Søstykket i Rye Nørreskov er en varieret skov- jagt- og naturejendom på 9,6 ha., beliggende i det kuperede terræn på sydsiden af Julsø, omtrent midt mellem Silkeborg og Ry, midt i Søhøjlandet. Ejendommen ligger med skel ned til Julsø, i et meget skovrigt område, omgivet af skov og naturarealer til alle sider. Terrænet er kuperet og afvekslende, og flere steder er der formidable udsigter ud over det smukke Søhøjland med dets søer og afvekslende skove. Skoven selv er frodig, og boniteten god. Hovedtræarterne i skoven er bøg, eg, rødgran, sitkagran, skovfyr og douglas. Aldersklassefordelingen er rimeligt jævnt fordelt, med en del ældre bevoksninger med høj vedmasse, men også yngre bevoksninger som rummer god dækning for vildtet. Fremhæves skal også den meget smukke flora med blåbær m.v., som trives under de gamle løvtræer. Jagten i Søstykket i Rye Nørreskov er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer, fasaner, ænder og andet småvildt, samt periodevist også dåvildt og kronvildt på strejf. Ejendommen er ubebygget, og der skal ikke påregnes mulighed for byggeri i skoven. Søstykket i Rye Nørreskov er i det hele taget en spændende og varieret skov, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis, midt i det smukke Søhøjland, og samtidig i bekvem afstand fra både Silkeborg og Ry. Ejendommen er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 9,6 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt september 2023.