Ejendommen er beliggende i Stor-København, kun ca. 20 km nordvest for Rådhuspladsen i København, men alligevel særdeles fredeligt for enden af en privat allé, som ender ved gårdens bygninger.
Agerjorden udgør ca. 115 ha rigtig god dyrkningssikker agerjord, som er bortforpagtet til økologisk drift, mens den resterende del udgøres af græs, skov, mose, bygninger m.v.
Samtlige boliger og bygninger er udlejet.
Den samlede årlige bruttolejeindtægt på ejendommens jorder og bygninger m.v. udgør ca. 1.570.000 kr./år.
Beliggenheden så tæt på København, størrelsen af ejendommen, den private beliggenhed, indtjeningen på ejendommen, udlejningsmulighederne, muligheden for at opføre ny hovedbygning, muligheden for at opføre stutteri, samt eventuel spekulation i fremtidig anvendelse med baggrund i beliggenheden, gør ejendommen meget unik.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Solgt juli 2021.