Fæsted Plantage er en helstøbt skov- og jagtejendom på ca. 170 hektar, beliggende i det sydvestlige Jylland, midt mellem Ribe og Rødding. Fæsted Plantage er beliggende i et skovrigt område, tæt på flere større skovkomplekser, som huser en stærk bestand af kronvildt. Terrænet er jævnt og jordbunden udgøres hovedsageligt af sandede smeltevandsaflejringer. Ejendommens bevoksninger udgøres af rødgran, sitkagran, fyr, nobilis og eg, men der forefindes en lang række øvrige træarter. Ejendommens lysåbne arealer udgøres desuden af eng, sø, mose, vandløb, fodermarker m.v., som er smukt beliggende mellem de skovbevoksede arealer. Ejendommen drives i egen drift, med ekstern tilknyttet skoventreprenør, samt bortforpagtning af pyntegrønt, engarealer og med jagt- og boligudlejning. Jagten i Fæsted Plantage er særdeles god og varieret. Særligt skal jagten på hjortevildtet dog fremhæves, idet området omkring Fæsted Plantage huser en meget stor og stærk bestand af særligt kronvildt, som bruger Fæsted Plantage som fast tilholdssted. Ejendommens helhed afrundes desuden af boligen og jagthytten, som begge er fredeligt beliggende i den østlige del af ejendommen. Fæsted Plantage er således en helstøbt og veldrevet skovejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, bygningsudlejning, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Fæsted Plantage er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 170 ha.
Boliger: 1 udlejet bolig på 99 m2 opført år 1965, samt garage, samt jagthytte tilhørende jagtlejer.
Energimærke: B.
Solgt Juli 2021.