Ejendommen udgør en varieret og helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 55 hektar med særdeles god jagt på kronvildt og dåvildt, samt nyopført luksuriøs bolig med tilhørende nyopført maskinhal. Ejendommen er beliggende yderst fredeligt og tilbagetrukket fra alfarvej, i et skovrigt område, hvor både kronvildtet og dåvildtet står talrigt. Ejendommen er gennem en årrække blevet optimeret med henblik på vildtets trivsel og jagtens muligheder. Ejendommen fremtræder således som en smuk blanding af skov, mose, fodermark, eng, søer m.v. Helheden afrundes af den nyopførte, herskabelige og arkitektonisk smukke beboelse på ca. 250 m2 samt en maskinhal på ca. 140 m2. Boligen er højt og fredeligt beliggende med udsyn udover ejendommens jorder mod syd. Beliggenheden understøttes af en lysåben have og en nyanlagt sø. Boligen er opført i udsøgte og eksklusive materialer med bl.a. gulve af massiv eg og italiensk travertin. Skoven er fredskov, uden landbrugspligt og uden bopælspligt.
Ejendommen udbydes diskret gennem Asger Olsen A/S.
Areal: ca. 55 ha.
Boliger: Nyopført beboelse på ca. 250 m2 med tilhørende maskinhal på ca. 140 m2.
Kontantpris: 12.500.000 kr.
For yderligere oplysninger kontakt Asger Olsen på post@asgerolsen.com eller på 62254088.