ProfilMedarbejdereEjendommeKontakt
Ejendomme til salg
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland og øer
Udland
Solgte ejendomme
Ejendomme diskret til salg

 Fladsågård, 4700 Næstved / Sydsjælland. 354 hektar land- og skovbrug med nyrenoveret hovedbygning, flere udlejningshuse og råstofindvinding. Pris: 69,0 mio.kr.

Fladsågård er en helstøbt skov- og landbrugsbedrift på ca. 354 hektar med en herskabelig hovedbygning, beliggende på det sydlige Sjælland, lidt sydøst for Næstved.
Jordtilliggendet fordeler sig omtrentligt med ca. 215 hektar agerjord, ca. 35 hektar støtteberettigede natur-arealer, ca. 45 hektar skov, ca. 25 hektar søer, remis-ser, læhegn m.v., ca. 20 hektar eksisterende grus-gravsområde samt ca. 14 hektar park, gårdsplads, bygninger, ridebane m.v.
Fladsågård drives i dag med skov- og landbrug med tilhørende udlejning af boliger og jagt, opstaldning af heste samt en gennemrenoveret og herskabelig hovedbygning med tilhørede ridesportsfaciliteter til disposition for ejeren.
Agerjorden, jagten, udlejningsboligerne samt enkelte driftsbygninger er udlejet / bortforpagtet, mens skov og naturarealer drives i egen regning.
Ifølge forslag til budget, bidrager land- og skov-brugsdrift, boligudlejning samt udlejning af jagt og fiskeri med et årligt løbende afkast før renter og afskrivninger, på ca. 2-3 % i gennemsnit over 10 år.
Fladsågård har desuden en lukrativ driftsgren med råstofindvinding, som ifølge forslag til budget som gennemsnit over 10 år, årligt forventes at bidrage med ca. 1.4 mio.kr. pr. år.

Ifølge forslag til budget bidrager de enkelte driftsgrene årligt, som gennemsnit over 10 år, som følger:
- Land og skovbrugsdrift. 1.065.000 kr.
- Boligudlejning inkl. hovedbygning. 527.000 kr.
- Jagt- og fiskeri. 158.000 kr.
- Ejendomsskatter, forsikringer m.v. - 162.954 kr.
Resultat før renter og afskrivninger. 1.587.046 kr.

Ifølge forslag til budget forventes råstofindvindingen årligt som gennemsnit over 10 år kunne indbringe:
- Råstofindvinding Nord (graveområde). 300.000 kr.
- Råstofindvinding Syd (interesse-omr.). 1.100.000 kr.
Resultat råstofindvinding ialt/år. 1.400.000 kr.

Fladsågård er således en smuk helstøbt hovedgård med en særdeles sund driftsøkonomi.

Fladsågård vil, efter den seneste ændring af landbrugsloven, kunne erhverves frit.
Areal: 354 hektar.
Boliger: 1 gennemrenoveret hovedbygning og 7 udlejningsboliger, hvortil kommer driftsbygningerne.
Energimærke E, F og G (billig varme da centralt halmfyr).
Pris: 69,0 mio.kr. kontant.
Udførligt prospekt kan bestilles på post@asgerolsen.com eller 62254088.

© Copyright: Asger Olsen A/S - Søvangen 20, 5884 Gudme - tlf. 6225 4088