ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding.

Fladsågård er en helstøbt skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, remis-ser, læhegn m.v., ca. 20 hektar eksisterende grus-gravsområde samt ca. 14 hektar park, gårdsplads, bygninger, ridebane m.v.
Fladsågård drives i dag med skov- og landbrug med tilhørende udlejning af boliger og jagt, opstaldning af heste samt en gennemrenoveret og herskabelig hovedbygning med tilhørede ridesportsfaciliteter til disposition for ejeren.
Agerjorden, jagten, udlejningsboligerne samt enkelte driftsbygninger er udlejet / bortforpagtet, mens skov og naturarealer drives i egen regning.
Ifølge forslag til budget, bidrager land- og skov-brugsdrift, boligudlejning samt udlejning af jagt og fiskeri med et årligt løbende afkast før renter og afskrivninger, på ca. 2-3 % i gennemsnit over 10 år.
Fladsågård har desuden en lukrativ driftsgren med råstofindvinding, som ifølge forslag til budget som gennemsnit over 10 år, årligt forventes at bidrage med ca. 1.4 mio.kr. pr. år.
Fladsågård er således en smuk helstøbt hovedgård med en særdeles sund driftsøkonomi.
Fladsågård vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit.
Areal: 354 hektar.
Boliger: 1 gennemrenoveret hovedbygning og 7 udlejningsboliger, hvortil kommer driftsbygningerne.
Energimærke E, F og G (billig varme da centralt halmfyr).
Solgt december 2018.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088