Gram Storskov en varieret og velpasset skov-, jagt- og naturejendom på ca. 462 hektar, beliggende ved Gram i Sønderjylland. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres af grusede og lerede istidsaflejringer. Bevoksningerne i Gram Storskov udgøres af en bred række træarter med bl.a. bøg, eg, rødgran, sitkagran og lærk, samt forskellige træarter til klippegrønt. Ejendommens lysåbne naturtyper udgøres af både enge, fodermarker, moser og søer, som ligger smukt flettet ind mellem skovenes bevoksninger og bidrager til en varieret og helstøbt ejendom. Gram Storskov har igennem flere århundreder været drevet forstmæssigt langsigtet og fremstår i dag som en veldrevet og varieret skovejendom, med et særdeles godt vejsystem. Gram Storskov og resten af Gram Skovdistrikt drives i egen drift med fast tilknyttet forvalter og skytte. Der er i Gram Storskov 2 udlejningshuse samt et tidligere spejderhus. Jagten i Gram Storskov er særdeles god og omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, fasaner, ænder, harer, ræve, snepper, duer m.v. Særligt skal dog fremhæves at Gram Storskov er kerneområde for kronvildt. Gram Storskov er således en velpasset og varieret skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, hus-udlejning, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Gram Storskov udgør efter endt udstykning en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform. Der er mulighed for erhvervelse af yderligere skov, med tilhørende boliger og driftsbygninger m.v.
Areal: 462 hektar.
Boliger: 2 udlejningsboliger, samt 1 tidligere spejderhus.
Energimærke G.
Solgt Juli 2019.