dåvildt og råvildt. Skoven er bygningsløs. ...  
 
Treskel Skov, 4200 Slagelse / Sjælland. 139 ha frodig løvskov med jagthytte.
Treskel Skov er en frodig, velpasset og velarronderet skovejendom, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods, og og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær og gran, og vedmassen er betydelig. Skoven har en ...  
 
Nyrup Skov, 4180 Sorø / Sjælland. 223 ha frodig løvskov med beboelse.
Nyrup Skov er i april 2013 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Nyrup Skov er en frodig, velpasset og velarronderet skovejendom, beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse. Skoven har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods, og og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bø ...  
 
Lille Grøftevang Skov, 4200 Slagelse / Sjælland. 65 hektar skovejendom med regulær bolig.
Lille Grøftevang Skov er beliggende som en del af det store skovkompleks, mellem Sorø og Slagelse og har tidligere hørt under St. Frederikslund Gods. Skoven er velpasset og særdeles frodig, og bærer tydeligt præg af mange generationers forstlige pleje. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær og gran, samt nobilis og nordmannsgran. Skoven har en særdele ...  
 
Øen Egholm, 4230 Skælskør / Storebælt. 102 hektar storslået natur, markant hovedbygning og 3 sommerhuse direkte til havet.
Øen Egholm er en storslået ejendom på 102 hektar, beliggende på Egholm i Storebælt, ud for Skælskør. Ejendommen ligger aldeles privat, ugenert og fredfyldt, helt og aldeles uden nysgerrige blikke. På Øen Egholm er der en stor flot og herskabelig hovedbygning med 626 m2 beboelse samt gode regulære driftsbygninger. Hovedbygningen på Øen Egholm er sær ...  
 
Lundsbjerg Plantage, 7470 Karup J. / Midtjylland. 114 ha skov direkte til Karup Å og Kompedal Plantage. inkl. 2 boliger.
Lundsbjerg Plantage er en velarronderet og velpasset skov- og naturejendom på 114 ha, beliggende aldeles ugenert, midt mellem Herning, Viborg og Silkeborg. Ejendommen ligger med Kompedal Plantage som skel mod nordøst og med Karup Å, som skel mod sydvest. Placeringen er på en gang smuk og samtidig strategisk god i relation til bl.a. kronvildtsjagt o ...  
 
Birkelund Østerskov, 7323 Give / Midtjylland. 2,7 ha Skov og Jagt.
Birkelund Østerskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 2,7 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Ejendommen danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer. Skoven er etableret ved skovrejsning ...  
 
Birkelund Vesterskov, 7323 Give / Midtjylland. 5,4 ha Skov og Jagt.
Birkelund Vesterskov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 5,4 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Ejendommen danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer. Skoven er etableret ved skovrejsning ...  
 
Godrum Skov, 7323 Give / Midtjylland. 13,9 ha Skov og Jagt.
Godrum Skov er en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 13,9 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Ejendommen danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt, og jorden består af sandede smeltevandsaflejringer. Skoven er etableret ved skovrejsning på ager ...  
 
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov, 7190 Billund / Midtjylland. 21,1 ha Skov og Jagt.
Gødsbøl Vesterskov og Savbanke Skov er 2 dejlige skov-, jagt- og naturejendomme på i alt 21,1 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, lidt nordøst for Billund. Skovene ligger med en indbyrdes afstand på ca. 100 meter fra hinanden, og danner til alle sider skel mod andre skov-, natur- og landbrugsejendomme. Terrænet er jævnt til lett ...  
 
Del af Halkær Skov, 9240 Nibe / Himmerland. 8 ha skov med beboelse.
Del af Halkær Skov er i december 2012 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Ejendommen er en dejlig skov- og naturejendom på 8,0 ha, beliggende ved Halkær, syd for Nibe i det vestlige Himmerland. Til ejendommen hører et ældre svensk fuldtømmerhus, beliggende skønt midt i skoven og med udsigt ud over Halkær Vig. Skoven er på trods af sin st ...  
 
Høbbet, 5600 Faaborg / Fyn. 96 hektar landbrugsejendom med store herlighedsværdier.
Høbbet på Sydfyn er i november 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Høbbet er en markant landbrugsejendom på 96 hektar, beliggende på Sydfyn mellem Faaborg og Korinth. Ejendommen er beliggende i det smukt kuperede sydfynske landskab, på kanten af Svanninge Bjerge og Knagelbjerg Skovene. Ejendommen indeholder en spændende og varieret natur, ...  
 
Lyngholt og Nordmarken, 9940 Læsø / Nordjylland. 358 ha naturarealer med 2 huse.
For Statens Ejendomssalg A/S udbydes Københavns Universitets Arealer med tilhørende beboelser, på Læsø, hermed til salg. Samlet er der tale om 358 hektar naturarealer med tilhørende 2 huse, hvoraf den sydlige er registreret som stuehus til landbrugsejendom, og den nordlige er registreret som forskerhytte. Arealerne udgøres hovedsagelig af smukke na ...  
 
Frijord ved Tange, 8840 Rødkærsbro / Midtjylland. 2,1 ha skov og natur.
Ejendommen en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 2,1 ha., beliggende smukt og uforstyrret, mellem Tange og Rødkærsbro, i Midtjylland. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er typisk blandet morænejord, med gode dyrkningsforhold til skovbrug. Ejendommen er særdeles varieret, både i jordbund, og fugtighedsforhold, men også i træarter. Der ...  
 
Estrup Birke Skov, 8543 Hornslet / Østjylland. 78 ha frodig velpasset skov.
Estrup Birke Skov er i oktober 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Estrup Birke Skov er en frodig velpasset og velarronderet skov- og jagtejendom på 78 ha., beliggende ved Hornslet, lidt nord for Århus. Skoven er yderst varieret og spænder lige fra gamle bøgebevoksninger, til tætte yngre nåletræskulturer, og til lysåbne områder med foderma ...  
 
Tykskov, 9830 Tårs / Vendsyssel. 37 hektar skov med jagthytte.
Tykskov er en dejlig, kuperet og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 36,7 ha., beliggende ved Tårs, midt i Vendsyssel. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, og besøges yderst sjældent af publikum. Ejendommen er temmelig kuperet, og jorden består af dybgrundede lettere moræneaflejringer. Det kuperede morænelandskab giver særdeles fine vækstbet ...  
 
Jordebjerg Skov, 5672 Broby / Fyn. 18,7 ha Skov, pyntegrønt, jagt og sund økonomi.
Jordebjerg Skov er en særdeles rentabel skov-, jagt- og naturejendom på 18,7 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, ved Ny Stenderup, mellem Broby og Faaborg på det sydvestlige Fyn. Terrænet er smukt kuperet, og der er mange fine udsigtspunkter fra ejendommen, ud over det omkringliggende sydvestfynske landskab. Jorden er typisk bla ...  
 
