Kærum Mose er en spændende jagt- og natur-ejendom på 7,5 hektar, beliggende lidt øst for Assens på det vestlige Fyn. Ejendommen ligger som en fredelig natur-oase, fint tilbagetrukket fra alfarvej, og omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Ca. 60% (ca. 4,5 hektar) af arealet udgøres af mosearealer, tilvokset med tagrør, skræpper, pil og elletræer. De resterende ca. 40% (ca. 3 hektar) udgøres af højere beliggende lettere agerjord, som er bortforpagtet til en lokal landmand for 10.000 kr. pr. år. Agerjorden er pt. udlagt som brak. Midt gennem Kærum Mose løber Kærum Å, som sammen med et mindre vandhul giver ejendommen en ekstra dimension og yderligere biotoper til vildtet. Særligt skal fremhæves den fredelige, frodige og vildtvenlige natur, tæt på civilisationen, og alligevel næsten umulig at finde for uvedkommende. Særligt skal endvidere fremhæves, at ejendommen har frijordsstatus, og at den derfor kan erhverves af næsten alle, herunder danske selskaber. Jagten i Kærum Mose er særdeles god. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer, fasaner, ænder, gæs og andet småvildt. Ejendommen er uden bygninger. Kærum Mose er i det hele taget en spændende og varieret natur- og jagtejendom, hvor jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Kærum Mose er en selvstændig frijordsejendom uden landbrugspligt og uden fredskovspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 7,5 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt april 2024.