Fredenshjem er en kombineret skov- og landbrugsejendom på ca. 99 hektar, beliggende sydvest for Skanderborg, mellem Yding Skovhøj og Ejer Bavnehøj - ejendommen byder derfor på en helt fantastisk udsigt ud over det Østjyske Søhøjland. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 75 hektar agerjord og ca. 21 hektar skov. Agerjorden er regulær og dyrkningssikker. Skoven udgøres af en god blanding af løv og nåletræsarter, herunder med bøg, eg, ær, rødgran og siktagran, samt spredte arealer med lysåben natur. Helheden afrundes af ejendommens klassiske stuehus med tilhørende driftsbygninger, som er beliggende centralt på ejendommen for enden af en lang allé, med tilhørende haveanlæg. Fredenshjem er således en helstøbt skov- og landbrugsejendom, beliggende i bekvem afstand af både Skanderborg, Silkeborg, Århus og Horsens. Ejendommen kan erhverves både privat og i selskabsform.
Solgt april 2021.