Vejlegård Skov, 5672 Broby / Fyn. 48,6 ha Skov, jagt, fiskeri og natur.
Vejlegård Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 48,6 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, midt mellem Odense og Broby på Midtfyn. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er frodig blandet fynsk morænejord, med gode dyrknings-forhold til skovbrug, men også med mere våde partier med moser og søer. Bevoksningerne spænder ...  
 
Del af Henninge Nor, 5900 Rudkøbing / Langeland. 20 ha skov, mose, eng og sø.
Henninge Nor, beliggende få km syd for Rudkøbing på Langeland, er nok noget af Langelands bedste og mest varierede jagt- og naturareal. Nærværende del af Henninge Nor er på ca. 20 hektar og beliggende på indvunden havbund, i den centrale del af Henninge Nor. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og besøges omtrent aldr ...  
 
Døvling Plantage, 6933, Kibæk / Vestjylland. 315 ha skov og jagtejendom.
Døvling Plantage er i maj 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Døvling Plantage er en større velpasset og velarronderet skov- og jagtejendom på 315 ha., beliggende mellem Sønder Omme og Skarrid, syd for Herning. Skoven domineres af nåletræ i forskellige aldre, men indeholder også mose- og vådområder, som sikrer skovens alsidighed og vildtet ...  
 
Enghaven Skov, 5672 Broby / Fyn. 4 ha skov, jagt og natur.
Enghaven Skov en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 4,0 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, på det sydvestlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Terrænet er kuperet og gennemskæres af en langsgående slugt med et mindre vandløb i bunden. Jorden er typisk blandet fynsk morænejord, med gode dyrkningsforhold til skovbrug, men ...  
 
Bommerlund Skov, 5672 Broby / Fyn. 20 ha skov, jagt og natur.
Bommerlund Skov en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 19,7 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, på det sydvestlige Fyn, mellem Broby og Faaborg. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er typisk blandet fynsk morænejord, med gode dyrknings-forhold til skovbrug, men også med mere våde partier med moser og søer. Skoven er ...  
 
Myremalm Plantage, 7451 Sunds / Midtjylland. 495 ha skov med kronvildt og beboelse.
Myremalm Plantage er en særdeles velarronderet og velpasset skov på knap 500 ha, beliggende aldeles ugenert, midt mellem Viborg og Herning i Midtjylland. Skoven er oprindeligt anlagt fra 1889 til midt i 1900-tallet som traditionel plantage, på tidligere hede. Hovedparten af skoven er i dag forynget og består således af 2. eller 3. generations skov ...  
 
Lindbjerg Plantage, 7361 Ejstrupholm / Midtjylland. 143 ha Skov med beboelse.
Lindbjerg Plantage er i marts 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Lindbjerg Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 142,8 ha., beliggende mellem Ejstrupholm og Brande. Skoven er meget varieret og spænder i sin sammensætning lige fra tilgroede hedearealer, over produktionsbevoksninger med rødgran, ædelgran og grandis, til g ...  
 
Fjederholt Søndre Plantage, 7400 Herning. 114 ha Skov.
Fjederholt Søndre Plantage er i marts 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Fjederholt Søndre Plantage er en velpasset og velarronderet skovejendom på 113,7 ha., beliggende mellem Herning og Brande. Skoven domineres af mellemaldrende og ældre bevoksninger med rødgran, men indeholder også partier med lærk, ædelgran, nobilis, skovfyr, løvtræ m ...  
 
Skomagerbakkens Plantage, 7400 Herning / Midtjylland. 17 ha bygningsløs Skov.
Skomagerbakkens Plantage er i februar 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Skomagerbakkens Plantage er en lille, velpasset og velarronderet skovejendom på 16,8 ha., beliggende mellem Herning og Brande. Skoven domineres af mellemaldrende nåletræ, men indeholder også partier med løvtræ. Skoven har en god jagt, bl.a. på kronvildt, som står fas ...  
 
Kjelkær Hovedgaard, 7182 Bredsten / Østjylland. 194 ha. Hovedgaard med nyere hovedbygning og store herlighedsværdier.
Kjelkær Hovedgaard ved Vingsted, lidt vest for Vejle er i februar 2012 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Kjelkær Hovedgaard er en velarronderet historisk Hovedgaard, med et jordtilliggende på 194 hektar. Ejendommen er beliggende i det smukt kuperede landskab ved Vingsted, med skel til Vejle Å over et længere stykke, og med formidable udsigter ...  
 
Morud Skov Syd, 5474 Veflinge / Fyn. 84 ha. Skov med Beboelse.
Morud Skov Syd er en frodig skov- og jagtejendom på 84,3 ha., beliggende fredeligt og roligt, vest for Morud på Nordfyn. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, men falder mod syd ned mod den smukke ådal, hvor den vandrige Stavids Å danner skel over en strækning på ca. 1 km. Skoven er frodig, og boniteten ligger skønsmæssigt mellem 1 og 2 for de fle ...  
 
Signekær Skov, 5683 Haarby / Fyn. 1,3 hektar skov.
Signekær Skov en dejlig lille skov-, jagt- og naturejendom på 1,34 ha., beliggende smukt, og særdeles fredeligt og roligt, på det sydvestlige Fyn, mellem Glamsbjerg og Haarby. Terrænet er lettere kuperet, og jorden er typisk blandet fynsk morænejord, med gode dyrknings-forhold til skovbrug. Det vurderes således, at der vil kunne dyrkes alle de i Da ...  
 
Højgård, 7100 Vejle / Østjylland. 155 hektar frodig skov og naturejendom med flere beboelser.
Højgård er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 155 hektar, beliggende i den nordlige del af Grejsdalen, få kilometer nordvest for vejle. Ejendommen er smukt kuperet, med flotte udsigter, stejle skovbevoksede skrænter, frodige enge og med Grejs Å og Fløjstrup Bæk, som snor sig langs med skellet. Ejendommens jordtilliggende fordeler sig ...  
 
Klim Frijord, Klim, 9690 Fjerritslev / Hanherred. 19,5 ha hjorteland.
Klim Frijord er en 19,5 hektar stor jagt- og naturejendom, beliggende nordvest for Fjerritslev i Hanherred, midt mellem Vester Torup Klitplantage og Klim Klitplantage, og ca. 2 km fra Havet. Ejendommen er en velarronderet, delvist tilgroet kuperet klithede, beliggende godt trukket tilbage fra alfarvej, og alligevel nemt at komme til. Ejendommen er ...  
 
