Rosenvang er en varieret og spændende skov-, jagt og naturejendom på ca. 50,8 ha., beliggende i et skovrigt område ved Vorbasse. Terrænet er jævnt til lettere kuperet og jorden udgøres mest af sandede istidsaflejringer. Ejendommen består af en smuk sammensætning af skovbevoksede arealer, enge, søer og moser. Det skovbevoksede areal udgøres af en god blanding af løv- og nåletræsbevoksninger med både ældre, mellemaldrende og yngre bevoksninger i god vækst. Den centrale eng med flere lavvandede søer er smukt omkranset af skov til alle sider og udgør et trækplaster for både vade- og andefugle, ligesom kronvildtet har deres søleplads på et af engens våde områder. Jagten på Rosenvang er særdeles god og varieret. Jagten understøttes af den varierede opbygning med skovbevoksede arealer, som omkranser det lysåbne areal med enge, søer og sølepladser. Jagtmulighederne omfatter kronvildt, dåvildt, råvildt, ænder, snepper, ræve m.v. Særligt skal både jagten på kronvildt og ænder dog fremhæves. Ejendommen er bygningsløs. Rosenvang er således en helstøbt skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Ejendommen er under udstykning til en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan efter endt udstykning erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 50,8 ha.
Boliger: Ingen.
Solgt januar 2021.