Odden Skov er en varieret skov- og jagtejendom på 24,3 ha., beliggende i det nordlige Vendsyssel, lidt nordøst for Hjørring. Ejendommen ligger fredeligt, omgivet af skov, marker og naturarealer til alle sider. Jorden er sandet og dybgrundet, og det vurderes, at der vil kunne dyrkes de fleste gængse danske træarter på ejendommen. Odden Skov er allerede i dag meget varieret, og spænder lige fra ældre bevoksninger med sitka og grandis, til yngre og mellemaldrende bevoksninger med både eg, bøg, sitka, douglas, lærk, birk m.v. Cirka halvdelen af skoven udgøres af ældre nåletræsbevoksninger, som med fordel vil kunne afskoves indenfor den kommende 10 års periode, mens den anden halvdel af skoven udgøres af yngre bevoksninger, som giver vildtet optimale betingelser. Odden Skov har således på én gang en ganske fornuftig basisøkonomi hidrørende fra skovdriften, samtidig med at skoven giver optimale betingelser for vildtet og den øvrige flora og fauna. Jagten i Odden Skov er god og varieret. Jagtmulighederne omfatter råvildt, harer, ræve, snepper, duer, fasaner, ænder og andet småvildt, samt periodevist også dåvildt og kronvildt på strejf. Ejendommen er uden bygninger, men stor nok til at man sædvanligvis ville få lov at opstille en mindre arbejdshytte. Odden Skov er i det hele taget en spændende og varieret skov, hvor erhvervsmæssig skovdrift, jagt, vildt- og naturpleje kan kombineres på fortrinlig vis. Odden Skov er en selvstændig skovejendom uden landbrugspligt. Ejendommen kan derfor erhverves frit, både privat og i selskabsform.
Areal: 24,3 ha.
Bygninger: Ingen.
Solgt maj 2024.