Skræpperodde Plantage, 9631 Gedsted / vestlige Himmerland. 10,4 ha skov og jagt.
Skræpperodde Plantage er en højproduktiv skov- og jagtejendom på 10,4 ha., beliggende fredeligt og roligt, ca. 3 km nordøst for Gedsted i det vestlige Himmerland. Skoven er oprindeligt anlagt som skov og plantage i slutningen af 1800-tallet, på arealer som tidligere henlå som hede. Store dele af de oprindelige bevoksninger er i dag væk, og erstatte ...  
 
Frøstrup Søndre Plantage, 6830 Nørre Nebel / Vestjylland. 17,5 ha skov og jagt.
Frøstrup Søndre Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 17,5 ha., beliggende fredeligt og roligt, midt mellem Orten Plantage og Frøstrup Plantage, ca. 5 km. nord for Varde. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage af Hedeselskabet i 1888, på arealer som tidligere henlå som heder, overdrev og marginale agerjorder. De oprindelig ...  
 
Vesterskovgaard, 8600 Silkeborg / Østjylland. 79 ha skov, jagt og prægtig beboelse.
Vesterskovgaard er en velarronderet skov- og jagtejendom på 79,4 hektar med en yderst præsentabel og herskabelig beboelse, beliggende særdeles fredeligt og roligt, lidt vest for Silkeborg. Ejendommen drives i dag som skov- og jagtejendom. De ca. 10 hektar med juletræer og pyntegrønt er bortforpagtet for 98.000 kr år, hvilket giver ejendommen en god ...  
 
Ebberup Skov, 4320 Lejre / Midtsjælland. 97 ha frodig og varieret skov med beboelse.
Ebberup Skov er en velarronderet skovejendom på 97 hektar, beliggende dejlig ugenert, ved Osted på Midtsjælland, midt mellem Ringsted og Roskilde. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består af blandede moræneaflejringer. Det kuperede terræn giver nogle fine udsigter på toppene, og nogle dejlige moser og vådområder i de mere lave områder. Sko ...  
 
Fløjtenborg, 8752 Østbirk / Østjylland. 8,4 ha godt beliggende land- og naturejendom med beboelse.
Fløjtenborg er en meget naturskøn, velarronderet landbrugsejendom på 8,4 ha, beliggende på østsiden af Torp Sø, sydvest for Østbirk, kun 15 km fra Horsens og Skanderborg. Ejendommen ligger fuldstændig ugenert, tilbagetrukket fra alfarvej, og med en smuk udsigt ud over Torp Sø og det kuperede østjyske landskab. Ejendommens bygninger og agermarker li ...  
 
Troldbjerg Skov, 4760 Vordingborg / Sydsjælland. 62 hektar frodig skov med beboelse.
Troldbjerg Skov er en velarronderet skovejendom på 62 hektar, beliggende ved Ørslev, lidt nord for Vordingborg på Sydsjælland. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten særdeles god, faktisk tæt på 1 for de fleste af bevoksningerne. Skoven er meget varieret opb ...  
 
Charlotttenlund Gods, 5953 Tranekær / Langeland. Velarronderet historisk Gods på 326 hektar med jord fra kyst til kyst.
Charlottenlund Gods er et velarronderet historisk gods på 326 ha, beliggende særdeles fredeligt og naturskønt, på det nordligste Langeland, med jord fra kyst til kyst.
Ejendommen er en unik landbrugs og skovbrugsejendom, med meget store natur-, jagt- og herlighedsværdier, samt en nyistandsat, herskabelig og præsentabel hovedbygning og adskillig ...  
 
Bruså, 9240 Nibe / Himmerland. 44 hektar naturejendom med beboelse.
Bruså er en dejlig naturejendom på 44 hektar, beliggende fredeligt og roligt, i det vestlige Himmerland, sydvest for Nibe. Ejendommen ligger meget naturskønt, i et dalstrøg med flere søer og kilder, på kanten af de Himmerlandske Heder, og med åen Bruså løbende langs med ejendommens skel. Ejendommen har tidligere været benyttet til dambrug. Dambruge ...  
 
Allindelille Fredskov, 4100 Ringsted / Sjælland. 57 ha skovbevokset naturperle.
Allindelille Fredskov er en frodig, varieret, velarronderet og i det hele taget meget smuk skov på 57 ha, beliggende fredeligt og roligt nord for Ringsted. Skovens historie går mindst 450 år tilbage. Den var oprindelig ejet af Kongehuset, men kong Frederik II skænkede den til Københavns Universitet i 1561. Skoven rummer flere naturtyper, som både i ...  
 
Ormholt Hovedgård, 9750 Øster Vrå / Vendsyssel. Historisk hovedgård med 325 hektar fantastisk natur.
Ormholt er en velarronderet, historisk hovedgård på 325 hektar, beligende fredeligt og roligt, på Jyske Ås i det østlige Vendsyssel.
Ejendommen er smukt kuperet, med flotte udsigter, skrænter, enge og Voer Å, som snor sig igennem ejendommen.
Ejendommen er en gammel hovedgård, som kan datere sin historie meget langt tilbage. Originalskødet f ...  
 
Stagsted Skov, 9352 Dybvad / Vendsyssel. 272 ha skov med herskabelig bolig.
Stagsted Skov er i marts 2011 solgt i diskret handel via Asger Olsen A/S. Stagsted Skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 272 hektar med tilhørende herskabelig beboelse, beliggende fredeligt og roligt, på Jyske Ås i det østlige Vendsyssel, få minutters kørsel nord for Aalborg. Skovens bevoksninger består overvejende af rødgran, sitkagran, ...  
 
Vesterskoven og Brøndt Skov, 9320 Hjallerup / Nordjylland. 133 + 44 hektar med beboelse.
Vesterskoven og Brøndt Skov er 2 velarronderede skov- og jagtejendomme på 133 hektar / 44 hektar med tilhørende beboelse, beliggende samlet, fredeligt og roligt, på Jyske Ås i det østlige Vendsyssel, få minutters kørsel nord for Aalborg. Skovenes bevoksninger består overvejende af rødgran, sitkagran, ædelgran og bøg samt arealer med pyntegrønt. Men ...  
 
Vork Bakker, Ødsted, 7100 Vejle / Østjylland. 8,2 ha Jagt og Naturejendom med beboelse.
Vork Bakker er en skov-, jagt- og naturejendom på 8,2 hektar, beliggende i det smukt kuperede landskab, ved Ødsted, sydvest for Vejle. Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via en privat grusvej. Ejendommen besøges derfor i praksis sjældent af andre end dem, man selv har inviteret. Terrænet er st ...  
 
