Skovsby Skov er en charmerende og varieret skov og jagtejendom på ca. 3,9 ha, som er beliggende mellem Vissenbjerg og Morud, ca. 10 km. vest for Odense. Terrænet er kuperet og jorden udgøres hovedsageligt af lerholdige morænejorder. Ejendommen består af mellemaldrene og ældre løvtræsbevoksninger, med bøg som den væsentligste træart. Flere steder er der mindre søer og våde pletter, som i kombination med det kuperede landskab, giver afveksling og variation til ejendommen og samtidig sikrer gode forhold for vildtet. Jagten på ejendommen er særdeles god, ejendommens størrelse taget i betragtning. Jagtmulighederne omfatter råvildt, dåvildt, fasaner, harer, ræve, snepper, duer m.v. Natur- & Helhedsskolen Billesbølle har lejet retten til at benytte skoven i forbindelse med undervisning, hvilket sikrer en god basisøkonomi i skoven. Den årlige leje udgør ifølge det oplyste ca. 16.000 kr, og lejeaftalen løber indtil 30. maj 2023. Natur- & Helhedsskolen Billesbølle har opsat en bålhytte og 4 shelters ved indgangen til skoven i den nordvestlige del. Ejendommen er således ideel for den som gerne vil have sit eget lille fristed, hvor man kan hygge sig med naturpleje, brændehugst, samt jagt, vildt- og naturpleje. Skovsby Skov er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, herunder af danske selskaber.
Areal: 3,9 ha.
Boliger: Ingen.
Solgt september 2021.