Nedvad Skov er en varieret og spændende skov- og jagtejendom på ca. 26,4 ha., beliggende ca. 20 km. nordvest for Vejle, mellem Billund og Give. Ejendommen er beliggende i et fredeligt og roligt område, hvor skove, marker og naturarealer skiftevis afløser hinanden. Terrænet er jævnt og jorden udgøres hovedsageligt af sandede boniteter. Skovens bevoksninger domineres af rødgran, bjergfyr og yngre løvtræer i god vækst. Træarterne i skoven spænder dog stort set over hele spektret af sædvanligt benyttede danske træarter. Ejendommens er en flot sammensmeltning af bevoksede arealer, krat, eng og mose, hvilket giver en særdeles spændende ejendom. Jagten i Nedvad Skov er varieret og god. Jagten understøttes af ejendommens variation, hvor tæt skov og lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer m.v. Hertil kommer at der er mulighed for at opleve kronvildt på strejf, da de findes i området. Skoven drives i dag med traditionel skovdrift, samt produktion af bjergfyr klippegrønt. Ejendommen er bygningsløs. Nedvad Skov er således en spændende og varieret skov- og jagtejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kombineres på fortrinlig vis. Nedvad Skov er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 26,4 ha.
Boliger: Ingen.
Solgt august 2021.