Rodskov Skov, 8543 Hornslet / Østjylland. 18,7 hektar vedmasserig og frodig skov.
Rodskov Skov er en frodig og vedmasserig skov og jagtejendom, på 18,7 ha., beliggende ved Hornslet mellem Århus og Rønde. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Det vurderes, at det er begrænset, hvor meget publikum som kommer i skoven. Terrænet i skoven er jævnt til lettere kuperet, og skoven gennem ...  
 
Geelsskov, 5300 Kerteminde / Fyn. 20,4 ha skov og jagtejendom med fritidshytte.
Geelsskov er en frodig skov- jagt- og fritidsejendom, på 20,4 ha., beliggende mellem Odense og Kerteminde på det nordøstlige Fyn. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Skoven er frodig, og boniteten ligger hovedsagelig mellem 1 og 2, afhængig af det konkrete areal og den konkrete bevoksning og træar ...  
 
Steensgaard Gods, 5642 Millinge / Fyn. 777 ha. historisk Gods.
Steensgaard Gods ved Millinge på Sydfyn er i december 2010 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Steensgaard Gods er et gammelt historisk Gods. Den ældste del af Hovedbygningen kan således dateres helt tilbage til året 1310. Jordtilliggendet omfatter ialt 777 hektar, fordelt med ca. 40 % ager og ca. 60 % skov. Centralt midt på ejendommen ligger d ...  
 
Midtkjær Plantage, Thorsager, 8410 Rønde / Djursland. 15 ha skov og plantage.
Midtkjær Plantage er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 14,9 ha., beliggende ved Thorsager på Djursland. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i perioden fra 1926 og frem, på arealer som tidligere henlå som marginale agermarker. De oprindelige bevoksninger er i dag stort set forynget eller under foryngelse, men man finder stadig bevoksni ...  
 
Emmelev Vestre Plantage, 8585 Glesborg / Djursland. 17 ha Skov med Jagthytte.
Emmelev Vestre Plantage er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 16,9 ha., beliggende yderst fredeligt og roligt, på det nordlige Djursland. Skoven er oprindeligt anlagt som plantage i perioden fra 1899 til 1962, på arealer som tidligere henlå som heder, overdrev og marginale agerjorder. De oprindelige bevoksninger er for en stor dels ve ...  
 
Ny Fredskov, 4892 Øster Ulslev / Lolland. 70 ha Skov og jagtejendom.
Ny Fredskov er en frodig skov og jagtejendom på 70 ha., beliggende tæt på havet, på det sydøstlige Lolland. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Skoven er frodig, og boniteten ligger hovedsagelig mellem 1 og 2, afhængig af det konkrete areal og den konkrete bevoksning og træart. Bevoksningerne spæn ...  
 
Gl. Fredskov, 4894 Øster Ulslev / Lolland. 42 ha skov og jagtejendom.
Gl. Fredskov er en frodig skov og jagtejendom på 42 ha., beliggende tæt ved havet, på sydkysten af Lolland. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Skoven er frodig, og boniteten ligger hovedsagelig mellem 1 og 2, afhængig af det konkrete areal og den konkrete bevoksning og træart. Bevoksningerne spæn ...  
 
Høvænge Skov, 4894 Øster Ulslev / Lolland. 42 ha skov med beboelse direkte til havet.
Høvænge Skov er en frodig skov- jagt- og fritidsejendom, på 42 ha., beliggende på sydkysten af Lolland, ud til Østersøen. Ejendommen er velarronderet og ligger fredeligt og roligt, for enden af den blinde vej, Høvængevej, som ender i en lille jollehavn i skovens sydvestlige del. Skovens bevoksninger spænder lige fra flotte ældre bøge og egebevoksni ...  
 
Bakkegården, 7480 Vildbjerg / Vestjylland. 32 ha naturejendom med beboelse.
Bakkegården er er en 32 hektar stor landbrugs, jagt og naturejendom, beliggende fredeligt og roligt, ved Vildbjerg, midt mellem Herning, Holstebro og Ringkøbing. Ejendommen er særdeles velarronderet og ligger fuldstændig fredeligt og roligt, med adgang via grusvej som ender ved ejendommens bygninger. Ejendommen besøges derfor i praksis aldrig af an ...  
 
Toppenhøj Skov, 6920 Videbæk / Vestjylland. 41,5 ha Skov og jagt.
Toppenhøj Skov er en velarronderet skov-, jagt- og naturejendom på 41,5 ha., beliggende yderst fredeligt og roligt, midt mellem Herning, Skjern og Brande. Ejendommen er for 90 % bevokset med skov, mens resten af ejendommen udgøres af enge, sø, mose, hede og talrige fodermarker. Hovedparten af bevoksningerne består af mellemaldrende og ældre rødgran ...  
 
Egsgaard Plantage, 7323 Give. 9 ha jagt og fiskeri.
Egsgaard Plantage er en dejlig lille helstøbt skov-, natur-, jagt-, fiske- og fritidsejendom på ca. 9,1 ha., beliggende fredeligt og roligt ned til Omme Å, midt mellem Grindsted, Billund og Give. Ejendommens højere beliggende dele er bevokset med skov, mens arealerne ned til Omme Å udgøres af heder, moser, enge, søer, å, krat, skrænter m.v. Selve E ...  
 
Egholm Skov, 4880 Nysted / Lolland. 35 ha skov ved havet samt beboelse.
Egholm Skov er en frodig skov- jagt- og fritidsejendom, på 34,8 ha., beliggende på sydkysten af Lolland, ud til Østersøen. Ejendommen er velarronderet og ligger særdeles fredeligt og roligt, og besøges kun yderst sjældent af fremmede. Skovens bevoksninger spænder lige fra flotte ældre bøgebevoksninger, over mellemaldrende løv og nåletræsbevoksninge ...  
 
Ellund Skov, Flensborg, Tyskland. 33 ha Skov.
For Kreis Schleswig-Flensburg udbydes hermed 12 nordtyske småskove, tæt på Flensborg, til salg. Ellund Skov udgør med sine 33 hektar, den største af disse skove. Ellund Skov er beliggende umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse, og kun få km fra motorvejstilkørsel. Skoven er opbygget af bevoksninger med lærk, rødgran, eg, bøg, nordmannsgran m.v. ...  
 
Bakkeskovens Juletræsplantage, 7451 Sunds. 4 ha frijord med juletræer.
Bakkeskovens Juletræsplantage er i november 2009 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Bakkeskovens Juletræsplantage er en intensivt drevet juletræsplantage på 4,1 ha, beliggende på Linnebjerg Bakke, nordøst for Herning. Ejendommen er tilplantet med hovedsagelig nordmannsgran, men også et mindre areal med nobilis. Aldersklassefordelingen e ...  
 
