Ejendommen er en helstøbt og historisk hovedgård på ca. 110 hektar med helt unikke jagtmuligheder, beliggende i et smukt kuperet område direkte til vandet, lidt nord for Skive. Ejendommens sammensætning er meget varieret, og man finder et stort antal søer, moser, græsenge, strandenge, fodermarker, læhegn, remiser og masser af andre småbiotoper, hvilket giver formidable betingelser for flora og fauna på ejendommen. Ejendommen huser bl.a. en stærk bestand af Sikavildt, samt en formidabel andejagt. Centralt i dette unikke landskab ligger den historiske og fredede hovedbygning med den herskabelige park, som langsomt glider over i skov, mark og natur. Hovedbygningen er højt beliggende med en helt fantastisk og vidtstrakt udsigtskorridor, hvor man mod syd skuer udover de smukt kuperede marker og direkte til Limfjorden.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Areal: ca 110 ha.
Boliger: Herskabelig fredet hovedbygning på 420 m2 + 144 høj kælder.
Solgt april 2021.