Smedegården er en herskabelig og helstøbt landbrugsejendom på 151 hektar, beliggende på det sydlige Djursland mellem Kalø Vig og Nationalpark Mols Bjerge, kun 35 km. fra Århus. Landskabet er kuperet og jordbunden består hovedsageligt af blandede istidsaflejringer med varierende indhold af ler. Smedegårdens bygninger er beliggende som det centrale samlingspunkt på ejendommens jorder – omkranset af et spektakulært haveanlæg og en udendørs ridebane. Hovedhuset er særdeles smukt beliggende i et firlænget gårdsystem, højt placeret og med udsigt udover Kalø Vig og Kalø Slotsruin. Hovedhuset er nyopført i 1993 med anvendelse af udsøgte materialer og i meget høj håndværksmæssig kvalitet. Til ejendommen hører desuden en bestyrerbolig og en gæstelejlighed samt de for ejendommen nødvendige driftsbygninger, herunder hestestald, maskinhal, korntørreri, værksted m.v. Ejendommens jordtilliggende fordeler sig med ca. 138 ha agerjord, ca. 2 ha permanent græs samt ca. 9 ha skov og natur. Smedegårdens jordtilliggende udgøres således hovedsageligt af agerjord, som drives i egen drift med Conservation Agriculture igennem mange år. Ejendommens skånsomme drift gavner desuden vildtets føde- og dækningsmuligheder, og de jagtmæssige muligheder på ejendommen. Samlet set fremstår Smedegården i dag som en veldrevet og herskabelig landbrugsejendom, med bygninger af særdeles høj kvalitet, beliggende kun ca. 35 km. fra Århus. Ejendommen kan erhverves frit, efter den seneste ændring af landbrugsloven.
Areal: 151 ha.
Hovedhus: 277 m2 beboelse, opført 1993. Energimærke C.
Bestyrerbolig: 200 m2 beboelse, opført 1993. Energimærk C.
Driftsbygninger: Passende til ejendommen.
Solgt september 2019.