Del af Halkær Skov, 9240 Nibe. 5 ha skov med beboelse/byggeret.
Del af Halkær Skov er i januar 2010 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Halkær Skov er en dejlig skov- og naturejendom på 4,9 ha, beliggende ved Halkær, syd for Nibe i det Vestlige Himmerland. Til ejendommen hører en mindre, ældre helårsbolig, beliggende skønt midt i skoven. Skoven er på trods af sin størrelse meget varieret. Bevoksninge ...  
 
Sostrup Nederskov, 8500 Grenå. 221 ha skov med beboelse.
Sostrup Nederskov, på 221,2 ha, er i juli 2009 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Sostrup Nederskov er en flot, velpasset skov, beliggende fredeligt og roligt, syd for Sostrup Slot, ved Gjerrild, nordøst for Grenå. Terrænet er jævnt, og grundvandstanden flere steder relativt høj. Jordbunden består overvejende af hævet havbund og blande ...  
 
Store Grundet Skov Nord. 7100 Vejle. 64 ha skov med beboelse.
Store Grundet Skov Nord er i april 2010 solgt i diskret handel gennem Asger Olsen A/S. Store Grundet Skov Nord er beliggende i den nedre del af Grejsdalen, tæt på Vejle By. Skoven er på ialt 64,4 hektar og fuldt ud fredskovpligtig. Skoven er meget charmerende, stærkt kuperet, og har nogen formidable udsigter og slugter. Skoven er dog også ret bynær ...  
 
Kirkerup Skov, 4250 Fuglebjerg. 40 ha skov med beboelse.
Kirkerup Skov er en frodig skov- og jagtejendom, på 40,2 ha., beliggende midt i det store skovkompleks syd for Slagelse og Sorø, på det sydvestlige Sjælland. Ejendommen er yderst velarronderet og ligger særdeles fredeligt og roligt, og besøges stort set aldrig af fremmede. Skovens bevoksninger spænder lige fra flotte ældre bøgebevoksninger, over me ...  
 
Del af Jordrup Skov, 6064 Jordrup. 26,6 hektar Skov.
Ejendommen udgør en 26,6 hektar frodig og velpasset del af Jordrup Skov, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Skoven er meget varieret opbygget, og bevoksningerne spænder over de fleste danske løvtræs- og nåletræarter i forskellige aldre. Hovedtræarterne er bøg, eg, ask, ær, rødgran, sitka, nobilis og nordman ...  
 
Munken Skov, 9480 Løkken. 15,2 ha skov.
Munken Skov er en dejlig skov-, jagt- og naturejendom på 15,2 ha., beliggende syd for Løkken i Nordjylland. Ejendommen ligger fredeligt, roligt og ugenert, kun 1,5 km fra Vesterhavet. Terrænet er jævnt, og jorden er let og sandet. Grundvandstanden er dog relativt høj, hvilket sammen med den kystnære beliggenhed giver mange udfordringer og mulighede ...  
 
Damsø Plantage, 6740 Bramming. 10,4 hektar jagt, fiskeri og natur.
Damsø Plantage er en dejlig, varieret jagt-, fiskeri- og naturejendom på 10,4 ha., beliggende mellem Bramming og Esbjerg. Ejendommen har frijordsstatus, og ligger fredeligt og roligt, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævnt, og jorden sandet og let, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter ...  
 
Del af Nim Skov, Nim, 8740 Brædstrup. 6 ha skov.
Hermed udbydes en skovparcel på ca. 6 hektar i Nim Skov ved Nim, ca. 10 km. Nordvest for Horsens. Terrænet er flot, kuperet randmoræne, og jordbunden spænder lige fra lerede og grusede moræne-aflejringer til humusjord. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god. Det skønnes at der vil kunne dyrkes stort set alle sædvanligt dyrkede træarter i skove ...  
 
Jardelund Skov, Flensborg, Tyskland. 102,9 ha skov.
Jardelund Skov er en flot, velpasset og vedmasserig skov på ca. 102,9 ha, beliggende fredeligt og roligt, 10 km vest for Flensborg og kun 1 km syd for den dansk-tyske Grænse. Skoven er meget varieret, og er opbygget af bevoksninger med sitka, rødgran, lærk, douglas, eg, bøg, fyr m.v. Der er en betydelig vedmasse opsparet i specielt de gamle sitka-b ...  
 
Fiskehusskoven, 8766 Nr. Snede / Østjylland. 51,3 ha Skov og jagt med beboelse.
Fiskehusskoven er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom på 51 ha, beliggende fredeligt og roligt mellem Nr. Snede og Bryrup, syd for Silkeborg, i et af Danmarks kerneområder for kronvildt. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består hovedsagelig af sandede moræneaflejringer, samt humusjorder i området ned mod åen og H ...  
 
Kongsø Østerskov, 8740 Brædstrup. 129,3 ha Skov og Jagt med beboelse.
Kongsø Østerskov er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 129,3 ha, beliggende fredeligt og roligt mellem Nr. Snede og Bryrup, syd for Silkeborg, i et af Danmarks kerneområder for kronvildt. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består hovedsagelig af sandede moræneaflejringer. Hovedparten af ejendommen består af ældre og m ...  
 
Tyklund Plantage, 8654 Bryrup / Østjylland. 65 ha skov og jagtejendom .
Tyklund Plantage er en dejlig, varieret skov-, jagt-, og naturejendom på 65 ha, beliggende fredeligt og roligt mellem Nr. Snede og Bryrup, syd for Silkeborg, i et af Danmarks kerneområder for kronvildt. Terrænet er jævnt til lettere kuperet, og jorden består hovedsagelig af sandede moræneaflejringer. Hovedparten af ejendommen består af ældre og mel ...  
 
Gudbjerg Skov, 5892 Gudbjerg Fyn. 142 ha Skov.
Gudbjerg Skov er en usædvanligt velarrondret, frodig og dejlig Skovejendom, beliggende fredeligt og roligt på Sydfyn, midt i et større skov- og godslandskab. Ejendommen er ialt på 142,2 ha, og der medfølger 2 boliger/byggeretter. Terrænet er lettere kuperet, og jorden består overvejende af gode grusede og dybgrundede morænejorder. Skoven består af ...  
 
Langfaldslund, 7323 Give. 36,4 ha skov med beboelse.
Langfaldslund er en velarronderet skov- og jagtejendom på 36,4 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Give, blot en halv times kørsel fra Vejle og Horsens. Skoven ligger tilbagetrukket fra alfarvej, og det er yderst sjældent, at der er publikum, som besøger skoven. Skoven er oprindeligt anlagt fra 1930 til 1977 som en blanding af traditionel plan ...  
 
