Strandet Hovedgaard er en herskabelig og historisk ejendom på 89 hektar, som er smukt beliggende på et bakkedrag ved Hjarbæk Fjord, mellem Viborg og Skive. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer. Ejendommen drives i dag med traditionelt land- og skovbrug, salg af pyntegrønt, jagtudlejning samt bygnings- og boligudlejning. Hovedbygningen på Strandet Hovedgaard er arkitektonisk smuk og harmonisk, og fremstår i særdeles god stand efter en gennemgribende renovering. Bygningen er smukt beliggende, omkranset af det 3-længede avlsgårdskompleks mod nord og det store haveanlæg mod syd. Hovedbygningen og gildesalen i den nordlige længe med tilhørende industrikøkken, kølerum, toiletter og lager udlejes til konferencer, kurser, forretningsmøder, bryllupper, fester, ferier m.v. Udlejningen sker dels via Dansommer, dels via egen hjemmeside. Den aktuelle lejeindtægt for hovedbygningen udgør ca. 330.000 kr. pr. år, mens lejeindtægten for den ny istandsatte gildesal forventes at udgøre ca. 100.000 kr. pr. år. Ejendommens jorder er beliggende samlet omkring bygningerne og fordeler sig med ca. 35 hektar skov, ca. 15 hektar agerjord i omdrift, ca. 12 hektar eng- og græsarealer, ca. 15 hektar nobilisbevoksninger, ca. 7 hektar lysåben natur samt ca. 5 hektar bygninger, park og gårdsplads. Pyntegrøntsproduktion udgøres af ca. 15 ha. nobilis-bevoksninger. Bevoksningerne bidrager årligt med indtægter for ca. 200.000 kr. ved salg af pyntegrønt til selvklip. Strandet Hovedgaard udgør således en helstøbt, herskabelig og historisk ejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, pyntegrøntsproduktion, bygningsudlejning, jagt, og naturpleje samt beboelse, kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen kan erhverves frit, både personligt og i selskabsform.
Areal: 89 ha.
Boliger: Historisk fredet hovedbygning på 350 m2 samt et smukt 3-længet gårdanlæg.
Energimærke: Fredet hovedbygning uden energimærke.
Pris: 22.500.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.