Hindemae Skov er en varieret og spændende skov-, jagt- og naturejendom på ca. 32,8 hektar, beliggende mellem Odense og Nyborg. Terrænet er let kuperet og jordbunden udgøres af blandede istidsaflejringer.Ejendommen er fredeligt beliggende, omgivet af skove og marker til alle sider. Hindemae Skov er en helstøbt naturperle, hvor skov og andre lysåbne naturtyper skiftevis afløser hinanden. De skovbevoksede arealer udgøres hovedsageligt af løvtræsarter, med bøg, eg og ær som de væsentligste, mens de øvrige bevoksninger stort set spænder over hele spektret af sædvanligt benyttede træarter. Jagten i Hindemae Skov er særdeles god og varieret. Jagten understøttes desuden af det let kuperede terræn og ejendommens meget afvekslende landskab, hvor skovbevoksede og lysåbne arealer smukt afløser hinanden og skaber et spændende jagtterræn. Jagtmulighederne omfatter dåvildt, råvildt, fasaner, snepper m.v. Ejendommens helhed afrundes af jagtgården, som er særdeles smukt beliggende på en lysåben plet omgivet af skov og naturarealer. Hindemae Skov er således en helstøbt skov-, jagt- og naturejendom, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, friluftsliv og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, i bekvem afstand af Odense og Nyborg. Ejendommen er en selvstændig skovejendom, uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 32,8 ha.
Bygninger: En jagt- og fritidshytte med tilhørende driftsbygninger. Alle med erhvervsstatus.
Solgt september 2022.