10% Andel i Skovsende Plantage, 7260 Sønder Omme.
Hermed udbydes en andel på 10% af anparterne i Vestjysk Skovinvest ApS.
Vestjysk Skovinvest ApS er et nystiftet anpartselskab, hvis hovedaktiv er Skovsende Plantage, som selkabet i november 2008 købte diskret gennem Asger Olsen A/S. Ejerne af Vestjysk Skovinvest ApS er hovedsagelig lokale investorer med interesse for jagt og naturpleje.
Sko ...  
 
Borup Plantage, Helgenæs, 8420 Knebel. 24,9 ha Skov.
For Syddjurs Kommune udbydes Borup Plantage til salg ved tilbudsgivning i henhold til ”Bekendtgørelse nr. 472, af 20. juni 1991, om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme”. Borup Plantage er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 24,9 ha, beliggende på den nordlige del af halvøen Helgenæs, som udgør ”dråben” på sydsiden ...  
 
Emborg Vesterskov, 8680 Ry. 36,4 ha Skov.
Emborg Vesterskov er en dejlig, varieret skov-, jagt-, fiske- og naturejendom på 36,7 ha. Ejendommen er beliggende ved Emborg, med skel ned til Gudenåen, midt i Søhøjlandet ved Ry. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, og besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er relativt jævn, og jorden består af sandede istidsaflejringer på den høje del o ...  
 
Lørsted Skov, 9690 Fjerritslev. 12,3 ha skov og frijord.
Lørsted Skov er en dejlig, varieret skov-, jagt- og naturejendom på 12,3 ha., beliggende tæt på Tingskoven ved Fjerritslev. Ejendommen er meget varieret, og spænder lige fra tætte ældre rødgranbevoksninger, til åbne eng og naturarealer, samt krat, sø og mose. Den nordlige, og største del af ejendommen, er skovbevokset. Skoven består hovedsagelig af ...  
 
Tykskov, 9830 Tårs/Vendsyssel. 36,7 ha skov.
Tykskov er en dejlig, kuperet og varieret skov-, jagt- og naturejendom på 36,7 ha., beliggende ved Tårs, midt i Vendsyssel. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, og besøges yderst sjældent af publikum. Ejendommen er temmelig kuperet, og jorden består af dybgrundede lettere moræneaflejringer. Det kuperede morænelandskab giver særdeles fine vækstbet ...  
 
Skovsende Plantage, 7260 Sdr. Omme. 366 ha.
Skovsende Plantage er i november 2008 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Skovsende Plantage er en større velpasset og velarronderet skovejendom på 366,4 ha., beliggende mellem Sønder Omme og Skjern. Skoven domineres af nåletræ i forskellige aldre, men indeholder også engarealer ned til Omme Å. Skoven har en god jagt, bl.a. på kronvildt, som st ...  
 
Nordlige del af Ligeskov, 8600 Silkeborg. 23 ha.
Den Nordlige del af Ligeskov er en varieret skov-, jagt- og naturejendom, beliggende ved Linå, ca. 10 km. Øst for Silkeborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, og ejendommen besøges yderst sjældent af publikum. Terrænet er lettere kuperet, og jorden dybgrundet og gruset. Der har tidligere været gravet grus på ejendo ...  
 
Glenmoriston Lodge Estate, Skotland. 3.650 ha.
Glenmoriston Lodge Estate er i foråret 2008 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Glenmoriston Lodge Estate er et særdeles lækkert og attraktivt skotsk højlandsgods på 3.650 ha, beliggende på vestsiden af Loch Ness, syd for Inverness i Skotland. Ejendommen er en af de største lodsejere langs med Loch Ness, og der hører til ejendommen flere godt b ...  
 
Hø og Havrevænget Skov, 5854 Gislev. 88 ha.
Hø og Havrevænget Skov er en frodig skov- og jagtejendom på 88,0 ha., beliggende fredeligt og roligt, ved Gislev på det sydøstlige Fyn. Terrænet er relativt jævnt, men falder jævnt ind mod midten af ejendommen. Jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer, og grundvandspejlet står generelt højt i skoven. Skoven er særdeles frodig, og b ...  
 
Ellerup Hestehave, 5892 Gudbjerg. 31,1 ha.
Ellerup Hestehave er en velarronderet og frodig skovejendom på 31,1 ha, beliggende fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt og smukt område på Sydøstfyn. Terrænet er jævnt, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, mellem 1 og 2 for de fleste træarter, ifølge be ...  
 
Trolleskoven, 4735 Mern. 37,6 ha.
Trolleskoven er en frodig skov- og jagtejendom på 37,6 ha., beliggende nord for Vordingborg i Sydsjælland. Ejendommen er utroligt alsidig, varieret og kuperet. Ejendommen varierer således lige fra gammel frodig bøgeskov til tætte yngre bevoksninger, med mindre søer, moser og naturområder flettet ind imellem bevoksningerne. Terrænet er lettere kuper ...  
 
Boesens og Nørgårds Skov, 6064 Jordrup / Østjylland. 30,4 Ha skov.
For Jordrup Skovbrug udbydes Boesens og Nørgårds Skov hermed til salg. Boesens og Nørgårds Skov er en frodig, velpasset skov på 30,4 ha, beliggende fredeligt og roligt ved Jordrup, ca. 10 km. nordvest for Kolding. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af lerede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, ...  
 
Sostrup Nederskov, 8500 Grenå. 221,2 ha.
For Sostrup Gods udbydes Sostrup Nederskov, på 221,2 ha, hermed til salg. Sostrup Nederskov er en flot, velpasset skov, beliggende fredeligt og roligt, syd for Sostrup Slot, ved Gjerrild, nordøst for Grenå. Terrænet er jævnt, og grundvandstanden flere steder relativt høj. Jordbunden består overvejende af hævet havbund og blandede moræneaflejringer ...  
 
Sostrup Mellemskov, 8500 Grenå. 134,5 ha.
For Sostrup Gods udbydes Sostrup Mellemskov, på 134,5 ha, hermed til salg. Sostrup Mellemskov er en flot, velpasset skov, beliggende fredeligt og roligt, vest for Sostrup Slot, ved Gjerrild, nordøst for Grenå. Terrænet er lettere kuperet, og jordbunden består overvejende af blandede moræneaflejringer. Skoven er særdeles frodig, og boniteten god, om ...  
 
Sostrup Overskov, 8500 Grenå. 234,5 ha.
For Sostrup Gods udbydes Sostrup Overskov på 234,5 ha, hermed til salg. Sostrup Overskov er en flot, velpasset skov, beliggende fredeligt og roligt, nordvest for Sostrup Slot, ved Gjerrild, nordøst for Grenå. Terrænet er kuperet, og jordbunden består i østsiden overvejende af blandede moræneaflejringer, mens den vestlige del af skoven (Albæk Planta ...  
 
