Hundemose Østerskov er en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom på 95,9 ha beliggende nord for Faxe, mindre end en times kørsel fra København. Ejendommen er smukt beliggende i et typisk godslandskab med store bølgede marker, gamle solitære løvtræer, alléer, remiser og spredte skove. Terrænet er jævnt og jorden består af typiske østdanske istidsaflejringer, med en god blanding af lerholdige jorder. Ejendommen drives med traditionel skovdrift, samt bygnings- og jagtudlejning. Langt størstedelen af ejendommen er skovbevokset, og hovedtræarterne udgøres hovedsageligt af bøg, eg, rødgran og sitkagran. De skovbevoksede arealer brydes af søer, enge og andre lysåbne naturtyper, som ligger smukt flettet ind mellem skovens bevoksninger. Denne sammensætning af naturtyper er med til at skabe en helt unik og særdeles smuk ejendom, med stor variation til glæde for både vildtet og menneskene. Jagten i Hundemose Østerskov er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter bl.a. dåvildt, råvildt, ræve, harer, fasaner, ænder, snepper, duer m.v. Ejendommens helhed afrundes af ejendommens beboelse, som er smukt beliggende på en lysåben plet, omgivet af skov, gårdsplads og haveanlæg. Hundemose Østerskov er i det hele taget en helstøbt skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, udlejning, beboelse og interessen for jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i en bekvem afstand af København. Ejendommen er uden landbrugspligt og uden bopælspligt. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 95,9 ha.
Boliger: 1 stk. udlejet herskabelig beboelse, samt driftsbygninger med god jagtstue m.v.
Energimærke D.
solgt december 2019.