Sønderskoven er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 30,7 hektar, beliggende ved Gram Slot i det centrale Sønderjylland. Terrænet er jævnt til let bølget og jordbunden udgøres af grusede, sandede og lerholdige istidsaflejringer. Bevoksningerne i Sønderskoven udgøres hoved-sageligt af eg, ær, rødgran, sitkagran og nobilis samt spredte arealer med rødel. Arealet med klippegrønt i Sønderskoven udgør ca. 3,9 ha og er bortforpagtet sammen med de øvrige arealer med klippegrønt i Gram Skovdistrikt. Den årlige forpagtningsindtægt udgør forholdsmæssigt fordelt ca. 19.500 kr. for Sønderskoven. Ejendommens lysåbne naturtyper udgøres af både eng og mose, som ligger smukt flettet ind mellem skovenes bevoksninger og bidrager til en varieret og helstøbt ejendom samt en god jagt. Jagten i Sønderskoven er særdeles god og varieret. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, fasaner, ænder, harer, ræve, snepper, duer m.v. Særligt skal fremhæves at Sønderskoven ligger som en naturlig trædesten for kronvildtet på dets færden rundt i skovene omkring Gram. Helheden afrundes af skovfogedhuset, som er smukt beliggende på en lysåben plet i den vestlige del af ejendommen. Sønderskoven er således en varieret og spændende skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er under udstykning. Ejendommen kan efter endt udstykning erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 30,7 hektar.
Boliger: 1 bolig / jagtgård.
Energimærke E.
Pris: 4.500.000 danske kr. kontant.
Udførligt Prospekt kan downloades ved tryk på "hent prospekt", eller bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.