Del af Kærene, 9940 Læsø / Kattegat. 21,8 ha. Natur og jagtejendom.
Ejendommen udgør ca. 21,8 ha natur-, jagt- og skovejendom med frijordsstatus, beliggende fredeligt og roligt, midt på Læsø, i noget af Danmarks smukkeste natur. Ejendommen er meget varieret, og spænder lige fra store områder med næringsfattige moser, heder og søer til, områder med egentlig skovkarakter. Cirka 37 % af ejendommen udgøres af skov, bel ...  
 
Gillastig, S-26023 Kågeröd, Skåne, Sverige. 22 ha.
Gillastig er en kombineret skov, natur, jagt- og fritidsejendom på 22,1 ha. Ejendommen er beliggende fredeligt og roligt, på sydsiden af Söderåsen, et af Skånes smukkeste og mest vildtrige områder, blot 1 times kørsel fra København. Ejendommen er utroligt alsidig, varieret og kuperet. Ejendommen varierer således fra lave områder med søer, bække og ...  
 
Hvilsom Skov, Hvilsom, 9500 Hobro. 206 ha.
Hvilsom skov er en velarronderet skov- og jagtejendom på 206 ha., beliggende fredeligt og roligt, vest for Hobro i det sydlige Himmerland. Skoven ligger tilbagetrukket fra alfarvej. Publikum besøger således kun i begrænset omfang skoven, hvor der er en eventyrlig fred og ro. Skoven er oprindeligt anlagt fra 1920 til 1950 som traditionel plantage, p ...  
 
Rørbækvej, 8766 Nr. Snede. 7,5 ha.
Rørbækvej 34, 8766 Nr. Snede er en dejlig jagt og skovejendom på 7,5 ha. Til ejendommen hører en mindre jagthytte på ca. 22 m2, beliggende midt i skoven. Skoven er på trods af sin størrelse meget varieret. Bevoksningerne spænder således fra ældre hugstmodne rødgranbevoksninger til mellemaldrende ege- og nobilisbevoksninger. Centralt i ejendommen er ...  
 
Del af Mullerup Mose, 4200 Slagelse. 6,9 ha.
Hermed udbydes en del af Mullerup Mose til salg. Ejendommen udgør den centrale del af Mullerup Mose, beliggende øst for landsbyen Mullerup, mellem Slagelse og Kalundborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, langt fra alfarvej, midt i et naturskønt moseområde. Ejendommen består hovedsagelig af fugtige engarealer, som gennem de seneste årtier prim ...  
 
Øls Krat, 9500 Hobro. 39,6 ha.
Hermed udbydes Øls Krat på 39,6 ha, beliggende vest for Hobro, i den smukke og kuperede Onsild Ådal, til salg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig og afvekslende løv og nåleskov i nord, og mere jævne arealer med pyntegrønt og græssede enge i syd. Ejendommen ligger fredeligt og rol ...  
 
Del af Seest Vesterskov, 6000 Kolding. 4,3 ha.
Hermed udbydes 4,3 ha af Seest Vesterskov, beliggende vest for Kolding, i den smukke og kuperede Kolding Ådal, til salg. Hele ejendommen er bevokset med skov. Bevoksningerne varierer meget både i alder og træart, ligesom der er større områder med tætte vildtplantninger med buske. Skoven er frodig, og boniteten god. Terrænet svinger fra jævnt til st ...  
 
Del af Melbjerg Skov, 8680 Ry. 5,0 ha.
Hermed udbydes en del af Melbjerg Skov til salg. Matrikel 45b og 47b udgør en 5 ha stor central del af Melbjerg Skov, som ligger fredeligt og roligt i det midtjyske Søhøjland ved Gammel Ry. Ejendommen er, på trods af sin størrelse, utroligt alsidig og varieret, og indeholder stort set alle gængse danske træarter i varierende alder. Den sydlige del ...  
 
Del af Koldbæk Skov, 8850 Bjerringbro. 2,9 ha.
Hermed udbydes en del af Koldbæk Skov til salg. Matrikel 8g, Lee By, Lee er en dejlig, varieret og alsidig skovejendom på 2,9 ha, beliggende fredeligt og roligt i den nordlige del af Koldbæk Skov, nord for Bjerringbro, og midtvejs mellem Randers og Viborg. Ejendommen er meget varieret, og spænder lige fra fugtige ellemoser med kildevæld til mere hø ...  
 
Slauggaard Plantage, Slaugvej 9-14, 6623 Vorbasse. 436,2 ha.
Slauggaard Plantage er i august 2007 handlet diskret gennem Asger Olsen A/S. Slauggaard Plantage er en større velpasset og velarronderet skovejendom på 436,2 ha., beliggende ved Vorbasse, ca. 30 km. vest for Vejle og Kolding. Skoven domineres af nåletræ i forskellige aldre, men indeholder også større hede- mose og søområder. Skoven har en god jagt, ...  
 
Alling Birkhede Øst, Birkhedevej, Alling, 8680 Ry. 3,5 ha.
For Rye Nørskov Gods udbydes Alling Birkhede Øst hermed til salg. Alling Birkhede Øst er en velpasset mindre skovejendom på 3,5 ha, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej. Langs ejendommens vestside danner jernbanen mellem Silkeborg og Ry skel, men man ...  
 
Alling Birkhede Vest, Birkhedevej, Alling, 8680 Ry. 8,7 ha.
For Rye Nørskov Gods udbydes Alling Birkhede Vest hermed til salg. Alling Birkhede Vest er en flot og varieret skov- og naturejendom på 8,7 ha, beliggende midt i Søhøjlandet ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen ligger fredeligt og roligt, tilbagetrukket fra alfarvej, kun gennemskåret af en mindre privat grusvej, som fører op til de ba ...  
 
Alling Skov, Søvej, Alling, 8680 Ry. 22,6 ha.
For Rye Nørskov Gods udbydes Alling Skov hermed til salg. Alling Skov er en imponerende flot skovejendom på 22,6 ha, beliggende ved Gudenåen i Søhøjlandet ved Ry mellem Silkeborg og Skanderborg. Ejendommen er meget varieret, og terrænet er meget dramatisk med stejle skråninger og slugter med frodig løvskov, som ender i eng, mose og græsarealer ved ...  
 
Farnæs, Skovby, 4840 Nr. Alslev. 16,9 ha.
Hermed udbydes land- og skovbrugsejendommen, Farnæs, beliggende på det nordlige Falster, til salg. Farnæs er en kombineret Land-, Skov- og Jagtejendom på 16,9 ha. beliggende på halvøen Farnæs på det Nordlige Falster, med skel helt ned til Storstrømmen. Ejendommens stuehus er bygget med det charmerende Liselund på det østlige Møn som forbillede. Eje ...  
 
