Margrethesminde er et herskabeligt, velarronderet og overskueligt mindre gods, beliggende på Sydfyn, mellem Svendborg og Fåborg. Hovedbygningen på 588 m2 er opført i 1868 som en kopi af Erimitageslottet i Dyrehaven i Klampenborg. Bygningen er ikke fredet. Ejendommens jorder ligger som 3 - 4 store dyrkningssikre marker af særdeles god bonitet, med ejendommens bygninger beliggende som det centrale omdrejningspunkt og med skoven og Hundstrup Å, som danner skel mod nord og vest. Jordtilliggendet fordeler sig med ca. 94 hektar gode høje lermuldede marker, samt ca. 8 ha skov, med bøg, eg, ask, ær og el som de væsentligste træarter. Agerjorden er bortforpagtet men kan overtages efter høst 2023. Jagten er god og varieret og omfatter bl.a. råvildt, dåvildt, fasaner, ænder, duer etc. Hovedbygningen er i stueplan indrettet med 5 stuer og køkken, samt 5 værelser, badeværelse og toilet på 1. sal, samt grovkøkken og yderligere værelser i den høje underetage. Der hører til ejendommen et sæt overskuelig driftsbygninger, samt en udlejet medarbejderbolig. Indtægten fra den bortforpagtede agerjord og den udlejede medarbejderbolig andrager ca. 550.000 kr årligt. Ejendommen kan erhverves frit, både privat og i selskabsform, efter den seneste ændring af landbrugsloven.
Areal: ca. 108 ha.
Boliger: 588 m2 hovedbygning med tilhørende driftsbygninger samt udlejet aftægtsbolig.
Energimærker: D og E.
Varmekilde: Centralvarme fra eget halmfyr.
Solgt januar 2023.