Neu Tramm Forst, D-29451 Dannenberg / Elbe, Niedersachsen, Tyskland. 110 ha.
For Wendländische Verwaltungsgesellschaft Neu Tramm mbH udbydes Neu Tramm Forst hermed til salg. Neu Tramm Forst er en flot og vedmasserig skov på ca. 110 ha, beliggende fredeligt og roligt øst for Hamborg i et af Tysklands kerneområder for vildsvin. Kun 2½ times kørsel fra den dansk-tyske grænse. Skoven består overvejende af ældre og mellemaldrend ...  
 
Grølsted Nørreskov, 8882 Fårvang. 42,8 ha.
For Frijsenborg Gods udbydes Grølsted Nørreskov hermed til salg. Grølsted Nørreskov er en flot, velpasset skov på 42,8 ha., beliggende fredeligt og roligt ved Grølsted, mellem Hammel, Bjerringbro og Silkeborg. Skoven er særdeles frodig, og boniteten meget god. Skoven består overvejende af mellemaldrende løvtræ og nåletræsbevoksninger. Hovedtræarter ...  
 
Hvorslevgård Skov, 8860 Ulstrup. 60,7 ha.
For Frijsenborg Gods udbydes Hvorslevgård Skov hermed til salg. Hvorslevgård Skov er en flot, velpasset skov på 60,7 ha., beliggende fredeligt og roligt ved Hvorslev, sydøst for Bjerringbro. Skoven er særdeles frodig, og boniteten meget god. Skoven består overvejende af mellemaldrende løvtræs- og nåletræsbevoksninger. Hovedtræarterne er bøg, eg, rø ...  
 
Sandby Nørreskov, 8382 Hinnerup. 11,5 ha.
For Frijsenborg Gods udbydes Sandby Nørreskov hermed til salg. Sandby Nørreskov er en flot, velpasset skov på 11,5 ha., beliggende fredeligt og roligt ved Sandby, mellem Hinnerup og Hadsten, nord for Århus. Skoven er særdeles frodig, og boniteten meget god. Skoven består overvejende af ældre og mellemaldrende løvtræsbevoksninger. Hoved-træarterne e ...  
 
Hovheden Skov, 9240 Nibe. 86,7 ha.
Hermed udbydes Hovheden Skov, beliggende ved Vegger i det Vestlige Himmerland, til salg. Hovheden skov er en fantastisk helstøbt skov-, jagt- og fritidsejendom på 86,7 ha. Til ejendommen hører et hyggeligt sommerhus, beliggende i en lysning, ved en større sø, midt i skoven. Til ejendommen hører endvidere en ældre gård, beliggende i tilknytning til ...  
 
Kaj Valdemarsminde Plantage, 6823 Ansager. 50,5 ha.
Hermed udbydes Kaj Valdemarsminde Plantage, beliggende ved Ansager, mellem Grindsted og Varde, til salg. Kaj Valdemarsminde Plantage er en dejlig jagt, skov og frijordsejendom på 50,5 ha, fredeligt og roligt beliggende i et af Danmarks mest øde områder. 13,5 ha af ejendommens 50,5 ha, udgøres af støtteberettiget frijord, som hidtil har været drevet ...  
 
Jardelund Skov, Flensborg, Tyskland. 102,9 ha.
For Kreis Schleswig-Flensburg udbydes Jardelund Skov hermed til salg. Jardelund Skov er en flot og velpasset skov på 102,9 ha, beliggende vest for Flensborg, umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse. Skoven er meget varieret, og er opbygget af bevoksninger med Sitka, lærk, rødgran, eg, bøg, fyr m.v. Samtidig er en stor del af skoven indenfor de s ...  
 
Sigergård Plantage, 6823 Ansager. 8,4 ha.
Hermed udbydes Sigergård Plantage, beliggende ved Ansager, mellem Grindsted og Varde, til salg. Sigergård Plantage er en dejlig jagt og skovejendom på 8,4 ha. Til ejendommen hører et hyggeligt fritidshus/jagthytte på ca. 50 m2, beliggende i en lysning midt i skoven. Skoven er utrolig varieret. Dette skyldes, at næsten alle bevoksninger er blandings ...  
 
Nordlige del af Tingskoven, 9690 Fjerritslev. 133,9 ha.
For Nørlundfonden udbydes den nordlige del af Tingskoven hermed til salg. Den nordlige del af Tingskoven er en vedmasserig og velpasset skov på 133,9 ha., beliggende mellem Fjerritslev og Brovst, ca. 30 km. vest for Ålborg. Skoven domineres af nåletræ, og er hovedsagelig opbygget af bevoksninger med sitka, ædelgran, lærk og rødgran. Indenfor de sen ...  
 
Hüllerup Skov, Flensborg, Tyskland. 80,2 ha.
For Kreis Schleswig-Flensburg udbydes Hüllerup Skov hermed til salg. Hüllerup Skov er en flot og velpasset skov på 80,2 ha, beliggende lidt vest for Flensborg, umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse, og kun få km fra motorvejstilkørsel. Skoven er meget varieret, og er opbygget af bevoksninger med lærk, rødgran, sitka, eg, bøg, fyr m.v. Samtidig ...  
 
Øverste og Nederste Kohaver, Tåsinge, 5700 Svendborg. 27,4 ha.
For Valdemars Slot Gods udbydes Øverste og Nederste Kohaver hermed til salg. Øverste og Nederste Kohaver er en flot velpasset og vedmasserig løvskov på 27,4 ha, beliggende midt på Tåsinge syd for Svendborg. Skoven består overvejende af mellemaldrende og ældre bøge, ege, ær og askebevoksninger i høj kvalitet. Desuden er der mindre arealer med juletr ...  
 
Tinghave Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg. 18,0 ha.
For Valdemars Slot Gods udbydes Tinghave Skov hermed til salg. Tinghave skov er en flot vedmasserig, velpasset løvskov på 18,0 ha, beliggende midt på Tåsinge syd for Svendborg. Skoven består overvejende af mellemaldrende og ældre bøge- og aske bevoksninger i høj kvalitet. Skoven er meget frodig, og boniteten høj. Skoven er bygningsløs. Jagten er s ...  
 
Holme Skov, Tåsinge, 5700 Svendborg. 11,5 ha.
For Valdemars Slot Gods udbydes Holme Skov hermed til salg. Holme skov er en velarronderet, velpasset og vedmasserig løvskov på 11,5 ha, beliggende midt på Tåsinge syd for Svendborg. Skoven består overvejende af mellemaldrende og ældre bøge- og aske bevoksninger i høj kvalitet. Skoven er meget frodig, og boniteten høj. Skoven er bygningsløs. Jagten ...  
 
© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088